Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pneumonia comunitară la copii: particularităţi epidemiologice, etiopatogenetice, clinico-imunologice şi programe de recuperare


Autor: Donos Ala
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2017
Consultanţi ştiinţifici: Svetlana Şciuca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Viorel Prisăcari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Constantin Spînu
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 ianuarie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.12 Mb / în română

Teza

CZU 616.24-002-022-036.2-053.2+615.37

Adobe PDF document 4.66 Mb / în română
249 pagini


Cuvinte Cheie

pneumonie comunitară la copii, epidemiologie, aminoacizi liberi, virusurile, grup genetic, sensibilitate la antivirale, limfocite citotoxice, antibioticorezistență, recuperare cu Pacovirină

Adnotare

Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (225 titluri), 27 anexe, 239 pagini de text, 85 figuri, 31 tabele. Rezultatele sunt publicate în 61 de lucrări științifice.

Domeniul de studiu: pediatrie, pneumologie, imunologie, epidemiologie, virusologie. Scopul lucrării: Cercetarea complexă epidemiologică, etiologică și imunologică a pneumoniei comunitare la copii în elucidarea unor mecanisme patogenice și optimizarea programelor de conduită medicală.

Obiectivele studiului: Determinarea şi evaluarea factorilor de risc, epidemiologici, etiopatogenici, clinico-imunologici în pneumonia comunitară la copii. Identificarea factorilor patogenici imuno-metabolici, virali în evoluţia pneumoniei şi recurenţelor respiratorii. Determinarea rolului citokinelor proinflamatorii şi inflamatorii, asocierii infecţiei viral-bacteriene în dezechilibrul imun şi programe de recuperare cu preparatul autohton Pacovirina.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Studiul realizat a constatat doveti noi despre impactul patogenic imuno-metabolic și viral în pneumonia comunitară și în asociere cu recurențele respiratorii la copii. Abordarea comparativă şi complexă a pneumoniei comunitare la copii- factorii de risc, etiologici, rezistenţei antibacteriene. În premieră obţinerea rezultatelor originale a particularităţilor genotipice şi fenotipice ale virusurilor gripale, circulante la copii în țară și utilizarea preparatului autohton Pacovirina în recuperarea pneumonia la copii.

Problema științifică importantă soluționată constă în argumentarea patogenetică a factorilor etiologici și de risc în dezechilibrul imuno-metabolic în pneumonia comunitară la copii şi recuperarea cu preparatul autohton Pacovirina. Semnificația teoretică a lucrării: Acest studiu a evidențiat compartimentele vulnerabile în patogenia pneumoniei comunitare, recurențelor respiratorii la copii.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute au contribuit la îmbunătățirea managementului, implimentarea sistemului de supraveghere santinelă a agenților cauzali, tratamentului pneumoniei comunitare și la copiii cu risc; ajustarea programelor de recuperare.

Implementarea rezultatelor obținute: lucrarea ştiinţifică oferă criterii practice de identificare a copilul cu risc de pneumonie. La fel, sunt recomandate criterii pentru selectarea cazurilor cu potenţial crescut de evoluţie nefavorabilă a bolii. Antibioticorezistenţa, supravegherea santinelă pentru realizarea în timp real a măsurilor adecvate de supraveghere, control şi răspuns în realizarea integrării în reţelele de supraveghere regionale (EuroFlu/TESSy) şi globale (FluNet) ale OMS.