Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Gulea Aurelian, doctor habilitat, profesor universitarGulea Aurelian, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:15 decembrie 2005, nr.285
Specialităţi abilitate: 02.00.01 - Chimie anorganică

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu unele tiosemicarbazone solubile în apă 02.00.01 USM preşedinte CSS
consultant
Arion Vladimir
conducător
Revenco Mihail
13.04.2020

Teze aprobate [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Designul şi sinteza compuşilor biologic activi ai metalelor 3d cu 4-alilcalcogensemicarbazone şi derivaţii lor 02.00.01 USM conducător 31.05.2017
D Acțiunea antifungică in vitro a remediilor de origine biologică și chimică asupra unor agenți cauzali ai micozelor 03.00.07 IMB consultant
conducător
Rudic Valeriu
31.05.2017
D Efecte antimicrobiene ale unor substanţe chimice din produse autohtone 03.00.07 USMF consultant
conducător
Rudic Valeriu
23.03.2017
D Influenţa unor compuşi biologici activi autohtoni asupra ciclului glutationic în normă şi în patologia hepatică experimentală 03.00.04 USMF consultant
conducător
Tagadiuc Olga
23.03.2017
D Combinaţii heterometalice ale cromului(III) cu liganzi polifuncţionali 02.00.01 USM conducător 24.02.2011
D Aspecte stereochimice ale compuşilor cobaltului cu monoetanolamina 02.00.01 conducător 23.10.2008
D Precursori şi noi materiale în baza combinaţiilor heteronucleare ale bismutului(III) cu unele elemente 3d 02.00.01 conducător 19.04.2007