Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Hariton Andrei, doctor, conferenţiar universitarHariton Andrei, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
Abilitare:16 februarie 2012, nr.1572
Specialităţi abilitate: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Metodologia rezolvării problemelor economico-matematice în ciclul gimnazial şi liceal 13.00.02 UST conducător 15.12.2014
D Eficientizarea procesului de predare-învăţare a grupului de discipline «Tehnologiile reţelelor de calculatoare» prin utilizarea modelului integrat de evaluare 13.00.02 UST membru CSS
conducător
Chiriac Liubomir
15.01.2015
D Evaluarea integrală a nivelului de pregătire profesională a studenţilor din domeniul «Informatica şi tehnica de calcul» 13.00.02 UST membru CSS
conducător
Gremalschi Anatol
15.01.2015

Teze aprobate [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Utilizarea noilor tehnologii informaţionale în procesul de evaluare la informatică 13.00.02 UST conducător
consultant
Braicov Andrei
18.12.2013
D Metodologia studierii elementelor de teoria probabilităţilor şi statistică matematicǎ în gimnaziu şi liceu 13.00.02 UST conducător 09.10.2012
D Învăţământul matematic in Moldova: secolul al xv-lea începutul secolului al xx-lea 13.00.02 conducător
conducător
Calmuţchi Laurenţiu
19.04.2007
D Elemente de teorie a mulţimilor în cursul preuniversitar de matematică din Germania 13.00.02 conducător 28.09.2006
D Corelaţia optimală dintre intuitiv si logic la predarea învăţarea-evaluarea temei „Paralelism şi perpendicularitate în spaţiu” (treapta gimnazială) 13.00.02 consultant
conducător
Calmuţchi Laurenţiu
29.06.2006