Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 /

Teze, noiembrie 2016

Teze [30]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Influenţa motivaţiei angajaţilor din sistemul de învăţămînt asupra dezvoltării carierei pedagogie 15.11.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Migrena la pacienţi cu evenimente vasculare ischemice: cerebrale şi coronariene medicină 15.11.2016
14.00.13 - Neurologie
D Impactul atitudinilor preadolescentului cu hipoacuzie asupra relațiilor interpersonale cu semenii psihologie 15.11.2016
19.00.05 - Psihologie socială
D Perfecţionarea mecanismului economic de reglementare ecologică: cazul Republicii Moldova economie 15.11.2016
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Efectele aplicării mijloacelor specifice jocului de volei în cadrul lecțiilor de educație fizică cu elevii claselor liceale pedagogie 15.11.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Diagnosticul virusului strierii lemnului mărului în sistemul de certificare a materialului săditor pomicol biologie 15.11.2016
06.01.11 - Protecţia plantelor
D Eufemismele în limbajul actual: particularităţi structurale, semantice şi de utilizare filologie 15.11.2016
10.02.01 - Limba română
D Asigurarea organizatorico-metodică de dezvoltare stabilă a întreprinderii portuare economie 15.11.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Formarea profesională de autoapărare fizică a studenţilor poliţişti în cadrul disciplinei “Educaţie fizică” pedagogie 15.11.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Cadrul pedagogic de realizare a procesului didactic și formarea profesională a învăţătorilor la nivelul claselor cu predare simultană pedagogie 15.11.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Cimitirele ortodoxe din Republica Moldova: aspecte istorico-arhitecturale și artistice (secolul al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea) studiul artelor, culturologie 15.11.2016
18.00.01 - Teoria şi istoria arhitecturii
D Rolul statului în promovarea şi garantarea statutului juridic al personalităţii drept 15.11.2016
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Efectul interacțiunilor între lanțurile moleculare asupra proprietăților termoelectrice ale cristalelor nanostructurate de TTT2I3 și TTT(TCNQ)2 fizică-matematică 15.11.2016
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Specificul dezvoltării economiei în Republica Moldova economie 15.11.2016
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Cadrul juridic al cooperării în relaţiile dintre Republica Moldova şi Republica Turcia drept 15.11.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Formarea culturii evaluării pedagogice pedagogie 15.11.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Perfecţionarea metodelor de evaluare a eficienţei proiectelor investiţionale în construcţie economie 15.11.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Influența atitudinilor sociale asupra procesului de adaptare a adolescenților şi părinţilor în cadrul familiei psihologie 15.11.2016
19.00.05 - Psihologie socială
D Valorificarea tradiţiei în educaţia prin dans din copilăria timpurie in Israel pedagogie 15.11.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Rolul bancilor în procesul de creare a banilor economie 15.11.2016
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Procedura de declarare a insolvabilității drept 15.11.2016
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Dezvoltarea managementului impozitelor şi taxelor în administrarea fiscală a agenţilor economici din România după aderare la Uniunea Europeană economie 15.11.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Analiza juridico-penală a infracțiunilor vamale conform legislației Republicii Moldova și a României drept 15.11.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Specificul naţional bulgăresc în creaţia corală a lui Dobri Hristov studiul artelor, culturologie 15.11.2016
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Condiții psihopedagogice și socioculturale în dezvoltarea angajamentului și satisfacției profesionale a profesorilor de coregrafie pedagogie 15.11.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Raspunderea penala pentru harţuirea sexuala în Republica Moldova drept 15.11.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Gestiunea eficientă a potențialului funciar ca bază a dezvoltării economice a UTA Gagauzia economie 15.11.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Valorificarea pedagogică a culturii postfigurative în educaţia familială pedagogie 15.11.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea competențelor profesionale ale studenților pedagogi în baza tehnologiilor informaționale și comunicaționale pedagogie 15.11.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Protecția juridică a persoanelor cu dizabilități împotriva discriminării: cazul Republicii Moldova drept 15.11.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept