Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Particularităţi ale chimioterapiei unor tumori maligne în condiţii de ambulator


Autor: Monul Victoria
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Victor Cernat
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Consultant ştiinţific: Iurie Bulat
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.52 Mb / în română

Teza

CZU 616-006.04-08-039.57+615.277.3(043.2)

Adobe PDF document 4.01 Mb / în română
202 pagini


Cuvinte Cheie

tratamentul chimioterapic ambulatoriu, cancer metastatic mamar, pulmonar şi colorectal, răspunsul la tratament, toxicitate, calitatea vieţii, analiza economică

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 210 titluri, 9 anexe, 31 figuri, 43 tabele, 200 de pagini de text imprimat. Rezultatele obținute au fost publicate în 12 de lucrări științifice.

Domeniul de studiu: 321.20 - Oncologie şi radioterapie.

Scopul lucrării: Ameliorarea rezultatelor tratamentului citostatic a pacienţilor oncologici efectuat în condiţii de ambulatoriu.

Obiectivele lucrării: Evaluarea comparativă a eficienţei chimioterapiei efectuate în condiţii de ambulatoriu şi staţionar pacienţilor cu forme avansate de cancer mamar, bronhopulmonar şi colorectal. Studierea reacţiilor toxice şi evaluarea calităţii vieţii la pacienţii supuşi tratamentului chimioterapic în condiţii de ambulator. Cercetarea aspectelor socio-economice ale chimioterapiei efectuate în condiţiile Staţionarului de zi.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: O abordare de pionerat în R.Moldova, în cadrul căreia a fost efectuat un studiu clinic amplu, controlat, neexperimental, descriptiv şi analitic al tratamentului chimioterapic administrat pacienţilor cu cancer avansat, trataţi în condiţii de ambulatoriu versus staţionar. A fost demonstrată eficienţa tratamentului chimioterapeutic administrat în condiţii de ambulatoriu pacienţilor cu cancer pulmonar, mamar şi colorectal avansat cu profil de toxicitate acceptabil. S-au dovedit că calitatea vieţii pacienţilor şi costurile tratamentului a fost mai optimale la pacienţii trataţi în condiţii de ambulatoriu.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul respectiv: A fost demonstrată aplicabilitatea eficientă în condiţii de ambulatoriu a schemelor de chimioterapie administrate în condiţii de staţionar cu indicători identici la capitolele profil de toxicitate şi eficacitate clinică şi valori superioare a indicatorilor calitătății vieţii şi eficienţa economică.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: Studiul a condus la implementarea schemelor moderne de tratament chimioterapic în cadrul asistenţei medicale de ambulatoriu al IMSP IO. Au fost elaborate Grila de selecţie a pacienţilor pentru tratamentul chimioterapic ambulatoriu şi Ghidul pacientului oncologic - ambele în scopul creşterii calităţii actului medical printr-un control riguros al simptomelor şi ameliorarea calităţii vieţii pacienţilor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Analiza rezultatelor obţinute în studiul dat au stat la baza implementării schemelor moderne de tratament chimioterapic în Staţionarul de zi IO.

Cuprins


1. ACTUALITĂŢI PRIVIND TRATAMENTUL CHIMIOTERAPIC AL TUMORILOR MALIGNE ÎN CONDIŢII DE AMBULATORIU (REVISTA LITERATURII)
 • 1.1. Mortalitatea şi morbiditatea prin cancer și managementul clinic al tumorilor maligne
 • 1.2. Consideraţii generale privind tratamentul chimioterapic al tumorilor maligne
 • 1.3. Tratamentul chimioterapic ambulatoriu
 • 1.4. Aspectele socio-economice ale chimioterapiei efectuate în condiţii de ambulatoriu
 • 1.5. Factorul psihologic şi calitatea vieţii pacienţilor oncologici
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALUL CLINIC ŞI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a pacienţilor incluşi în studiu
 • 2.2. Caracteristica preparatelor şi regimurilor de tratament citostatic folosite în studiu 48
 • 2.3. Metodologia evaluării rezultatelor tratamentului
 • 2.4. Principiile evaluării toxicităţii tratamentului
 • 2.5. Principiile evaluării calităţii vieţii
 • 2.6. Procesarea statistică a materialului investigativ
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. REZULTATELE STUDIULUI
 • 3.1. Rezultatele tratamentului chimioterapic al pacienţilor cu cancere pulmonare nonmicrocelulare avansate
 • 3.2. Rezultatele tratamentului chimioterapic al pacientelor cu cancer metastatic al glandei mamare
 • 3.3. Rezultatele tratamentului chimioterapic al pacienţilor cu cancer colorectal metastatic
 • 3.4. Evaluarea reacţiilor toxice la pacienţii supuşi tratamentului chimioterapic efectuate în condiţii de ambulatoriu şi staţionar
 • 3.5. Evaluarea calităţii vieţii la pacienţii supuşi tratamentului chimioterapic în condiţii de ambulatoriu şi staţionar
 • 3.6. Evaluarea aspectelor economice ale tratamentului chimioterapic efectuat în condiţii de ambulatoriu şi staţionar
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

4. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE, DISCUŢII
 • 4. 1. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI