Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Conduita chirurgicală în boala inflamatorie pelvină acută


Autor: Cauș Cătălin
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Olga Cerneţchi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.68 Mb / în română

Teza

CZU 618.13-002.1-089

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
191 pagini


Cuvinte Cheie

boala inflamatorie pelvină acută (BIРA), scor MIL (manifestări clinice, date imagistice și de laborator) de severitate a BIPA, profilul pacientei cu BIPA

Adnotare

Structura tezei: lucrarea este expusă pe 129 de pagini de text electronic și se compartimentează în: introducere, 5 capitole, concluzii generale, recomandări practice; materialul ilustrativ include 22 de tabele, 48 de figuri, 2 formule; indicele bibliografic citează 237 de surse. La tema tezei au fost publicate 13 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: 321.15 obstetrică și ginecologie.

Scopul lucrării: constă în stabilirea profilului pacientei cu boală inflamatorie pelvină acută și optimizarea diagnosticului și conduitei medico-chirurgicale a acestei maladii.

Obiectivele lucrării: stabilirea determinantelor medico-sociale ce favorizează apariția BIPA și aprecierea profilului contemporan al pacientei cu această maladie. Determinarea severității bolii inflamatorii pelvine acute și utilității testelor rapide în diagnosticul și conduita medicală a BIPA. Studierea rezultatelor clinice imediate și la distanță de 12 luni, după un puseu de BIPA, pentru a stabili eficacitatea conduitei medicale, repercusiunea bolii asupra fertilității și sechelele apărute. Elaborarea algoritmilor de diagnostic și conduită medico-chirurgicală în BIPA.

Noutatea și originalitatea științifică: Determinarea determinantelor medicale și sociale, care determină dezvoltarea BIPA la femeile de vârstă reproductivă. Stabilirea profilului contemporan al ginecopatelor cu boală inflamatorie pelvină acută. Elucidarea rolului markerilor proinflamatori în determinarea gradului de severitate a evoluției BIPA. Demonstrarea eficacității conduitei medico-chirurgicale a BIPA în temeiul rezultatelor imediate și la distanță de 12 luni prin analiza repercusiunii bolii asupra fertilității și sechelelor înregistrate.

Problema științifică soluționată în teză: constă în aprecierea determinantelor medicale și sociale, care condiționează apariția BIPA, cu elaborarea scorului de severitate a BIPA, prin utilizarea markerilor proinflamatori pentru menținerea funcției reproductive feminine și optimizarea conduitei medico-chirurgicale la diferite nivele de asistență medicală.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a studiului: Studiul a permis elaborarea scorului de severitate a bolii inflamatorii pelvine acute (MIL), care permite optimizarea conduitei medicochirurgicale a pacientelor diagnosticate cu această maladie. În baza cercetărilor efectuate au fost propuse pentru implementarea în practică teste rapide de diagnostic al factorilor etiologici infecțioși ai BIPA. Cercetarea efectuată a demonstrat o sensibilitate și precizie diagnostică înaltă a procalcitoninei ca marker proinflamator de supraveghere a evoluției maladiei bacteriene acute.

Prezenta cercetare a demonstrat importanța și eficacitatea algoritmilor propuși de conduită medico-chirurgicală a pacientelor cu boală inflamatorie pelvină acută. Rezultatele studiului dat au stat la baza protocoalelor clinice elaborate pentru diagnosticul și tratamentul stării patologice vizate în funcție de forma și gradul ei de severitate.

Implementarea rezultatelor științifice: Principalele rezultate ale studiului sunt aplicate în procesul didactic la Catedra de obstetrică și ginecologie nr. 2, precum și în activitatea curativă a Secției de ginecologie septică, IMSP SCM nr.1 și IMSP Institutul Mamei și Copilului.

Cuprins


1. BOALA INFLAMATORIE PELVINĂ ACUTĂ – O PROBLEMĂ ACTUALĂ DE SĂNĂTATE ÎN GINECOLOGIA CONTEMPORANĂ
 • 1.1. Epidemiologia și etiopatogenia bolii inflamatorii pelvine acute
 • 1.2. Conduita medico-chirurgicală în boala inflamatorie pelvină acută
 • 1.3. Complicațiile imediate și tardive ale bolii inflamatorii pelvine acute
 • 1.4. Profilaxia și screening-ul bolii inflamatorii pelvine acute
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Metode de cercetare aplicate în studiu
 • 2.3. Metode de analiză și interpretare a rezultatelor obținute
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2
3. PROFILUL PACIENTEI CU BOALĂ INFLAMATORIE PELVINĂ ACUTĂ
 • 3.1. Determinantele medico-sociale în boala inflamatorie pelvină acută
 • 3.2. Caracteristica pacientei cu boală inflamatorie pelvină acută
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. CONDUITA MEDICO-CHIRURGICALĂ LA PACIENTELE CU BOALĂ INFLAMATORIE PELVINĂ ACUTĂ
 • 4.1. Aprecierea severității bolii la pacientele cu boală inflamatorie pelvină acută (scorul MIL)
 • 4.2. Rezultatele de laborator la pacientele cu boală inflamatorie pelvină acută la internare
 • 4.3. Contribuția diagnostică a markerilor proinflamatori în prognozarea evoluției bolii la pacientele cu boală inflamatorie pelvină acută
 • 4.4. Rezultatele imediate a conduitei medico-chirurgicale în boala inflamatorie pelvină acută
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. REZULTATELE LA DISTANȚĂ A CONDUITEI MEDICO-CHIRURGICALE LA PACIENTELE CU BOALĂ INFLAMATORIE PELVINĂ ACUTĂ
 • 5.1. Caracteristicile ciclului menstrual la paciente după un puseu de boală inflamatorie pelvină acută
 • 5.2. Particularitățile de evoluție clinică a bolii inflamatorii pelvine
 • 5.3. Caracteristicile imuno-biologice după un episod de boală inflamatorie pelvină acută
 • 5.4. Aspecte ecografice ale aparatului reproductiv la pacientele din studiu
 • 5.5. Aprecierea eficacității conduitei medico-chirurgicale a pacientelor incluse în studiu
 • 5.6. Concluzii la capitolul 5

SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE