Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modificările clinico – biologice şi genetice în statutul vitaminei D în perioadele pre – şi postnatală a copilulu


Autor: Voloc Alexandru
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2017
Consultant ştiinţific: Michèle Garabédian
doctor în științe medicale și biologice, doctor de stat, director de cercetări de I clasă, profesor.,
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.35 Mb / în română

Teza

CZU 616.391:577.161.2-053.1/.2

Adobe PDF document 5.66 Mb / în română
217 pagini


Cuvinte Cheie

Profilaxia prenatală și postnatală a carenței vitaminei D, statutul vitaminei D, gena Klotho, VDR, haplotipul, gena lactazică LCT.

Adnotare

Domeniul de studiu: pediatrie.

Scopul. Evaluarea impactului carenței/ insuficienței vitaminei D asupra metabolismului fosfocalcic și sănătății osoase în corelație cu factorii genetici la copii și adolescenți, căile de corecție.

Obiective de investigare. Evaluarea impactului carenței/insuficienței vitaminei D asupra statutului clinico-fiziologic și genetic la copii și adolescenți. Studierea manifestărilor deficitului vitaminei D în dependență de perioada ontogenetică de dezvoltare a copilului (intrauterină, postnatală precoce și tardivă), de anotimp și zonele climato-geografice (Moldova, Franța, Algeria, Martinica, Ingușetia). Analiza comparativă a deformărilor membrelor inferioare și a parametrilor biochimici în asociere cu valorile vitaminei D la copii și adolescenți din Moldova și Franța. Depistarea impactului factorilor genetici asupra metabolismului calciului, sănătăţii osoase, dezvoltării fizice, prin prisma polimorfismului a 3 gene: VDR, Klotho și LCT, în asociere cu valorile vitaminei D serice la copii de diferite vîrste și adolescenți. Elaborarea algoritmului de diagnostic al hipocalcemiilor, pentru optimizarea diagnosticului timpuriu. Emiterea managementului de conduită al carenței vitaminei D în scopul eficientizării tratamentului și profilaxiei specifice.

Metodologia: două tipuri de studiu: studiul clinic controlat cu selectarea randomizată a femeilor gravide şi nou-născuţilor şi studiul de cohortă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Primar în RM, prin studiu multicentric internaţional a fost cercetată pluridimensional dilema carenței vitaminei D, aplicând o strategie de profilaxie specifică şi analizând polimorfizmul genetic al diferitor gene cu impact asupra masei și densității osoase,totodată fiind elucidat impactul asupra sănătății osoase a aportului de calciu/produse lactate, prin investigații asupra polimorfismuli genetic al genei lactazice LCT.

Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare rezidă în estimarea patternului clinico-fiziologic și genetic al carenței vitaminei D în perioadele pre- și postnatale de dezvoltare a copilului prin prizma determinării corelației statutului vitaminei D, aportului de calciu cu genotipul VDR și polimorfismul genei Klotho la copii și adolescenți în scopul obiectivizării diagnosticului și eficientizării tratamentului stărilor de hipocalcemie.

Importanţa teoretică a lucrării: Evidenţierea verigilor patogenetice antrenate în crearea tabloului clinico-paraclinic al demineralizării țesutului osos, constituie un reper esenţial în extinderea şi aprofundarea cunoştinţelor existente privind deformările osoase.

Valoarea aplicativă a lucrării: A fost elaborat un nou concept de profilaxie specifică ante- și postnatală al hipocalcemiilor neonatale și al rahitismului carențial, optimizând managementul de conduită al acestora, astfel ameliorând calitatea vieții copiilor și adulților în timp.

Implementarea rezultatelor științifice multicentrice internaţionale: Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea Departamentului Pediatrie al USMF „N. Testemițanu”; Centrului Spitalicesc Regional din Franceville și Centrele universitare din Angondge, Koula-Moutou, Owendo și Libreville (Africa Ecuatorială).

Cuprins


1. VIZIUNI CLINICO-BIOLOGICE ŞI GENETICE ÎN PATOGENIA CARENŢEI VITAMINEI D ÎN PERIOADA PRE- ŞI POSTNATALĂ DE DEZVOLTARE A COPILULUI
 • 1.1. Aspecte generale: definiţie, tendinţe epidemiologice, statutul optim şi aportul zilnic al vitaminei D
 • 1.2. Impactul vitaminei D asupra dezvoltării intrauterine a fătului (talia, greutatea corporală). Interacţiunea între mediul intern matern, statutul calcic şi al vitaminei D și consecințele greutății mici la naștere
 • 1.3. Rahitismul carenţial la copiii de vârstă fragedă și adolescenții în creștere
 • 1.4. Vitamina D, cu rol protector în infecţiile respiratorii acute, tuberculozei şi altor granulomatoase
 • 1.5. Carenţa vitaminei D, diabetul zaharat de tipul I, eclampsia și scleroza multiplă. Rolul determinismului genetic în fiziopatologia osteoporozei
 • 1.6. Deficitul lactazei şi intoleranţa/malabsorbţia lactazei definite în baza criteriilor genetice (variantele genei mcm6 care precedă gena lactazei)
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE

 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Metodologia de cercetare
 • 2.3. Metodele de analiză a rezultatelor obţinute
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

 • STATUTUL VITAMINEI D LA DIFERITE CATEGORII POPULAȚIONALE: FEMEI GRAVIDE, NOU-NĂSCUȚI, SUGARI, COPII DE DIFERITE VÂRSTE ȘI ADOLESCENȚI ÎN CORELAȚIE CU FACTORII ALIMENTARI, GENETICI ȘI AI MEDIULUI ÎNCONJURATOR
 • 3.1. Statutul vitaminei D și impactul său asupra nou-născuţilor şi sugarilor din Republica Moldova
 • 3.2. Suplimentarea maternă cu vitamină D, calcemia şi creşterea pre- şi postnatală. Studiu multicentric internaţiona
 • 3.3. Statutul vitaminei D, consecinţele clinice şi biologice la copiii şi adolescenţii din Republica Moldova
 • 3.4. Exteriorizarea genelor Klotho, VDR și LCT (lactază), în dependență de nivelul calciului alimentar, statutul vitaminei D și haplotipurile de la nivelul promotorul genei VDR
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. CORELĂRILE STATUTULUI VITAMINEI D, APORTULUI DE CALCIU, GENOTIPULUI VDR ȘI KLOTHO LA COPIII ŞI ADOLESCENŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI FRANŢA

 • 4.1. Statutul vitaminei D, aportul de calciu și impactul genotipului VDR
 • 4.2. Studiul polimorfizmului genei Klotho și corelarea statutului vitaminei D, mineralizarea osoasă, dezvoltarea fizică și pubertară la copii și adolescenți de rasă caucaziană
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. ROLUL POLIMORFIZMULUI GENETIC AL LACTAZEI ÎN DEZVOLTAREA INTOLERANȚEI COPIILOR LA LACTOZĂ

 • Tabelul 5.4. Calcemia corijată (nmol/L) în raport cu polimorfismele -13910 LCT, cloto şi VDRp precum şi a nivelului seric al 25(OH)D(ng/mL)
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI