Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Diagnosticul precoce şi tratamentul modern al degenerescenţei maculare legate de vârstă


Autor: Andronic Serghei
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.08 - Oftalmologie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Valeriu Cuşnir
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Anatolie Negară
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document2.22 Mb / în română

Teza

CZU 617.735-007.17-053.9(043.2)

Adobe PDF document 7.56 Mb / în română
172 pagini


Cuvinte Cheie

degenerescența maculară legată de vârstă, tomografie în coerență optică, fluoroangiografia retinei, membrană neovasculară, anti-VEGF, Retinalamin, Bevacizumab, Lymphomyosot, Traumel, BioR, Ocuvite

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este expusă pe 146 de pagini text de bază, constituită din: introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (191 de titluri), 7 anexe, 21 tabele și 66 figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 24 lucrări științifice.

Domeniul de studiu:321.17. Oftalmologie.

Scopul studiului: Evaluarea metodelor contemporane de diagnostic utilizate în aprecierea pacienților cu degenerescență maculară legată de vârstă și determinarea eficacității terapeutice a principalelor metode de tratament direcționate spre minimalizarea pierderii funcțiilor vizuale.

Obiectivele studiului au constatat în identificarea metodelor de diagnostic capabile să depisteze modificările morfologice incipiente asociate debutului DMLV și identificarea pacienților cu risc major de conversie a forme atrofice de DMLV în forma exsudativă și propunerea unor soluții terapeutice fezabile, asigurând pierderi minimale a funcțiilor vizuale și monitorizarea pacienților în toate stadiile bolii.

Noutatea şi originalitatea științifică: A fost efectuată o evaluare a metodelor contemporane de diagnostic, utilizate în cazul pacienților cu DMLV. S-a propus includerea în managmentul DMLV forma atrofică stadiul pre-neovascular a preparatului Anti-VEGF. A fost apreciată necesitatea investigării tomografice și tratamentului tuturor pacienților cu DMLV forma atrofică pentru a preîntâmpina avansarea ei în forma exsudativă și pierderea funcțiilor vizuale. Semnificația teoretică a lucrării: a constat în elaborarea algoritmului optim de diagnostic și tratament al pacientului cu DMLV, indiferent de forma clinică.

Problema științifică soluționată: Problema științifică soluționată a constat în aplicarea celor mai sensibele metode de diagnostic pentru a aprecia schimbările precoce a retinei maculare și aplicarea tratamentului specific patogenetic orientat conform stadiului și formei clinice a patologiei DMLV.

Valoarea aplicativă a lucrării: A fost efectuată descrierea TCO a modificărilor retinei specifice pentru fiecare stadiu evolutiv în parte, descrierea AFG a membranelor neovasculare și elaborate recomandări practice pentru diagnosticul și tratamentul DMLV în funcție de forma clinică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice au fost realizate în activitatea curativă a secțiilor de oftalmologie ale IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime”, Spitalul Clinic Central Căi Ferate din Republica Moldova.

Cuprins


1. PARTICULARITĂȚILE ETIOPATOGENETICE, DIAGNOSTICE ŞI TERAPEUTICE ALE DEGENERESCENŢEI MACULARE LEGATE VÂRSTĂ.
 • 1.1 Degenerescenţa maculară legată de vârstă – noţiuni generale
 • 1.2 Caracteristica indicilor morbidităţii prin DMLV (incidenţa şi prevalenţa)
 • 1.3 Etiologia şi factorii de risc în DMLV
 • 1.4 Patogenia DMLV
 • 1.5 Angiogeneza în DMLV
 • 1.6 Clasificarea DMLV
 • 1.7 Diagnosticul DMLV
 • 1.8 Tratamentul medicamentos al DMLV
 • 1.9 Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODĂ DE CERCETARE
 • 2.1 Consideraţii generale ale cercetării ştiinţifice
 • 2.2 Selectarea pacienţilor în studiu
 • 2.3 Metodele de diagnostic utilizate în depistarea precoce a pacienţilor cu DMLV
 • 2.4 Caracteristica loturilor de studiu
 • 2.5 Criteriile de formare a loturilor de studiu
 • 2.6 Tratamentul aplicat
 • 2.7 Procesarea statistică a rezultatelor
 • 2.8 Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTELE DE DIAGNOSTIC A MODIFICĂRILOR RETINEI LA PACIENŢII CU DEGENERESCENȚĂ MACULARĂ LEGATĂ DE VÂRSTĂ
 • 3.1 Modificările retinei la pacienții cu DMLV, depistate prin TCO
 • 3.2 Particularităţile angiofluorografice ale modificărilor retinei şi coroidei adiacente la pacienţi cu DMLV în dependenţă de structurile afectate
 • 3.3 Interpretarea modificărilor maculare în DMLV aplicând perimetria computerizată
 • 3.4 Fotografierea retinei
 • 3.5 Concluzii la capitolul 3

4. ANALIZA EFICACITĂŢII TRATAMENTULUI APLICAT LA PACIENŢII CU DEGENERESCENȚĂ MACULARĂ LEGATĂ DE VÂRSTĂ
 • 4.1 Eficacitatea preparatului Retinalamin (Lotul de referință)
 • 4.2 Eficacitatea tratamentului Anti-VEGF cu Bevacizumab (Lotul I)
 • 4.3 Eficacitatea tratamentului cu preparatele antihomotoxice Traumel S şi Lymphomyosot (Lotul II)
 • 4.4 Eficacitatea tratamentului cu preparatul BioR (Lotul III)
 • 4.5 Aprecierea eficacităţii tratamentului cu Ocuvite (Lotul IV)
 • 4.6 Analiza comparativă a rezultatelor obţinute în studiu
 • 4.7 Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE