Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.20.01 – Mecanizarea agriculturii


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice
Ştinţe tehnice

Formula specialităţii
„Mecanizarea agriculturii” este o ramură a ştiinţelor tehnice despre legităţile proiectării, perfecţionării si funcţionarii sistemelor si mijloacelor de mecanizare a producţiei agricole si tehnologiilor mecanizate care asigură sporirea eficacităţii obţinerii produselor vegetale si animaliere. Importanta problemelor tehnico-ştiinţifice ale specialităţii pentru economia naţională consta in mărirea productivităţii muncii, ameliorarea condiţiilor de munca, îmbunătăţirea calităţii producţiei, ocrotirea mediului înconjurător.

Sferele de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Cercetarea proprietăţilor electrofizice ale mediilor si materialelor agricole, produselor vegetale si animaliere ca obiecte de prelucrare; influenta acţiunilor electrice şi magnetice asupra mediului si obiectelor (sol, plante, boabe, lapte etc.) din producţia agricola se referă la specialitatea „Electrificarea agriculturii”.

Elaborarea, proiectarea si perfecţionarea tehnologiilor si utilajului pentru întreţinerea tehnica si repararea maşinilor si instalaţiilor din agricultura; studiul metodelor si mijloacelor de protecţie a muncii la exploatarea, întreţinerea tehnica si repararea utilajului agricol se referă la specialitatea “Exploatarea, renovarea şi reparaţia tehnicii agricole”.

Cercetările şi metodele progresiste de proiectare a maşinilor agricole şi meliorative se referă la specialitatea „Maşini agricole si meliorative”.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii „Mecanizarea agriculturii” cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.