Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Peisajul cultural rural dintre Prut şi Nistru (sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XXI-lea)


Autor: Onica Dorina
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.07 - Etnologie, antropologie culturală şi istorică
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Zinovia Şofranski
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.54 Mb / în română

Teza

CZU 94 (478)„18/20” (043.3)

Adobe PDF document 10.03 Mb / în română
201 pagini


Cuvinte Cheie

peisaj cultural, peisaj cultural rural, resurse şi condiţii naturale, culturalizare, cultură materială, cultură spirituală, evoluție, spațiu locuit, patrimoniu

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, adnotări în trei limbi, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 260 de titluri, 4 anexe, 2 diagrame, 3 tabele, 2 scheme, 148 pagini text de bază.

Domeniul de studiu: 612.01 – Etnologie.

Scopul tezei: constă în analiza şi explicarea relaţiei om – natură prin intermediul conceptului de peisaj cultural rural, care să cuprindă aspectul etnografic confirmat fiind de evoluţia componentelor culturii materiale şi spirituale

Obiectivele prezentului demers ştiinţific constau în: analiza istoriografiei temei de cercetare; definirea și analiza conceptului de peisaj cultural rural; determinarea aspectelor metodologice interdisciplinare de cercetare; explicarea impactului reciproc dintre cadrul natural și componentele culturii materiale și spirituale ale peisajului rural; realizarea clasificării peisajelor culturale rurale; analiza problemelor actuale ale spaţiului rural, identificând elementele de distopie şi utopie; precizarea rolului comunităţii ştiinţifice și locale, cadrului legislativ-instituțional privind cercetarea, dezvoltarea şi salvgardarea peisajelor rurale.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în: a fost determinat impactul reciproc dintre mediul natural și formele de civilizaţie şi cultură din cadrul satelor, de la sfârşitul secoclului al XIX-lea – începutul secocului al XXI-lea, fapt care a condus la explicarea conceptului de peisaj cultural rural dintre Prut și Nistru, în vederea stabilirii unor soluţii privind dezvoltarea, promovarea şi salvgardarea spaţiilor rurale în acord cu conceptul de dezvoltare durabilă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Lucrarea este o primă tentativă de abordare şi explicare a conceptului de peisaj cultural rural, utilizând sincronic terminologia avansată de știință și cea înaintată de UNESCO. Subiectul investigat este o nouă direcţie de cercetare prioritară la nivel naţional și mondial. Demersul științific analizează impactul cadrului natural asupra organizării culturale şi funcţionării spaţiului rural; sunt determinate, clasificate și caracterizate tipurile de peisaje culturale rurale; analizate evoluția peisajelor rurale, înţeleasă ca un efect a conjuncturilor geografice, istorice, economice, transformării modelelor etnoculturale.

Semnificaţia teoretică: rezidă în elaborarea unui astfel de studiu de explicare şi analiză a conceptului de peisaj cultural rural, a modului de adaptare continuă a omului la condiţiile naturale prin formele materiale şi expresii imateriale. În baza acestui studiu se formulează noi direcţii de cercetare a spaţiului rural.

Valoarea aplicativă a lucrării. Studiul poate fi folosit în scop didactic multidiciplinar, bază informativă şi deductivă de elaborare şi implimentare a actelor legislative cu privire la peisajele culturale, platformă informativă de promovare a turismului rural.

Implimentarea rezultatelor ştiinţifice. Studiul poate fi util ca suport teoretic pentru cursurile universitare de etnologie, a suporturilor didactice din învățământul preuniversitar, a proiectelor legislative din domeniu, a materialelor informative cu caracter turistic.

Cuprins


1. ABORDARE TEORETICO–METODOLOGICĂ A CONCEPTULUI DE PEISAJ CULTURAL RURAL
 • 1.1. Consideraţii istoriografice
 • 1.2. Noţiuni şi delimitări conceptuale ale peisajului cultural
 • 1.3. Aspecte metodologice interdisciplinare de cercetare
 • 1.4.Concluzii la Capitolul 1

2. COMPONENTELE ŞI TIPOLOGIA PEISAJULUI CULTURAL RURAL
 • 2.1. Componentele culturii materiale
 • 2.2. Componentele culturii spirituale
 • 2.3. Tipologia peisajului cultural rural
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2
3. EVOLUŢIA PEISAJULUI CULTURAL RURAL: PROBLEME, SOLUŢII
 • 3.1. Factorii dinamicii peisajului rural
 • 3.2. Problemele spaţiului rural actual: elemente utopice şi distopice
 • 3.3. Rolul comunităţii ştiinţifice, locale și al cadrului legislativ-instituțional în monitorizarea spaţiului rural
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI