Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Opţiuni diagnostice şi terapeutice în afecţiunile aterosclerotice la pacienţii cu dislipidemii


Autor: Victoria Ivanov
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2006
Consultanţi ştiinţifici: Mihai Popovici
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Savelie Costin
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 septembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 octombrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.87 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Dislipidemii, ateroscleroză, colesterolul lipoproteinelor cu densitate joasă, terapie hipolipemiantă, ţintă curativă, statine, BioR, disfuncţie endotelială, celule endoteliale progenitoare, celule apoptotice, metaloproteinaze, lipoproteine oxidate cu densitate joasă

Adnotare

Diagnosticul dar în special tratamentul aterosclerozei care se implică decisiv în constituirea indicilor de morbiditate şi mortalitate prin afecţiuni cardiovasculare se încadrează într-o problemă medico-socială de mare consideraţiune. Este în special dificil diagnosticul timpuriu şi de aici inoperativitatea şi chiar ineficienţa formulelor terapeutice aplicate.

Studiul s-a axat pe materialele de cercetare asupra a 299 pacienţi cu hipercolesterolemie primară, pe care s-a evaluat ponderea efectului hipolipemiant al diferitor statine şi al remediului autohton BioR la pacienţii cu un factor de risc oportun al aterosclerozei, cu dislipidemii, utilitatea diagnostică a afecţiunilor coronariene aterosclerotice inerente probei de identificare a indicilor cantitativi şi funcţionali ai celulelor endoteliale progenitoare şi celule endoteliale apoptotice circulante, precum şi acţiunea acestor remedii asupra unor mecanisme cheie ale alterărilor endoteliale, cum ar fi apoptoza endoteliocitelor, refenotipizarea miocitelor netede vasculare şi expresia MMP.

Rezultatele obţinute indică că Lova- şi Pravastatina aplicate în doze standard ating ţinta terapeutică la conotaţia micşorării colesterolului LDL la cca 50% de pacienţi, efectul respectiv fiind constatat deja în primele luni de tratament. Pentru a fortifica efectul de corecţie a dislipidemiilor s-au testat două formule terapeutice pe parcursul a 3 luni de zile: dublarea dozelor statinelor (doze agresive) sau suplimentarea tratamentelor cu doze standard de statine cu BioR a câte 5 mg/zi. În ambele cazuri s-a reuşit creşterea numărului de pacienţi la care s-a atins ţinta terapeutică: cu 26,1% la utilizarea dozelor agresive de statine şi cu 16,1% în terapia combinată. De menţionat în acest context că monoterapia cu BioR a condus la beneficii notabile, forţa acestui remediu fiind totuşi potenţată în contextul terapiei combinate.

Statinele dar şi BioR-ul s-au manifestat prin acţiune de fortificare a potenţialului antioxidant, fapt ce denotă despre abilitatea lor de atenuare a stresului oxidativ, efect propice în raport cu mecanismele patogenice ale aterosclerozei, dar şi pentru remanierea integrităţii structurale a hepatocitelor. Efecte similare s-au atestat şi în cadrul evaluării acţiunii acestor remedii asupra acumulării intercelulare a LDL-oxi şi asupra ratei de apoptoză.

Atât Fluvastatina cât şi BioR-ul au redus semnificativ şi în măsură echidistantă (cu cca 85-90%) cantitatea de LDL-oxi în endoteliocitele aortice umane în cultura expusă impactului oxidativ prin H2O2. Un fenomen remarcabil definit de tratarea culturilor cu aceste remedii este şi diminuarea concludentă a apoptozei, deoarece cel puţin 90 de endoteliocite din 100 au evitat apoptoza indusă prin LDL-oxi, iar efectul dat relevă abilitatea lor de a se interfera benefic în evoluţia unui mecanism cheie al aterosclerozei – traficul transmembranar al LDLoxi şi apoptoza consecventă a celulelor endoteliale. Remarcabilă este de asemenea şi evidenţa efectului de micşorare a expresiei miozinei embrionare a CMN stimulate prin citochine proaterogene, dat fiind că preluarea fenotipului secretor al CMN, în afară de sinteza diferitor factori proaterogeni, consemnează activarea procesului lor de migraţiune în detrimentul stabilizării plăcii ateromatoase. În plus, expresia MMP, indusă de aceste citochine, a fost diminuată de Fluvastatină şi BioR cu circa 55-60%, ceea ce prezumă prevenirea lizei inelului fibrotic al ateromei şi declanşarea accidentelor vasculare.

Accentuând interesul faţă de BioR în contextul evidenţierii unor proprietăţi noi şi prodigioase vizavi de acţiunea lui hipolipemiantă, sunt de notat şi proprietăţile acestuia de a corecta unele mecanisme patogenetice oportune ale aterosclerozei.

Luând în consideraţie costul tolerabil, putem anticipa o complianţă terapeutică evidentă a pacienţilor eligibili, iar efectul lui de a influenţa benefic viabilitatea endoteliului vascular ne consolidează în convingerea despre oportunitatea lui terapeutică, atât cât în ateroscelroză, dar şi în maladiile cardiovasculare.


Cuprins


CAPITOLUL 1. Revista literaturii
 • 1.1. Noţiuni generale despre metabolismul lipidelor, dislipidemii şi ateroscleroză
 • 1.1.1. Biosinteza colesterolului
 • 1.1.2. Metabolismul trigliceridelor
 • 1.1.3. Catabolismul colesterolului şi trigliceridelor
 • 1.1.4. Transportul invers de colesterol
 • 1.1.5. Nivelele colesterolului sanguin şi mortalitatea cardiacă
 • 1.2. Endoteliul şi ateroscleroza
 • 1.2.1. Activarea endotelială în patogenia aterosclerotică
 • 1.2.2. Celulele endoteliale progenitoare
 • 1.3. Unele posibilităţi curative ale dislipidemiilor
 • 1.3.1. Tratamentul cu statine
 • 1.3.2. Efectele curative ale Spirulinei

CAPITOLUL 2. Caracteristica clinică a pacienţilor şi metodele de investigare

 • 2.1. Caracteristica bolnavilor investigaţi
 • 2.2. Investigaţii clinice şi instrumentale
 • 2.3. Metode biochimice de investigaţie a serului sanguin
 • 2.4. Investigaţii asupra sistemului endotelial

CAPITOLUL 3. Eficienţa comparativă a diferitor formule de terapiehipolipemiantă la bolnavii cu dislipidemii (Rezultatele studiului propriu)

 • 3.1. Influenţa preparatelor hipolipemiante asupra spectrului lipidic sanguin
 • 3.1.1. Efectele dozelor standard de Lovastatină şi Pravastatină asupra spectrului de lipide sanguine
 • 3.1.2. Efectele curelor cu BioR asupra parametrilor lipidici
 • 3.1.3. Influenţa tratamentului cu doze mari de statine asupra parametrilor lipidici
 • 3.1.4. Efectele medicaţiei ce combină statine şi BioR asupra nivelelor de lipide serice
 • 3.1.5. Eficienţa comparată a tratamentelor cu statine în doze standard şi doze mari, a celor cu BioR şi cu combinaţia statine+BioR asupra nivelului de lipide serice
 • 3.2. Atingerea ţintelor curative prin efectele tratamentelor hipolipemiante
 • 3.2.1. Prestanţa tratamentelor hipolipemiante în atingerea ţintei de LDL-
 • C mai mic de 2,6 mmol/l la pacienţii cu risc cardiovascular înalt
 • 3.2.2. 3.2.3. Atingerea ţintelor LDL-C şi a non-HDL-C la pacienţii cu hipertrigliceridemie mai mare sau egal cu2,3 mmol/l
 • 3.3. Influenţa tratamentelor hipolipemiante asupra indicilor de peroxidare a lipidelor
 • 3.4. Influenţa tratamentelor hipolipemiante asupra funcţiei enzimelor antioxidante – glutationreductaza, catalaza şi ceruloplasmina
 • 3.5. Efectele medicaţiei hipolipemiante asupra enzimelor tisulare şi hepatocelulare
 • 3.6. Tolerabilitatea şi inofensivitatea tratamentelor hipolipemiante

CAPITOLUL 4. Contribuţii la cercetarea diagnostică, etiopatogenetică şi curativă a aterosclerozei (Rezultatele studiului propriu)

 • 4.1. Evaluarea celulelor endoteliale progenitoare circulante şi apoptotice în diagnosticul afecţiunilor aterosclerotice coronariene.
 • 4.1.1. Caracteristicele indicilor cantitativi.
 • 4.1.2. Caracteristicele indicilor funcţionali ai CEP
 • 4.1.3. Evaluarea celulelor endoteliale apoptotice la pacienţii cu CPI
 • 4.2. Influenţa tratamentului cu Fluvastatină şi BioR asupra endoteliocitelor în cultură
 • 4.2.1. Influenţa tratamentului cu Fluvastatină şi BioR asupra apoptozei celulare în cultură
 • 4.2.2. Influenţa tratamentului cu Fluvastatină şi BioR asupra conţinutului LDLox intracelular
 • 4.3. Influenţa tratamentului cu Fluvastatină şi a BioR asupra celulei musculare netede vasculare
 • 4.3.1. Influenţa Fluvastatinei şi a BioR-ului asupra fenotipului sintetic al celulei musculare netede vasculare
 • 4.3.2. Influenţa Fluvastatinei şi BioR-ului asupra expresiei metaloproteinazei în culturile de celule musculare netede vasculare
 • 4.3.3. Influenţa Fluvastatinei asupra fenotipului contractil al celulei musculare netede vasculare