Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tratamentul chirurgical al miopiei și astigmatismului miopic prin folosirea metodei LASIK cu formarea unui lambou ultrafin


Autor: Irina Vrabii
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.08 - Oftalmologie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Eugeniu Bendelic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 noiembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 decembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.05 Mb / în română

Teza

CZU [617.753.2+617.753.3]-089

Adobe PDF document 8.38 Mb / în română
166 pagini


Cuvinte Cheie

miopie, astigmatism miopic, lambou cornean ultrafin, LASIK

Adnotare

Teza pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor în medicină „Tratamentul chirurgical al miopiei și astigmatismului miopic prin folosirea metodei LASIK cu formarea unui lambou ultrafin” a fost realizată de către Vrabii Irina în cadrul Catedrei de Oftalmologie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, 2016. Lucrarea este expusă pe 121 de pagini tehnoredactate şi include: introducere, 4 capitole (revista literaturii, material şi metode, 2 capitole cu rezultatele cercetărilor proprii), concluzii generale şi recomandări practice, adnotări, bibliografie cu 206 surse, 16 anexe (chestionar privind calitate a vieţii, brevete, algoritm, act de implementare), 49 figuri şi 15 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice, din care 9 de un singur autor, 1 invenţie.

Domeniu de studiu: oftalmologie.

Scopul studiului. Evaluarea rezultatelor clinico-funcţionale în chirurgia refractivă prin metoda LASIK cu formarea unui lambou cornean sub 110 μm la pacienţii cu miopie şi astigmatism miopic.

Obiectivele cercetării. Aprecierea keratorefractometriei oculare şi topografiei corneene la pacienţii cu miopie şi astigmatism miopic, supuşi chirurgiei refractive prin metoda LASIK cu formarea unui lambou cornean sub 110 μm. Evaluarea rezultatelor clinico-funcţionale şi a perioadei de recuperare a pacienţilor cu miopie şi astigmatism miopic, supuşi procedeului LASIK cu formarea unui lambou sub 110 μm, comparativ cu acelaşi procedeu fotorefractiv, dar cu formarea unui lambou de peste 110 μm la persoanele cu grosimea corneei peste 500 μm. Analiza rezultatelor chirurgiei refractive prin metoda LASIK cu formarea unui lambou cornean ultrafin la pacienţii cu grosimea corneei sub 500 μm, inaccesibilă chirurgiei fotorefractive cu un lambou peste 110 μm. Elaborarea unui algoritm optim de investigaţii, tratament şi evidenţă a pacienţilor cu miopie şi astigmatism miopic, inclusiv în cazul corneei cu grosimea sub 500 μm, supuşi chirurgiei refractive prin metoda LASIK cu formarea unui lambou cornean sub 110 μm. Determinarea criteriilor de pronostic al rezultatelor chirurgiei refractive prin metoda LASIK cu formarea unui lambou cornean sub 110 μm la pacienţii cu miopie şi astigmatism miopic.

Metodologia cercetării ştiinţifice. Lucrarea reprezintă un studiu descriptiv şi clinic controlat seriat, care se fundamentează pe un spectru larg de metode şi tehnici de cercetare. Subiecţii de studiu au fost selectaţi în mod aleatoriu, după criterii de includere şi de excludere.

Noutatea şi originalitatea studiului. A fost elaborat un algoritm optim de corecţie a miopiei şi a astigmatismului miopic, luând în consideraţie grosimea corneei, volumul de ablație a ţesutului cornean, diametrul zonei de ablaţie, gradul ametropiei. A fost demonstrată eficienţa corecţiei miopiei şi a astigmatismului miopic prin metoda LASIK cu formarea unui lambou cornean cu o grosime sub 110 μm.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în demonstrarea eficienței și inofensivității metodei LASIK cu lambou sub 110 μm, în comparație cu formarea lamboului peste 110 μm la ochii cu cornee peste 500 μm, și determinarea eficienței LASIK cu lambou sub 110 μm la ochii cu cornee sub 500 μm, ceea ce permite corecția refractivă a diferitelor grade de miopie și astigmatism miopic pentru obținerea sferoechivalentului prognozat.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele obținute în cadrul studiului au demonstrat eficiența metodei de corecție a miopiei și a astigmatismului miopic prin utilizarea metodei LASIK cu formarea lamboului cornean ultrafin în obținerea într-un timp redus a rezultatelor funcționale și refractive înalte. S-au obținut date obiective despre dinamica refracției, keratotopografiei și pahimetriei după utilizarea metodei LASIK cu formarea lamboului cornean ultrafin, care au servit drept bază pentru elaborarea algoritmului de supraveghere postoperatorie a pacienților. Datele obținute în urma studiului au completat lucrările în domeniul oftalmologiei cu referinţă specială la tratamentul chirurgical al miopiei și a astigmatismului miopic la pacienții cu cornee subțire. Au fost obținute date statistice veridice, care demonstrează eficacitatea, inofensivitatea, stabilitatea și predictabilitatea tratamentului chirurgical al miopiei și al astigmatismului miopic la pacienții cu cornee subțire.

Valoarea aplicativă. A fost elaborat algoritmul privind selectare a pacienţilor. A fost propusă schema măsurilor curative pre- şi postoperatorii la pacienţii cu miopie şi astigmatism miopic, supuşi chirurgiei fotorefractive prin metoda LASIK cu lambou ultrafin. S-a demonstrat eficiența și inofensivitatea metodei LASIK cu lambou ultrafin la pacienții cu cornee subțire. Au fost apreciate şi demonstrate avantajele şi eficienţa metodei de corecţie a miopiei şi a astigmatismului miopic prin metoda LASIK cu lambou ultrafin, precum şi efectul benefic asupra calităţii vieţii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Metodele elaborate în cadrul studiului au fost implementate în Centrul Medical ”Microchirurgia ochiului” din Chișinău, Republica Moldova.

Cuprins


1. MIOPIA ȘI ASTIGMATISMUL MIOPIC
 • 1.1. Clasificarea miopiei și a astigmatismului miopic
 • 1.2. Metode contemporane de diagnostiс al anomaliilor de refracție
 • 1.3. Metode de corecție a miopiei și a astigmatismului
 • 1.4. Istoricul corecției chirurgicale a miopiei și a astigmatismulu.
 • 1.5. Particularități ale corecției chirurgicale a miopiei și a astigmatismului miopic
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a studiului
 • 2.2. Metodele de cercetare și de acumulare a datelor
 • 2.3. Metode de tratament aplicate
 • 2.4. Metode de prelucrare matematico-statistică a rezultatelor obținute
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. EVALUAREA DATELOR CLINICO-FUNCȚIONALE LA PACIENŢII CU MIOPIE ŞI ASTIGMATISM MIOPIC SUPUŞI TRATAMENTULUI CHIRURGICAL
 • 3.1. Eficacitatea comparativă a intervenției LASIK cu formarea lamboului sub 110 μm (loturile Ia, Ib și Ic) și a lamboului peste 110 μm (loturile IIIa, IIIb și IIIc)la pacienții cu grosimea corneei peste 500 μm
 • 3.2. Eficacitatea intervenției LASIK cu formarea lamboului sub 110 μm la pacienții cu grosimea corneei sub 500 μm în funcție de gradul miopiei (loturile IIa, IIb, IIc)
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. ANALIZA COMPARATIVĂ A REZULTATELOR OBȚINUTE
 • 4.1. Analiza comparativă a eficienței metodei în funcție de intervenția chirurgicală aplicată
 • 4.2. Influența tratamentului aplicat asupra calității vieții.
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE