Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Hemodinamica centrală, pulmonară, hepatică și renală la pacienții cu ciroză hepatică


Autor: Tcaciuc Eugen
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Sergiu Matcovschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document2.32 Mb / în română

Teza

CZU 616.36-004-02:616.9+616.12-008

Adobe PDF document 9.43 Mb / în română
230 pagini


Cuvinte Cheie

ciroză hepatică, modificări hemodinamice, hipertensiune portală, β-blocante, blocante ai receptorilor AT1 ai angiotensinei II, tratament.

Adnotare

Domeniul de studiu: Boli interne, hepatologie.

Scopul studiului: cercetarea particularităților hemodinamicii centrale, pulmonare, hepatice și renale la pacienții cu ciroză hepatică și a metodelor farmacologice de tratament al dereglărilor circulației sanguine asociate cirozei hepatice.

Obiectivele studiului: elucidarea particularităților hemodinamicii centrale și regionale la pacienții cu ciroză hepatică, evaluarea activității electrofiziologice a cordului și a toleranței la efort fizic, determinarea rolului vasoconstrictoarelor și vasodilatatoarelor în dezvoltarea modificărilor hemodinamice în ciroza hepatică, evaluarea comparativă a eficacității tratamentului cu β-blocante neselective și cu blocante ai receptorilor AT1 a angiotensinei II asupra principalilor parametri hemodinamici la pacienții cu ciroză hepatică.

Noutatea și originalitatea științifică: studiul efectuat elucidează particularitățile hemodinamice la pacienții cu ciroză hepatică, rolul substanțelor vasodilatatoare și vasoconstrictoare în dezvoltarea și progresarea modificărilor hemodinamice în ciroza hepatică, a evaluat eficacitatea tratamentului cu β-blocante neselective și cu blocante ai receptorilor AT1 a angiotensinei II asupra perturbărilor hemodinamicii centrale și hepatice în ciroza hepatică.

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute în urma cercetărilor efectuate determină crearea unei noi direcții științifice, aplicative, de importanță majoră în domeniul complicațiilor hemodinamice ale cirozei hepatice și a corecției lor farmacologice. Semnificația teoretică: a fost demonstrat că în ciroza hepatică se dezvoltă modificări hemodinamice semnificative și că ele avansează, pe măsură ce ciroza hepatică progresează. Tratamentul cu propranolol și carvedilol ameliorează hemodinamica centrală și hepatică, în special, în ciroza hepatică decompensată, iar cel cu losartan – în ciroza hepatică compensată.

Valoarea aplicativă a lucrării: rezultatele cercetării argumentează necesitatea depistării precoce a modificărilor hemodinamice în ciroza hepatică și corecția lor prin metode farmacologice.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele studiului sunt implementate în activitatea secțiilor de Gastroenterologie, de Boli interne nr.1 și Boli interne nr.2 a SCM ”Sfânta Treime”- din mun. Chișinău, a secției de Hepatologie a Spitalului Clinic Republican din Republica Moldova și în procesul didactic al Departamentului Medicină Internă a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Cuprins


INTRODUCERE

1. MODIFICĂRILE HEMODINAMICII CENTRALE, PULMONARE, HEPATICE ȘI RENALE LA PACIENȚII CU CIROZĂ HEPATICĂ (revista literaturii)

 • 1.1. Modificările hemodinamicii centrale la pacienţii cu ciroză hepatică
 • 1.1.1. Circulația hiperdinamică sistemică
 • 1.1.2. Tulburările de reglare a circulației sanguine în ciroza hepatică
 • 1.1.3. Disfuncția cardiacă în ciroza hepatică
 • 1.1.4. Dereglările electromecanice în ciroza hepatică
 • 1.2. Modificările hemodinamicii pulmonare la pacienţii cu ciroză hepatică
 • 1.2.1. Sindromul hepatopulmonar
 • 1.2.2. Hipertensiunea portopulmonară
 • 1.3. Modificările hemodinamicii hepatice la pacienţii cu ciroză hepatică
 • 1.3.1. Reglarea fluxului sanguin splanhnic și hepatic
 • 1.3.2. Rolul vasoconstrictoarelor și vasodilatatoarelor în fiziopatologia modificărilor hemodinamicii hepatice în ciroza hepatică
 • 1.3.3. Tratamentul hipertensiunii portale
 • 1.4. Modificările hemodinamicii renale la pacienţii cu ciroză hepatică
 • 1.4.1. Patofiziologia și diagnosticul sindromului hepatorenal
 • 1.4.2. Tratamentul sindromului hepatorenal
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE

 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.3. Metodele de prelucrare statistică a rezultatelor studiului
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. MODIFICĂRILE HEMODINAMICII CENTRALE ȘI CELEI REGIONALE LA PACIENŢII CU CIROZĂ HEPATICĂ

 • 3.1. Modificările parametrilor hemodinamicii centrale la pacienţii cu ciroză hepatică
 • 3.2. Modificările parametrilor hemodinamicii pulmonare la pacienţii cu ciroză hepatică
 • 3.3. Dereglările indicilor hemodinamicii hepatice la pacienţii cu ciroză hepatică
 • 3.4. Evaluarea parametrilor hemodinamicii renale la pacienţii cu ciroză hepatică
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. CORELAȚIA MODIFICĂRILOR HEMODINAMICII CENTRALE ȘI REGIONALE CU PARAMETRII SISTEMULUI RENINĂ-ANGIOTENSINĂ-ALDOSTERON, CU ENDOTELINA-1, CU PROSTAGLANDINA E-2 ȘI CU INDICII BIOCHIMICI HEPATICI PRINCIPALI LA PACIENȚII CU CIROZĂ HEPATICĂ

 • 4.1. Aldosteronul seric și activitatea reninei plasmatice la pacienții cu ciroză hepatică
 • 4.2. Endotelina-1 și prostaglandina E-2 la pacienții cu ciroză hepatică
 • 4.3. Indicii biochimici hepatici principali la pacienții cu ciroză hepatică
 • 4.4. Corelația aldosteronului, activității reninei plasmatice, endotelinei-1, prostaglandinei
 • E-2, indicilor biochimici hepatici principali și stadiului evolutiv al cirozei hepatice cu modificările hemodinamice la pacienţii cu ciroză hepatică
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. EFICACITATEA TRATAMENTULUI DE CORECȚIE A MODIFICĂRILOR HEMODINAMICE LA PACIENŢII CU CIROZĂ HEPATICĂ CU PROPRANOLOL, CARVEDILOL, LOSARTAN ȘI A TRATAMENTULUI COMBINAT CU PROPRANOLOL ȘI LOSARTAN

 • 5.1. Evaluarea eficacității tratamentului cu propranolol asupra parametrilor hemodinamici la pacienţii cu ciroză hepatică
 • 5.2. Estimarea acțiunii tratamentului cu carvedilol asupra parametrilor hemodinamici la pacienţii cu ciroză hepatică
 • 5.3. Evaluarea eficacității tratamentului cu losartan asupra parametrilor hemodinamici la pacienţii cu ciroză hepatică
 • 5.4. Aprecierea eficacității tratamentului combinat cu propranolol și losartan la pacienţii cu ciroză hepatică
 • 5.5. Evaluarea eficacității tratamentului standard la pacienţii cu ciroză hepatică
 • 5.6. Dinamica comparativă a modificărilor hemodinamice la pacienții cu ciroză hepatică în urma tratamentului cu propranolol, cu carvedilol, cu losartan și a terapiei combinate cu propranolol și losartan
 • 5.7. Concluzii la capitolul 5

6. SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE

 • 6.1. Interrelația modificărilor hemodinamicii centrale și celei regionale în ciroza hepatică
 • 6.2. Analiza comparativă a metodelor farmacologice de tratament asupra hemodinamicii centrale și hepatice la pacienții cu ciroză hepatică
 • 6.3. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI