Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Argumentarea parametrilor constructivi şi tehnologici ai brăzdarilor semănătorilor pentru culturile cereale


Autor: Gadibadi Mihail
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.20.01 - Mecanizarea agriculturii
Anul:2014
Conducător ştiinţific: Vladimir Serbin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 decembrie 2013 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 13 februarie 2014

Autoreferat

Adobe PDF document0.67 Mb / în română

Cuvinte Cheie

brăzdar; rigolă; semănat; proces tehnologic; parametru tehnologic; semănătoare; rezistenţă; dependenţă

Adnotare

Teza este formată din introducere; patru capitole; concluzii generale şi recomandări; bibliografie din 123 titluri; 11 anexe; 120 pagini de text de bază; 82 figuri şi 22 tabele. Rezultatele obţinute sînt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: argumentarea teoretică a proceselor mecanico – tehnologice şi elaborarea în baza acestora a metodelor efective privind semănatul culturilor cerealiere.

Sarcinile lucrării: Sinteza informaţiei privind metodele şi mijloacele tehnice pentru desfăşurarea semănatului culturilor cerealiere, clasificarea lor, precum şi evaluarea capacităţilor lor funcţionale în limitele cerinţelor agrotehnice impuse maşinilor de semănat culturi cerealiere. Elaborarea bazelor teoretice ale procesului de funcţionare a organelor de lucru pentru încorporarea în sol a seminţelor culturilor cerealiere. Elaborarea teoriei de formare a rigolelor de către brăzdare în condiţii de lucru la viteze majorate. Studierea caracteristicilor exploataţionale ale organelor de încorporare a seminţelor culturilor cerealiere. Elaborarea în baza rezultatelor cercetărilor mostrelor experimentale şi efectuarea încercărilor de laborator şi de cîmp, cu evaluarea indicilor agrotehnici şi energetici. Elaborarea şi determinarea eficacităţii economice a brăzdarelor cercetate pentru semănatul culturilor cerealiere. Argumentarea în baza rezultatelor obţinute, a necesităţii modernizării procesului tehnologic de semănat culturi cerealiere.

Inovaţia ştiinţifică: au fost elaborate bazele teoretice ale semănatului culturilor cerealiere la viteze de lucru majorate. A fost argumentată forma şi parametrii organelor de încorporare a seminţelor în sol. În baza cercetărilor de laborator şi de cîmp au fost obţinute dependenţele analitice şi experimentale, care oferă posibilitatea optimizării parametrilor constructivi şi tehnologici ai organelor pentru încorporarea în sol a seminţelor culturilor cerealiere.

Problema ştiinţifică soluţionată: a fost argumentată şi demonstrată posibilitatea semănatului calitativ a culturilor cerealiere la viteze de lucru majorate, în cadrul tehnologiilor de producere cu comsum redus de energie.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea bazelor teoretice ale organelor de lucru noi de semănat, care asigură implementarea în agricultură a tehnologiilor energoeconomice.

Rezultatele obţinute au stat la baza modelului experimental încercat pe cîmpurile Staţiunii Didactico Experimentale „Petricani” şi implementat în producere în cadrul SRL „Vadalex-Agro”.

Cuprins


1. ANALIZA ELEMENTELOR TEHNOLOGICE ŞI MECANICE ALE PROCESULUI DE FUNCŢIONARE A BRĂZDARELOR
 • 1.1. Concluzii la capitolul 1

2. BAZELE TEORETICE ŞI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Formula raţională a academicianului V.P.Gorâčkin şi metoda analizei dimensionale
 • 2.2. Proprietăţile de bază ale solului şi condiţiile extreme de echilibru ale acestuia
 • 2.3. Metodele de determinare a forţelor pasive şi cercetarea rezistenţei Solurilor
 • 2.4. Presiunea statică a solului şi forţele care acţioneză asupra brăzdarului la deplasarea lui în sol
 • 2.5. Influenţa vitezei de înaintare a brăzdarului asupra valorii presiunii solului
 • 2.6. Determinarea forţei de tracţiune a brăzdarului
 • 2.7. Analiza elementelor mecanice de rezistenţă a brăzdarului
 • 2.8. Formarea rigolelor de către brăzdar în condiţiile regimului vitezei majorate de deplasare
 • 2.9. Influenţa vitezei de deplasare a brăzdarului asupra procesului de formare a rigolei
 • 2.10. Analiza parametrilor tehnologici de formare a rigolei
 • 2.11. Concluzii la capitolul 2

3. METODOLOGIA CERCETĂRILOR EXPERIMENTALE
 • 3.1. Instalaţia experimentală
 • 3.2. Măsurarea forţelor care acţionează asupra plăcilor
 • 3.3. Calibrarea aparatelor de măsurat
 • 3.4. Metodica încercărilor de cîmp

4. REZULTATELE ŞI ANALIZA CERCETĂRILOR EXPERIMENTALE
 • 4.1. Influenţa unghiului de deschidere a muchiei laterale asupra rezistenţei brăzdarului
 • 4.2. Dependenţa rezistenţei brăzdarului de adîncimea lui de lucru
 • 4.3. Influenţa lungimii muchiei laterale asupra rezistenţei brăzdarului
 • 4.4. Dependenţa rezistenţei brăzdarului de viteza de deplasare a acestuia
 • 4.5. Influenţa vitezei şi profilului brăzdarului asupra procesului de formare a rigolei
 • 4.6. Modelarea empirică a rezistenţei brăzdarului experimental
 • 4.7. Analiza rezultatelor cercetărilor experimentale a brăzdarului experimental în condiţii de producţie
 • 4.8. Eficienţa tehnico-economică a semănatoarelor echipate cu brăzdare experimentale
 • 4.9. Calculul indicatorilor eficienţei economice de folosire a semănătoarei echipată cu brăzdare experimentale
 • 4.10. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI