Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tratamentul diferenţiat al calculilor bazinetali


Autor: Botnari Vasile
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.40 - Urologie şi andrologie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Emil Ceban
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 octombrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 decembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.83 Mb / în română

Teza

CZU 616.613-003.7-07-089

Adobe PDF document 3.08 Mb / în română
160 pagini


Cuvinte Cheie

litiază renală, calculi bazinetali, nefrolitotomie percutanată, litotriţie extracorporeală, pielolitotomie, complicații

Adnotare

Structura tezei: lucrarea este expusă pe 132 pagini de text imprimat, constă din introducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză şi indice bibliografic cu 185 de referinţe, include 34 de figuri, 6 tabele, 6 formule si 3 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 fără coautori şi 4 în ediţii recenzate.

Domeniul de studiu şi obiectivele lucrării. Litiaza urinară continuă să ocupe unul din primele locuri în structura patologiilor urologice, având, la nivel global, o frecvenţă de 5-15% din populaţia țărilor industrializate şi reprezentând una dintre cauzele cele mai frecvente de spitalizare. Scopul lucrării constă în ameliorarea rezultatelor tratamentului diferenţiat al pacienţilor cu calculi bazinetali în baza studiului litotriției extracorporale (ESWL), chirurgiei percutanate (nefrolitotomia percutanată - NLP) şi chirurgiei deschise (pielolitotomia). Obiective de explorare au inclus studiul complex a metodelor și eficacităţii tratamentului calculilor bazinetali prin ESWL, chirurgie percutanată şi pielolitotomie în dependenţă de componenţa, localizarea, dimensiunea, structura chimică, durata persistenţei şi complicaţiile survenite, determinarea termenilor optimali de restabilire a funcţiei rinichiului afectat în dependenţă de metoda aplicată, studiul complicaţiilor postoperatorii în funcție de tratament, stabilirea tacticii de conduită pre-, intra- şi postoperatorii la pacienţii cu indicaţii pentru chirurgia percutanată, examinarea indicaţiilor privind tratamentul diferenţiat şi elaborarea algoritmului terapeutic la pacienţii cu litiază bazinetală.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Lucrarea prezentă, fiind primul studiu comparativ complex a rezultatelor obţinute în tratamentul calculilor bazinetali prin ESWL, NLP și pielolitotomie, a determinat tactica de tratament a calculilor bazinetali în funcţie de componenţa, localizarea, durata persistenţei, dimensiunile calculilor şi complicaţiile depistate. În baza rezultatelor obţinute au fost elaborate indicaţiile şi algoritmul de tratament chirurgical deschis, percutanat şi extracorporal al calculilor bazinetali. A fost studiată incidenţa și tipul complicaţiilor perioperatorii în funcţie de metoda aplicată.

Problema soluţionată în teză constă în ameliorarea rezultatelor tratamentului diferenţiat al pacienţilor cu calculi bazinetali în baza studiului comparativ al eficienței ESWL, NLP şi pielolitotomiei.

Semnificaţia teoretică a studiului se manifesta prin perfecționarea metodologiei de examinare complexă a pacienţilor cu litiază bazinetală; elaborarea indicaţiilor tratamentului prin litotriţie extracorporală, abordul chirurgical deschis şi abordul percutan în dependenţă de dimensiunea, localizarea, structura chimică, durata persistenţei calculului, complicaţiile survenite şi funcţia rinichiului afectat; aprecierea funcţiei rinichiului cu calcul bazinetal şi determinarea termenilor de restabilire a acesteia în dependență de metoda de tratament aplicată.

Valoarea aplicativă a lucrării este semnificativă prin faptul că în baza rezultatelor obţinute a fost elaborat algoritmul de diagnostic şi tratament chirurgical deschis, percutanat şi extracorporal al calculilor bazinetali.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Principalele rezultate ale studiului sunt aplicate în procesul didactic al Catedrei Urologie şi Nefrologie Chirurgicală a IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, în activitatea curativă a secţiei Urologie a IMSP Spitalul Clinic Republican din Republica Moldova.

Cuprins


1. TRATAMENTUL DIFERENȚIAT AL LITIAZEI RENALE
 • kkk
 • 1.1. Litiaza renală - aspecte contemporane de epidemiologie, etiopatogenie şi diagnostic
 • 1.2. Tratamentul litiazei renale
  • 1.2.1. Tratamentul litiazei renale prin litotriție extracorporeală
  • 1.2.2. Tratamentul litiazei renale prin nefrolitotomie percutanată
  • 1.2.3. Tratamentul chirurgical deschis al litiazei renale
  • 1.2.4. Tratamentul combinat al litiazei renale
  • 1.2.5. Principiile de selectare a metodei de tratament în litiaza renală
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Caracteristica generală a loturilor de studiu
 • 2.3. Metode contemporane de cercetare şi diagnostic a litiazei renale
 • 2.4. Metode de tratament a calculilor bazinetali
 • 2.5. Metode de procesare statistică a rezultatelor
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. TRATAMENTUL DIFERENŢIAT AL PACIENŢILOR CU CALCULI BAZINETALI
 • 3.1. Eficiența metodelor de tratament contemporan a calculilor bazinetali
  • 3.1.1. Pielolitotomia în tratamentul calculilor bazinetali
  • 3.1.2. Litotriția extracorporală
  • 3.1.3. Nefrolitotomia percutanată
 • 3.2. Estimarea comparativă a metodelor de tratament a calculilor bazinetali
 • 3.3. Rezultatele tratamentului în funcție de scorul Clavien
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE