Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Efectele nebivololului asupra stresului oxidativ la pacienții supuși intervenției coronariene percutane


Autor: Simionov Lilia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Lucia Ciobanu
doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Consultant ştiinţific: Victoria Ivanov
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Instituţia: Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română

Teza

CZU 616.132.2-089.844+615.224

Adobe PDF document 4.14 Mb / în română
202 pagini


Cuvinte Cheie

stres oxidativ, nebivolol, intervenție coronariană percutană, disfuncție endotelială, evenimente cardiovasculare majore

Adnotare

Domeniul de studiu: cardiologie.

Scopul: Evaluarea efectelor nebivololului asupra dinamicii de durată a markerilor stresului oxidativ, inflamației, disfuncției endoteliale la pacienții supuși angioplastiei coronariene.

Obiectivele lucrării: Estimarea efectelor tratamentului cu nebivolol versus bisoprolol asupra biomarkerilor stresului oxidativ, disfuncției endoteliale și statusului inflamator. Stabilirea corelației dintre tratamentul cu nebivolol și stresul oxidativ în dependență de terapia asociată administrată și tipul stentului implantat. Identificarea evenimentelor cardiovasculare majore în perioada imediată și tardivă de la intervenția coronariană percutană.

Noutatea și originalitatea științifică: Cercetare actuală furnizează dovezi suplimentare privind implicarea stresului oxidativ în patogenia alterărilor coronariene post PCI. În premieră în țara noastră s-a evaluat evoluția biomarkerilor stesului oxidativ pe fundalul tratamentului cu nebivolol la pacienții cu angină pectorală stabilă supuși PCI.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în stabilirea eficienței tratamentului de durată (12 luni) cu nebivolol vs bisoprolol asupra markerilor stresului oxidativ la pacienții supuși angioplastiei coronariene.

Semnificaţia teoretică: S-au obținut date obiective noi în ceea ce privește dinamica markerilor stresului oxidativ, inflamației, disfuncției endoteliale în primele 24 ore după intervenția coronariană percutană și evoluția biomarkerilor pe parcursul a 12 luni, pe fondalul terapiei de durată cu nebivolol.

Valoarea aplicativă a lucrării: Nebivololul administrat în doza medie de 5 mg/zi a indus efecte pronunțate antioxidante, însoțite de creșterea biodisponibilității NO și reducerea statusului inflamator.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare ştiinţifică şi implementate în activitatea curativă curentă a IMSP Institutul de Cardiologie, IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” și în procesul didactic la USMF ”Nicolae Testemițanu”.


Cuprins


INTRODUCERE

1. ASPECTELE STRESULUI OXIDATIV LA PACIENȚII DUPĂ INTERVENŢIA CORONARIANĂ PERCUTANĂ. ACȚIUNEA ANTIOXIDANTĂ A NEBIVOLOLULUI

 • 1.1. Corelația dintre stresul oxidativ, disfuncția endotelială, statusul inflamator şi procesul aterosclerotic
 • 1.2. Evoluția stresului oxidativ după intervenţia coronariană percutană
 • 1.3. Proprietățile heterogene ale nebivololului
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE

 • 2.1. Materialul și design-ul cercetării
 • 2.2. Metode de evaluare statistică
 • 2.3. Metodele de investigaţie aplicate în studiu
 • 2.3.1. Metode de laborator
 • 2.3.2. Metode instrumentale
 • 2.4. Caracteristica generală a lotului studiat
 • 2.5. Aspecte ale evoluției parametrilor biochimici în lotul general de studiu
 • 2.6. Particularităţile evoluției unor parametri instrumentali în lotul general de studiu
 • 2.7. Tratamentul administrat în lotul general de studiu
 • 2.8. Concluzii la capitolul 2

3. EFECTELE NEBIVOLOLULUI VS BISOPROLOL ASUPRA BIOMARKERILOR STRESULUI OXIDATIV LA PACIENȚII SUPUȘI INTERVENȚIEI CORONARIENE PERCUTANE

 • 3.1. Dinamica indicilor hemodinamici pe fondal de tratament cu nebivolol vs bisoprolol
 • 3.2. Evaluarea unor parametri biochimici
 • 3.3. Estimarea particularităţilor unor indici instrumentali
 • 3.3.1. Aspecte ale evoluției indicilor ecocardiografici
 • 3.3.2. Aprecierea unor indicatori ai testului de efort fizic dozat
 • 3.4. Evoluția biomarkerilor stresului oxidativ, disfuncţiei endoteliale și inflamației
 • 3.5. Rata evenimentelor cardiovasculare majore în grupul nebivolol versus grupul bisoprolol
 • 3.6. Aprecierea biomarkerilor stresului oxidativ, disfuncţiei endoteliale și inflamației în grupul nebivolol vs grupul bisoprolol în dependență de tipul stentului implantat
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

4. DINAMICA MARKERILOR STRESULUI OXIDATIV SUB TRATAMENTUL CU NEBIVOLOL LA PACIENŢII SUPUȘI ANGIOPLASTIEI CORONARIENE

 • 4.1. Estimarea parametrilor hemodinamici, instrumentali și a biomarkerilor stresului oxidativ, disfuncției endoteliale, inflamației în dependență de asocierile medicamentoase administrate
 • 4.1.1. Caracteristica subgrupurilor de studiu
 • 4.1.2. Evaluarea indicilor hemodinamici
 • 4.1.3. Aprecierea indicelui masei miocardului ventriculului stâng
 • 4.1.4. Evaluarea biomarkerilor stresului oxidativ, disfuncției endoteliale, inflamației
 • 4.1.5. Incidența evenimentelor cardiovasculare majore în funcție de terapia asociată administrată
 • 4.2. Aspecte ale dinamicii biomarkerilor stresului oxidativ, disfuncției endoteliale, statusului inflamator la pacienții cu diabet zaharat
 • 4.3. Evoluţia indicilor stresului oxidativ, disfuncției endoteliale, inflamației în dependență de tipul stentului
 • 4.3.1. Caracteristica subgrupurilor de studiu
 • 4.3.2. Determinarea markerilor stresului oxidativ, disfuncției endoteliale, inflamației în dependență de tipul stentului
 • 4.3.3. Incidenţa evenimentelor cardiovasculare majore în dependenţă de tipul stentului implantat
 • 4.4. Influența tratamentului cu nebivolol asupra indicilor stresului oxidativ, disfuncției endoteliale, inflamației în dependență de criteriile tehnice
 • 4.4.1. Particularităţile parametrilor stresului oxidativ, disfuncţiei endoteliale şi inflamaţiei în dependență de presiunea de expandare stentului
 • 4.4.2. Dinamica markerilor stresului oxidativ, disfuncţiei endoteliale şi inflamaţiei în dependență de lungimea stentului
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE