Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficientizarea tratamentului şi profilaxia progresării miopiei dobîndite necomplicate


Autor: Bîlba Rodica
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.08 - Oftalmologie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Eugeniu Bendelic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 noiembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 decembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document6.61 Mb / în română

Teza

CZU 617.753.2-007-084

Adobe PDF document 10.51 Mb / în română
179 pagini


Cuvinte Cheie

miopie dobîndită, progresivă, necomplicată, terapie refractivă, tratament combinat, fizioterapie

Adnotare

Lucrarea conţine 139 pagini dactilografice şi include: introducere, revista literaturii, material şi metode, 2 capitole cu rezultatele cercetărilor proprii, concluzii generale, recomandări practice, bibliografie care citează 208 surse literare, şi anexe. Materialul ilustrativ: 13 de tabele şi 65 de figuri. În baza tezei au fost publicate 20 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: oftalmologie.

Scopul studiului: evaluarea eficacităţii şi optimizarea tratamentului şi profilaxiei progresării miopiei dobîndite necomplicate prin efectuarea tratamentului fizioterapeutic şi a terapiei refractive aplicate separat şi combinat.

Obiectivele studiului. Examenul clinico-funcţional complex al analizatorului vizual în dinamică la pacienţii cu miopie dobîndită necomplicată. Aprecierea efectului terapeutic al fizioterapiei la pacienţii cu miopie progresivă dobîndită necomplicată. Evaluarea eficienţei terapiei refractive în tratamentul şi profilaxia progresării miopiei dobîndite necomplicate. Estimarea eficienţei terapiei refractive în complex cu metodele fizioterapeutice moderne (electropunctura şi laserstimularea muşchiului ciliar) în tratamentul şi profilaxia progresării miopiei dobîndite necomplicate. Studierea efectului terapeutic în dependenţă de gradul miopiei, vîrsta pacientului, factorul familial şi metoda de tratament aplicată. Analiza rezultatelor obţinute cu aprecierea metodei optime de tratament şi profilaxie a progresării miopiei dobîndite necomplicate cu elaborarea recomandărilor practice.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. În premieră în practica oftalmologică a fost aplicat tratamentul fizioterapeutic combinat prin electropunctură şi laserstimulare. În pionierat în practica oftalmologică a fost aplicată metoda de tratament combinat al miopiei dobîndite necomplicate prin asocierea terapiei refractive cu metodele fizioterapeutice contemporane (electropunctura şi laserstimularea muşchiului ciliar). S-a stabilit o corelaţie directă între gradientul anual de progresare a miopiei conform valorii sferoechivalentului şi gradientul anual de progresare a miopiei conform axei anteroposterioară care poate fi exprimată prin formula: [gradientul anual de progresare a miopiei conform valorii sferoechivalentului]= 2,52 D/mm x [gradientul anual de progresare a miopiei conform axei anteroposterioară]. A fost demonstrată eficacitatea metodelor studiate şi elaborate recomandări practice pentru medicii oftalmologi.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză constă în identificarea celei mai eficiente metode terapeutice în tratamentul și profilaxia progresării miopiei dobîndite necomplicate, ceea ce a permis elaborarea algoritmului de selectare a metodei de tratament în funcție de gradul miopiei, vîrstă și factorul familial.

Semnificaţia teoretică. S-au obţinut date obiective noi în ceea ce priveşte dinamica refracţiei clinice şi a parametrilor biometrici ai globului ocular în rezultatul aplicării terapiei refractive şi tratamentului fizioterapeutic separat şi combinat. Datele obţinute în urma studiului au completat lucrările în domeniul oftalmologiei cu referinţă specială la tratamentul şi profilaxia progresării miopiei dobîndite necomplicate. S-a stabilit importanţa şi rolul gradientului anual de progresare al miopiei conform axei anteroposterioare în prognozarea progresării miopiei dobîndite necomplicate. Au fost obţinute date statistice veridice care au demonstrat eficacitatea terapiei refractive combinate cu tratamentul fizioterapeutic.

Valoarea aplicativă. S-a stabilit efectul terapeutic al tratamentului fizioterapeutic, terapiei refractive şi trata-mentului combinat în comparație cu aplicarea corecţiei optice la pacienţii cu miopie progresivă dobîndită necomplicată de grad mic şi mediu în dependenţă de vîrstă şi factorul familial. Au fost elaborate şi argumentate din punct de vedere patogenetic: algoritmul de selectare a tratamentului miopiei dobîndite necomplicate în dependenţă de gradul miopiei, vîrstă şi factorul familial; algoritmul de prognozare a progresării miopiei dobindite necomplicate conform valorii sferoechivalentului şi axei anteroposterioare în dependenţă de gradul miopiei, vîrstă şi factorul familial. S-a stabilit că cea mai eficientă metodă de tratament şi profilaxie a progresării miopiei dobîndite necomplicate este asocierea terapiei refractive cu fizioterapia. Au fost apreciate şi demonstrate avantajele şi eficienţa metodei combinate prin prisma încetinirii progresării miopiei dobîndite necomplicate şi ameliorării calităţii vieţii.

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere. Rolul gradului miopiei, vîrstei şi factorului familial în eficienţa tratamentului şi profilaxiei progresării miopiei dobîndite necomplicată. Particularităţile evoluţiei sferoechivalentului şi a lungimii axei anteropostrioare în dependenţă de tratamentul aplicat, gradului miopiei, vîrstă şi factorului familial. Analiza comparativă a rezultatelor obţinute în urma aplicării metodelor conservative de tratament şi profilaxie a progresării miopiei dobîndite necomplicate. Algoritmele de selectare a metodei de tratament conservativ cu eficienţă maximă și de prognozare a progresării miopiei dobindite necomplicate în dependenţă de gradul miopiei, vîrstă şi factorul familial. Implementarea formulei de corelaţie directă între gradientul anual de progresare a miopiei conform sferoechivalentului şi gradientul anual de progresare a miopiei conform axei anteroposterioară pentru prognozarea progresării miopiei dobîndite necomplicate netratate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Metodele elaborate în cadrul studiului au fost implementate în activitatea Centrului Medical ”Oculus Prim” din Chişinău, Republica Moldova.

Cuprins


1. Aspecte contemporane în tratamentul și profilaxia progresării miopiei
 • 1.1. Miopia – noțiune, incidență, clasificări, etiopatogenie
 • 1.2. Metode de tratament în miopia dobîndită necomplicată
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. Material și metode
 • 2.1 Caracteristica generală a studiului
 • 2.2 Metode de acumulare a datelor primare
 • 2.3 Metode de tratament aplicate
 • 2.4 Metode de prelucrare statistică
 • 2.5 Concluzii la capitolul 2

3. Eficacitatea terapeutică a metodelor de tratament
 • 3.1 Eficacitatea tratamentului fizioterapeutic
 • 3.2 Eficacitatea terapiei refractive
 • 3.3 Eficacitatea terapiei combinate
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3
 • 4. Eficiența metodelor de tratament în profilaxia progresării miopiei dobîndite necomplicate
 • 4.1 Concluzii la capitolul 4

Concluzii generale și recomandări practice