Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Tratamentul pacienților cu patologia neoncologică joncţiunii esogastrice


Autor: Ungureanu Sergiu
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2017
Consultant ştiinţific: Nicolae Gladun
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document2.53 Mb / în română

Teza

CZU 616.329/33-089

Adobe PDF document 11.70 Mb / în română
312 pagini


Cuvinte Cheie

joncțiunea esogastrică (JEG), chirurgia minimal invazivă, boala de reflux gastro-esofagian, tulburări de motilitate a esofagului

Adnotare

Volumul tezei cuprinde introducere, 6 capitole, concluzii şi recomandări practice. Teza este expusă pe 290 pagini dactilografiate, conține 74 tabele, 97 figuri. Bibliografia selectivă include 392 de surse. Rezultatele obținute au fost publicate în 61 lucrări ştiințifice.

Domeniul de studiu este tratamentul chirurgical al patologiilor benigne ale joncțiunii eso-gastrice.

Scopul tezei. ameliorarea rezultatelor tratamentului multimodal al patologiei neoncologice a JEG prin optimizarea diagnosticului, implementarea și perfecționarea tehnicilor chirurgicale miniminvazive

Obiectivele cercetării. Evaluarea incidenţei și prevalenței patologiei non-oncologice a JEG în structura generală a spitalizărilor în clinică; implementare a metodelor noi de diagnostic în patologia JEG(pH monitoring-ul, manometria HR, scintigrafia esofagiană) pentru determinarea procedeelor chirurgicale optimale în tratamentul afecțiunilor non-oncologice ale JEG; introducerea în practică a metodelor endoscopice noi (magnificare, NBI, cromoendoscopie) în ansamblul examinărilor preoperatorii; elaborarea algoritmului de diagnostic și tratament al pacienților cu patologia non-oncologică a JEG; perfecționarea și implementarea pe scară largă a tehnicilor minimal invazive în tratamentul afecțiunilor JEG și antrenarea lor în fazele precoce; analiza comparativă a diferitelor metode de tratament (medical, chirurgical, endoscopic) al patologiei non-oncologice a JEG, prin evaluarea rezultatelor imediate și la distanța, apreciind eficacitatea clinică, integrarea socială și profesională, și gradul de satisfacție a pacientului; dezvoltarea și implementarea metodelor alternative de tratament al patologiilor JEG prin studiul clinic al efectelor electrostimulării asupra funcției SEI.

Novația ştiințifică. Pentru prima dată este examinată patologia non-oncologică a JEG în ansamblu, fiind analizată ca o problemă comună în abordare diagnostică și de tratament chirurgical; în baza studiului complex asupra caracterului refluxului, motilității esofagiene, dar și al modificărilor mucoasei esofagiene, pentru prima dată s-a argumentat metoda și volumul operației antireflux; a fost demonstrat că implementarea metodelor mini-invazive de tratament în fazele precoce ale maladiilor permit ameliorarea rezultatelor tratamentului; prin studiul morfometric și histopatologic au fost argumentate științific diferite modalități de crurorafie; analiza comparativă între metoda perfecționată de fundoplicatură cu hemivalvă anterioară la 270°Lortat-Jacob și fundoplicatura totală Nissen-Rosseti a demonstrat necesitatea atitudinii curative diferențiate în diferite faze evolutive ale BRGE; pentru prima dată, a fost elaborată metodologia electrostimulării SEI, care stabileşte regimurile optime ale impulsului electrc .

Problema științifică soluţionată în teză constă în implementarea metodelor noi de diagnostic și tratament pentru a obține o conduita diferențiată medico-chirurgicală în patologiile JEG.Analiza complexă a rezultatelor postoperatorii precoce și la distanță, a demonstrat eficacitatea înaltă și siguranța metodelor de tratament mini-invaziv (laparoscopic, endoscopic) în cadrul patologiilor non-oncologice ale JEG.

Valoarea practică a lucrării. A fost argumentată și implementată o modificare a fundoplicaturii cu hemivalvă anterioară la 270°; a fost perfecționată metoda de crurorafie; a fost implimentate metode alternative de tratament în incompetența SEI; a fost elaborată şi folosită în studiul clinic metoda de fixare a electrozilor pentru electrostimulare a SEI; a fost întrodusă in practica clinicii o modificare a esocardiomiotomiei extramucoase în acalazie ce vizează direcția inciziei peretelui esofagian; a fost perfectată metoda diverticulectomiei in diverticulul epifrenic.

Cuprins


1. CONCEPTULUI MODERN DE JONCȚIUNE ESOGASTRICĂ. PATOLOGIA NEONCOLOGICĂ A JONCȚIUNII ESOGASTRICE
 • 1.1 Noțiunea de joncțiune esogastrică . Ontogeneza
 • 1.2 JEG in aspect anatomo-funcțional și histopatologic
 • 1.3 Caracteristica generală a patologiiilor neoncologice ale joncțiunii esogastrice
 • 1.4 Concluzii la capitolul I

2. CARACTERISTICA MATERIALULUI CLINIC ȘI A METODELOR DE INVESTIGAȚIE
 • 2.1 Cacteristica generală a materialului clinic
 • 2.2 Metodele de investigație utilizate în studiu. Examinări paraclinice generale
 • 2.3 Metodologia examinării endoscopice a JEG
 • 2.4 Examenul radiologic baritat
 • 2.5 Scintigrafia esofagiană
 • 2.6 pH-metria (pH monitoring 24 ore)
 • 2.7 Esofagomanometria de rezoluție înaltă
 • 2.8 Examenul histomorfologic
 • 2.9 Metode matematico-statistice utilizate în studiu
 • 2.10 Concluzii la capitolul II

3. TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL PACIENȚILOR CU PATOLOGIA NEONCOLOGICA AJONCŢIUNII ESOGASTRICE
 • 3.1 Tratamentul pacienților cu boala de reflux gastroesofagian
 • 3.2 Tratamentul pacienților cu esofag Barrett
 • 3.3 Tratamentul pacienților cu hernii ale hiatusului esofagian
 • 3.4 Tratamentul pacientilor cu acalazia cardiei
 • 3.5 Tratamentul pacienților cu stezoza joncțiunii esogastrice
 • 3.6 Tratamentul pacienților cu perforația esofagului inferior
 • 3.7 Tratamentul pacienților cu diverticuli epifrenici
 • 3.8 Tratamentul pacienților cu ulcer gastric polar superior
 • 3.9 Concluzii la capitolul III

4.ELECTROSTIMULAREA SFINCTERULUI ESOFAGIAN INFERIOR CA METODĂ ALTERNATIVĂ DE TRATAMENT AL BOLII DE REFLUX
 • 4.1 Argumentarea studiului. Bazele fiziologice ale electrostimulării JEG
 • 4.2 Metodologia studiului.Materiale și metode
 • 4.3 Rezultatele studiului
 • 4.4 Concluziile la capitolul IV

5. REZULTATELE TRATAMENTULUI CHIRURICAL AL PACIENȚILOR CU PATOLOGIA NEONCOLOGICA A JONCŢIUNII ESOGASTRICE
 • 5.1 Complicațiile intraoperatorii
 • 5.2 Conversia în operațiile laparoscopice
 • 5.3 Complicațiile postoperatorii imediate
 • 5.4 Mortalitatea postoperatorie.Analiza cazurilor de deces
 • 5.5 Metodologia evaluării rezultatelor la distanță
 • 5.6 Reintervențiile chirurgicale in patologia neooncologică a JEG
 • 5.7 Concluzii la capitolul V

6. SINTEZA ȘI ANALIZA REZULTATELOR OBȚINUTE.ÎN STUDIU CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE