Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reglementări juridice privind asistenţa socială a copilului şi a familiei cu copii în Republica Moldova


Autor: Aliona Chisari
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Alexandru Cojuhari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 septembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 octombrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Teza

CZU 349.3(043.2)

Adobe PDF document 1.15 Mb / în română
151 pagini


Cuvinte Cheie

securitate socială, asistenţă socială, asigurare socială, copil aflat în dificultate, familie cu copii aflaţi în dificultate, indemnizaţie, alocaţie socială, compensaţie, ajutoare materiale, servicii sociale rezidenţiale, servicii sociale, servicii sociale de zi.

Adnotare

Teza constituie un studiu ştiinţific cu caracter juridic în domeniul asistenţei sociale a copilului şi a familiei cu copii. Abordată în lucrare ca instituţie a dreptului securităţii sociale, asistenţa socială este definită ca o totalitate de norme juridice menite să reglementeze relaţiile sociale ce apar între persoana sau familia aflată în dificultate şi organul abilitat, în legătură cu acordarea diferitelor prestaţii şi/sau servicii sociale celor dintîi. În calitate de organ împuternicit poate apărea atît un organ statal cît şi unul nestatal abilitat de către stat.

În lucrare este determinat locul asistenţei sociale în sistemul general de securitate socială, sînt stabilite categoriile de copii aflaţi în dificultate la etapa actuală în Republica Moldova, este evidenţiat cadrul instituţional competent în domeniul asistenţei sociale a copilului şi a familiei cu copii, fiind determinat în acest context şi rolul organizaţiilor internaţionale guvernamentale şi a structurilor neguvernamentale în această sferă.

Deasemenea, sînt definite şi clasificate prestaţiile de asistenţă socială acordate copilului sau familiei cu copii. În special, sînt caracterizate prestaţiile în bani (indemnizaţiile, compensaţiile, alocaţiile sociale, ajutoarele materiale), în natură (produse alimentare, mărfuri industriale de primă necesitate etc.) şi prestaţiile indirecte acordate beneficiarilor sub formă de scutiri la plata anumitor impozite, gratuităţi sau reduceri la procurarea anumitor bunuri sau la prestarea diferitelor servicii.

Fiind abordate serviciile sociale destinate copilului şi/sau familiei cu copii aflaţi în dificultate autorul analizează reglementările juridice privind serviciile sociale de tip familial, îngrijirea rezidenţială şi serviciile sociale de zi destinate copilului şi/sau familiei cu copii.

Cuprins


CAPITOLUL I. Noţiunea şi esenţa asistenţei sociale a copilului şi a familiei cu copii
 • 1.1 Asistenţa socială a copilului şi a familiei cu copii–element al sistemului de securitate socială
 • 1.2 Reglementări juridice privind categoriile de copii aflaţi în dificultate
 • 1.3 Cadrul instituţional în domeniul asistenţei sociale a copilului şi a familiei cu copii în Republica Moldova
 • 1.4 Rolul organizaţiilor internaţionale guvernamentale şi al structurilor neguvernamentale în promovarea asistenţei sociale a copilului şi a familiei cu copii

CAPITOLUL II. Prestaţiile de asistenţă socială acordate copilului sau familiei cu copii

 • 2.1 Noţiunea şi clasificarea prestaţiilor de asistenţă socială acordate copilului sau familiei cu copii
 • 2.2 Caracteristica indemnizaţiilor acordate copilului sau familiei cu copii
 • 2.3 Natura juridică a alocaţiilor sociale de stat acordate copilului sau familiei cu copii
 • 2.4 Alte categorii de prestaţii de asistenţă socială acordate copilului sau familiei cu copii

CAPITOLUL III. Serviciile sociale prestate copilului şi/sau familiei cu copii

 • 3.1 Noţiunea şi clasificarea serviciilor sociale prestate copilului şi/sau familiei cu copii
 • 3.2 Aspecte juridice privind îngrijirea rezidenţială a copilului aflat în dificultate
 • 3.3 Reglementări juridice privind plasamentul familial
 • 3.4 Alte categorii de servicii sociale prestate copilului şi/sau familiei cu copii