Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iulie /

Elemente de teorie a mulţimilor în cursul preuniversitar de matematică din Germania


Autor: Robert Müller-Fonfara
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Andrei Hariton
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iulie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 510.22(043.3)

Adobe PDF document 3.85 Mb / în română
141 pagini


Cuvinte Cheie

modernizarea matematicii preuniversitare, program, competenţă intelectuală, experiment, curriculum, analiză comparativă, mulţime, elemente de teorie a mulţimilor, apartenenţă, partiţie a unei mulţimi, reuniunea mulţimilor, intersecţia mulţimilor, diferenţa a două mulţimi, relaţie binară între două mulţimi, complimentară între două mulţimi, funcţie, lege de compoziţie, funcţie injectivă, funcţie surjectivă, funcţie bijectivă, corespondenţă biunivocă, elemente de logică matematică, gîndire logică, negaţia unei propoziţii, conjuncţia a două propoziţii, disjuncţia a două propoziţii, implicaţia a două propoziţii, echivalenţa a două propoziţii, predicat unar, condiţie necesară, condiţie suficientă, operaţie algebrică

Adnotare

Teza respectivă se referă la modernizarea studiului matematic în învăţământul preuniversitar în baza utilizării elementelor de teorie a mulţimilor şi logică matematică. Obiectivul principal este: în temeiul analizei procesului de utilizare a elementelor de teorie a mulţimilor şi logică matematică din Franţa, Anglia, Rusia, România şi alte ţări, în baza experienţei proprii în calitate de profesor şi autor al manualelor de matematică, de a elabora curriculumul şi metodologia implementării elementelor de teorie a mulţimilor de teorie a mulţimilor şi logică matematică în Germania.

Rezultatele cercetării sunt:

1. A fost efectuată analiza modernizării cursului şcolar de matematică din Franţa, Anglia, Rusia, România, Germania, Moldova în perspectiva aplicării ei lor în procesul studierii elementelor de teorie a mulţimilor şi logică matematică. Această analiză a permis să observăm trei etape principale în procesul studierii elementelor de teorie a mulţimilor şi logică matematică: etapa de implementare activă a elementelor de teorie a mulţimilor şi logică matematică – anii 60-70 ai secolului al XX; etapa de atitudine moderată (parţial, de stagnare – Rusia) – anii 80-90 ai secolului al XX; etapa de revenire la valori – începând cu anii 90 ai secolului al XX. Concluziile obţinute în rezultatul acestei analize au devenit fundamentul unui curriculum de predare – învăţare a elementelor de teorie a mulţimilor şi logică matematică, a metodologiei de utilizare a curricumului menţionat în cursul preuniveristar de matematică din Germania.

2. A fost elaborat un curriculum de predare – învăţare a elementelor de teorie a mulţimilor şi logică matematică pentru cursul preuniversitar de matematică din Germania, care conţine cinci concentre începând cu vârsta şcolară iniţială şi finisând cu ultima clasă liceală. Curriculumul elaborat poate servi drept fundament al procesului de implementare a elementelor de teorie a mulţimilor şi logică matematică.

3. S-a elaborat metodologia de studiere a elementelor de teorie a mulţimilor în Germania.

4. Au fost elaborate modele de utilizare a elementelor de teorie a mulţimilor şi logică matematică în cursul preuniversitar de matematică în Germania.

Cuprins


CAPITOLUL I. Modernizarea învăţământului matematic în baza elementelor de teorie a mulţimilor
 • 1. Reforma învăţământului matematic preuniversitar în Franţa
 • 2. Evoluţia curriculară a matematicii şcolare în Anglia
 • 3. Metodologii avansate de predare-învăţare a elementelor de teorie a mulţimilor
 • în România şi Republica Moldova
 • 4. Restructurarea conţinutului matematic în Rusia prin intermediul elementelor de teorie a mulţimilor
 • 5. Implementarea elementelor de teorie a mulţimilor în curriculumul şcolar în Germania

CAPITOLUL II. Elaborarea conţinutului şi metodologiei studierii elementelor de teorie a mulţimilor în Germania
 • 1. Conţinutul curricular şi metodologia studierii elementelor de teorie a mulţimilor
 • în diverse concentre ale învăţământului preuniversitar
 • 2. Modele de predare-învăţare a elementelor de teorie a mulţimilor în cursul priniversitar de matematică
 • 3. Elemente de teorie a mulţimilor în activitatea extraşcolară la matematică
 • 4. Experienţa proprie şi a altor profesori din Germania referitoare la studierea elementelor de teorie a mulţimilor