Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Gulea Aurelian, doctor habilitat, profesor universitarGulea Aurelian, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:15 decembrie 2005, nr.285
Specialităţi abilitate: 02.00.01 - Chimie anorganică

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Ingineria cristalelor clusterilor de carboxilat si polimerilor coordinativi homometalici FeIII si heterometalici FeIII/4f: sinteza, caracterizarea si studiul proprietatilor 01.04.18 IFA preşedinte CSS
consultant
Baca Svetlana
conducător
Kravtov Victor
27.03.2019
D Combinaţii complexe ale unor metale 3d cu baze Schiff, utilizând ca precursori compuşi carbonilici aromatici şi hidrazide ale acizilor carboxilici. Sinteză, structură, proprietăţi 02.00.01 IC preşedinte CSS
conducător
Bulhac Ion
12.06.2019

Teze aprobate [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Designul şi sinteza compuşilor biologic activi ai metalelor 3d cu 4-alilcalcogensemicarbazone şi derivaţii lor 02.00.01 USM conducător 31.05.2017
D Acțiunea antifungică in vitro a remediilor de origine biologică și chimică asupra unor agenți cauzali ai micozelor 03.00.07 IMB consultant
conducător
Rudic Valeriu
31.05.2017
D Efecte antimicrobiene ale unor substanţe chimice din produse autohtone 03.00.07 USMF consultant
conducător
Rudic Valeriu
23.03.2017
D Influenţa unor compuşi biologici activi autohtoni asupra ciclului glutationic în normă şi în patologia hepatică experimentală 03.00.04 USMF consultant
conducător
Tagadiuc Olga
23.03.2017
D Combinaţii heterometalice ale cromului(III) cu liganzi polifuncţionali 02.00.01 USM conducător 24.02.2011
D Aspecte stereochimice ale compuşilor cobaltului cu monoetanolamina 02.00.01 conducător 23.10.2008
D Precursori şi noi materiale în baza combinaţiilor heteronucleare ale bismutului(III) cu unele elemente 3d 02.00.01 conducător 19.04.2007