Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Gulea Aurelian, doctor habilitat, profesor universitarGulea Aurelian, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:15 decembrie 2005, nr.285
Specialităţi abilitate: 02.00.01 - Chimie anorganică

Teze aprobate [11]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Sinteza și caracterizarea complecșilor ce conțin fragmentul [Mo2O2S2]2+ pentru aplicații biologice 02.00.01 USM conducător 24.02.2023
DH Compuşi noi cu acţiune asupra microorganismelor izolate din ulcere trofice 03.00.07 USMF consultant
consultant
Rudic Valeriu
25.11.2022
D Designul și sinteza compușilor biologic activi ai unor metale 3d cu tiosemicarbazone N(4)-substituite ale derivaților 2-formilpiridinei 02.00.01 USM conducător 01.07.2022
D Noi inhibitori moleculari anorganici şi organici ai proliferării celulelor canceroase, mecanisme de acțiune 03.00.04 USM conducător
consultant
Gudumac Valentin
27.04.2021
D Designul şi sinteza compuşilor biologic activi ai metalelor 3d cu 4-alilcalcogensemicarbazone şi derivaţii lor 02.00.01 USM conducător 31.05.2017
D Acțiunea antifungică in vitro a remediilor de origine biologică și chimică asupra unor agenți cauzali ai micozelor 03.00.07 IMB consultant
conducător
Rudic Valeriu
31.05.2017
D Efecte antimicrobiene ale unor substanţe chimice din produse autohtone 03.00.07 USMF consultant
conducător
Rudic Valeriu
23.03.2017
D Influenţa unor compuşi biologici activi autohtoni asupra ciclului glutationic în normă şi în patologia hepatică experimentală 03.00.04 USMF consultant
conducător
Tagadiuc Olga
23.03.2017
D Combinaţii heterometalice ale cromului(III) cu liganzi polifuncţionali 02.00.01 USM conducător 24.02.2011
D Aspecte stereochimice ale compuşilor cobaltului cu monoetanolamina 02.00.01 conducător 23.10.2008
D Precursori şi noi materiale în baza combinaţiilor heteronucleare ale bismutului(III) cu unele elemente 3d 02.00.01 conducător 19.04.2007