Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Gulea Aurelian, doctor habilitat, profesor universitarGulea Aurelian, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:15 decembrie 2005, nr.285
Specialităţi abilitate: 02.00.01 - Chimie anorganică

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Sinteza nanoparticulelor oxizilor metalici din precursori clusteri ai fierului şi caracterizarea lor 02.00.01 IC membru CSS
conducător
Turtă Constantin
conducător
Cazacu Maria
24.06.2016

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Combinaţii heterometalice ale cromului(III) cu liganzi polifuncţionali 02.00.01 USM conducător 24.02.2011
D Aspecte stereochimice ale compuşilor cobaltului cu monoetanolamina 02.00.01 conducător 23.10.2008
D Precursori şi noi materiale în baza combinaţiilor heteronucleare ale bismutului(III) cu unele elemente 3d 02.00.01 conducător 19.04.2007