Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 /

Teze, octombrie 2016

Teze [56]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Tratamentul terapeutic rațional al defectului dentar cuneiform medicină 06.10.2016
14.00.21 - Stomatologie
D Structura şi semantica neoformaţiilor prefixoidale în limba franceză filologie 06.10.2016
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Impactul factorului imun asupra manifestãrilor particularitãþilor clinico-evolutive în maladiile cronice intestinale la copii medicină 06.10.2016
14.00.09 - Pediatrie
D Impactul remediului BioR asupra statusului pro - antioxidant la pui broiler şi prepeliţe medicină veterinară 06.10.2016
16.00.01 - Terapie veterinara
DH Particularităţi de diagnostic şi perspective terapeutice în cazul copiilor cu tulburări reziduale ale sistemului nervos central medicină 06.10.2016
14.00.13 - Neurologie
D Concertul pentru pian în creaţia compozitorilor din Republica Moldova în a doua jumătate a sec. XX – începutul sec. XXI studiul artelor, culturologie 06.10.2016
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Valorificarea şrotului de nuci şi obţinerea produselor de cofetărie tehnică 06.10.2016
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
D Aspecte fizico-chimice ale procesului de sinteză microbiologică a nanoparticulelor de fier chimie 06.10.2016
02.00.04 - Chimie fizică
D Influența unor factori fizico-chimici asupra stabilizării complexe a vinurilor tinere chimie 06.10.2016
02.00.04 - Chimie fizică
D Formări profesionale continue ale cadrelor didactice centrate pe interconexiunea nevoilor personale și instituționale pedagogie 06.10.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formele răspunderii juridice în dreptul intern drept 06.10.2016
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Reacţiile nespecifice ale organismului în maladiile pulmonare medicină 06.10.2016
14.00.26 - Ftiziopneumologie
D Textul şi actualizatorii lecturii lui multiple în limba franceză contemporană filologie 06.10.2016
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
D Rolul autorităților publice în realizarea funcţiei administrative a statului drept 06.10.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Dezvoltarea instituției cetățeniei în România și Republica Moldova drept 06.10.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Reglementarea migraţiei forţei de muncã la nivel internaţional şi naţional drept 06.10.2016
12.00.10 - Drept internaţional public
D Protecţia specială a copiilor în dreptul internaţional umanitar drept 06.10.2016
12.00.10 - Drept internaţional public
D Perfecţionarea mecanismului financiar în întreprinderile din sistemul cooperaţiei de consum din Republica Moldova economie 06.10.2016
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Combaterea terorismului contemporan şi consolidarea sistemului de securitate internaţională ştiinţe politice 06.10.2016
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Repere epistemologice ale normativităţii în ştiinţele educaţiei pedagogie 06.10.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Pregătirea tehnică a voleibaliştilor juniori prin aplicarea analizei video pedagogie 06.10.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Instituţia înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă: aspecte teoretico-practice drept 06.10.2016
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Vinovăţia - condiţie de aplicare a răspunderii juridice civile drept 06.10.2016
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Managementul competitivităţii produselor agroalimentare în contextul stimulării exportului din Republica Moldova economie 06.10.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Eficientizarea utilizării surselor externe de finanțare în dezvoltarea economiei României economie 06.10.2016
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Precedentul judiciar în sistemul de drept contemporan drept 06.10.2016
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Debutul procesului de moderniyare a justiţiei naţionale drept 06.10.2016
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Influența factorilor medico-sociali asupra sănătății persoanelor neasigurate din Republica Moldova medicină 06.10.2016
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Eficientizarea procesului decizional în contextul modernizării administraţiei publice din Republica Moldova administrare publică 06.10.2016
25.00.02 - Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice
DH Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană economie 06.10.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Pregătirea tehnică a sportivilor halterofili la etapa incipientă pedagogie 06.10.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Incidenţa, diagnosticul precoce şi managementul tratamentului malformaţiilor renourinare la copii medicină 06.10.2016
14.00.09 - Pediatrie
D Efectele de durată ale tratamentului conservativ al infarctului miocardic acut versus revascularizarea tardivă medicină 06.10.2016
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Modele psihopedagogice de pregătire pentru şcoală a copiilor cu cecitate pedagogie 06.10.2016
13.00.03 - Pedagogie specială
D Estimarea stării de sănătate a elevilor instituţiilor preuniversitare cu profil sportiv în funcţie de calitatea alimentaţiei medicină 06.10.2016
14.00.07 - Igienă
D Cooperarea statelor la nivel internațional în vederea realizării drepturilor fundamentale la muncă drept 06.10.2016
12.00.10 - Drept internaţional public
D Politici migraționale de muncă în relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană ştiinţe politice 06.10.2016
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Repertoriul folcloric pentru vioară din zona de nord a Republicii Moldova studiul artelor, culturologie 06.10.2016
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Efectele antihipertensive şi cardioprotectoare ale eprosartanului și ramiprilului medicină 06.10.2016
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Vinovăţia penală: concept şi caracterizare drept 06.10.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Particularitățile creării și aplicării de către state a normelor de drept internațional public drept 06.10.2016
12.00.10 - Drept internaţional public
D Reglementarea juridică a aplicării valorii în vamă la mărfurile importate în Republica Moldova drept 06.10.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Valorificarea strategiilor euristice în studierea literaturii franceze în învățământul superior pedagogie 06.10.2016
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Managementul promovării turismului rural în Republica Moldova economie 06.10.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Aplicarea bacteriofagilor Erwinia amylovora în combaterea focului bacterian al culturilor pomicole biologie 06.10.2016
06.01.11 - Protecţia plantelor
D Rolul administraţiei publice în organizarea şi modernizarea serviciilor publice administrare publică 06.10.2016
25.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria administraţiei publice
D Neutralitatea Republicii Moldova prin prisma politicilor de securitate ale unor state europene neutre ştiinţe politice 06.10.2016
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Poluarea ecosistemului urban Tiraspol și modalități de reducere a ei biologie 06.10.2016
03.00.16 - Ecologie
D Optimizarea supravegherii epidemiologice a infecțiilor nosocomiale septico-purulente în staționarele de profil Traumatologie și Ortopedie medicină 06.10.2016
14.00.30 - Epidemiologie
D Impactul compușilor azotului amoniacal asupra componentelor calcaroase chimie 06.10.2016
02.00.20 - Chimie ecologică
D Sinteza nanoparticulelor oxizilor metalici din precursori clusteri ai fierului şi caracterizarea lor chimie 06.10.2016
02.00.01 - Chimie anorganică
D Condiții și metode psihopedagogice ale adaptării copiilor de grădiniță la școala primară în Israel pedagogie 06.10.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Influența stilului de leadership al inspectorului școlar asupra eficacității predării matematicii în școlile primare din Izrael pedagogie 06.10.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea identității profesionale a profesorilor debutanți prin mentorat pedagogie 06.10.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Proprietățile optice și structura de bandă energetică ale materialelor cdGa2S(Se)4, PbGa2S4, AgAsS2 fizică-matematică 06.10.2016
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Impactul psihodinamicii neurocerebrale asupra adaptării sociale a adolescenților psihologie 06.10.2016
19.00.05 - Psihologie socială