Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Acțiunea antifungică in vitro a remediilor de origine biologică și chimică asupra unor agenți cauzali ai micozelor


Autor: Oltu Iulian
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 03.00.07 - Microbiologie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Consultant ştiinţific: Aurelian Gulea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.66 Mb / în română

Teza

CZU 615.282 : 616.095

Adobe PDF document 4.43 Mb / în română
161 pagini


Cuvinte Cheie

Activitate antifungică, extracte din cianobacterii, extracte din Juglans regia, Trichophyton, Microsporum, Candida, Aspergillus, Penicillium, Fusarium.

Adnotare

Domeniul de studiu: 313.02 – Microbiologie, virusologie medicală.

Scopul lucrării: evaluarea răspunsului in vitro a unor tulpini de fungi patogeni și oportunist patogeni la acțiunea remediilor noi de origine biologică și chimică.

Obiectivele lucrării: evidențierea acțiunii antifungice a unor compuși chimici noi, sintetizați de către cercetătorii din Moldova; evaluarea acțiunii antifungice a unor extracte vegetale și cianobacteriene; elucidarea acțiunii antifungice a extractelor din biomasa de spirulină, crescută în condiții biotehnologice de acumulare a metalelor; stabilirea mecanismelor de acțiune posibile a compușilor chimici noi și extractelor din surse autohtone asupra fungilor patogeni.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată a fost identificată acțiunea antifungică a unor noi compuși coordinativi cu tiosemicarbazone, dintre care unul a fost brevetat în calitate de substanță cu activitate antifungică față de Candida albicans; au fost realizate cercetări complexe ale acțiunii extractelor cianobacteriene din biomasa standard și cea obținută în condiții biotehnologice de acumulare a metalelor asupra fungilor; în premieră a fost demonstrată acțiunea noilor substanțe asupra integrității peretelui și membranei celulare și asupra statutului redox al celulelor fungice.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în lucrare constă în evaluarea acțiunii biologice in vitro a remediilor de natură biologică și chimică asupra unor tulpini de fungi patogeni și oportunist patogeni, ceea ce a dus la evidențierea elementelor comune și specifice ale răspunsului celular al fungilor, fapt ce a permis stabilirea unor mecanisme de acțiune a remediilor selectate.

Semnificaţia teoretică. Au fost acumulate date noi care permit de a lărgi spectrul de substanțe de perspectivă pentru descoperirea noilor medicamente antifungice; au fost conturate unele dintre mecanismele de acțiune a noilor substanțe asupra tulpinilor studiate de fungi, bazate pe diminuarea capacității de protecție antioxidantă și deteriorarea peretelui și membranei celulare.

Valoarea aplicativă a lucrării. A fost propusă o nouă substanță chimică în calitate de produs cu proprietăți antifungice față de Candida albicans; a fost argumentată o cale nouă de cercetare orientată spre depistarea substanțelor noi cu proprietăți antifungice, și anume obținerea biomasei cianobacteriene cu conținut de metale și a extractelor din acest tip de biomasă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost implementate la catedra de Microbiologie, Virusologie și Imunologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu” ca material didactic pentru instruirea universitară.

Cuprins


INTRODUCERE

1. AGENȚI ANTIFUNGICI: MOD DE ACȚIUNE, MECANISME DE REZISTENȚĂ ȘI STRATEGII DE CERCETARE

 • 1.1. Preparate antifungice și mecanismele de acțiune a lor
 • 1.2. Mecanisme de rezistență dezvoltate de fungii patogeni
 • 1.3. Compuși sintetici și naturali cu acțiune antifungică
 • 1.4. Noi strategii în design-ul substanțelor cu acțiune antifungică
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. OBIECTELE DE STUDIU ȘI METODELE DE CERCETARE

 • 2.1. Obiectele de studiu
 • 2.2 Metode de lucru
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. INFLUENȚA EXTRACTELOR VEGETALE ȘI COMPUȘILOR COORDINATIVI ASUPRA VIABILITĂȚII TULPINILOR DE FUNGI

 • 3.1. Actualitatea și argumentarea cercetării
 • 3.2. Acțiunea antifungică a compușilor coordinativi noi cu tiosemicarbazone substituite
 • 3.3. Extractele din diferite țesuturi de Juglans regia în calitate de remedii antifungice
 • 3.4. Potențialul antifungic al extractelor cianobacteriene
 • 3.5. Stabilirea concentrațiilor minime de inhibiție și minime fungicide ale remediilor selectate față de tulpinile de referință de fungi
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. MODIFICĂRILE INDUSE DE REMEDIILE BIOLOGICE ȘI CHIMICE LA TULPINILE DE FUNGI

 • 4.1. Nivelul actual de cunoaștere
 • 4.2 Modificarea permeabilității peretelui și membranei celulare la fungi sub acțiunea remediilor cu acțiune antifungică
 • 4.3. Activitatea antioxidantă totală și intensitatea proceselor de oxidare la tulpinile de fungi sub influența remediilor chimice și biologice
 • 4.4. Influența remediilor de origine chimică și biologică asupra activității enzimelor antioxidante
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI