Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Imagistica comparată a anevrismelor poligonului Willis


Autor: Arion Marian
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.19 - Imagistică medicală
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Natalia Rotaru
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Grigore Zapuhlih
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.40 Mb / în română

Teza

CZU 616.831-005.1:616.134.97-007.64-001.5-073.756.8

Adobe PDF document 4.10 Mb / în română
154 pagini


Cuvinte Cheie

anevrism cerebral, poligonul Willis, angiografie, tomografie computerizată, proiecţie de intensitate maximă, reconstrucţie tridimensională, neuronavigare

Adnotare

Structura tezei: lucrarea este expusă pe 130 pagini de text imprimat, constă din introducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză şi indice bibliografic cu 178 de referinţe, include 36 de figuri, 8 tabele, 7 formule și 3 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice, inclusiv 4 fără coautori şi 9 în ediţii recenzate.

Domeniul de studiu şi obiectivele lucrării. Scopul lucrării, realizate în domeniul radiologiei şi imagisticii medicale, constă în evaluarea comparativă a exactității şi eficienţei diferitor tehnici de postprocesare angiografice prin tomografia computerizată (AngioCT) a anevrismelor poligonului Willis în vederea stabilirii diagnosticului și strategiei de tratament. Au fost evaluate caracteristica anevrismelor cerebrale în baza Angio CT, apreciată eficienţa procedeelor Angio CT (datele primare axiale, analiza prin proiecţie de intensitate maximă, reconstrucţia tridimensională şi neuronavigarea) în diagnosticul anevrismelor poligonului Willis, evaluată importanța AngioCT în managementul microchirurgical al anevrismelor poligonului Willis și analizate rezultatele postoperatorii a AngioCT la pacienţii cu anevrisme ale poligonului Willis.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a studiului constă în studierea caracteristicilor anevrismelor cerebrale în baza AngioCT la nivel de republică, aprecierea eficienţei diferitor procedee ale AngioCTîn diagnosticul anevrismelor poligonului Willis, estimarea importanțeiAngioCT în managementul microchirurgical al anevrismelor poligonului Willis și analiza rezultatelor postoperatorii ale AngioCT la pacienţii cu anevrisme ale poligonului Willis.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în aprecierea exactităţii şi eficienţei diferitor procedee ale AngioCTîn diagnosticarea anevrismelor poligonului Willis, fapt care a contribuit la perfecționarea algoritmului de diagnostic și planificării virtuale a intervenției chirurgicale la pacienții cu anevrisme ale poligonului Willis.

Semnificaţia teoretică a studiului. Studiu nostru a demonstrat că analiza minuțioasă a datelor imagistice de postprocesare, obținute prin AngioCT, sporesc evident gradul de informare a metodei în diagnosticul și planificarea preoperatorie a pacienților cu anevrisme cerebrale ale poligonului Willisîn funcție de localizarea, dimensiunile și topografia anevrismului cerebral.Cercetarea prezentă a demonstrat că este posibilă calcularea dimensiunii și formei clipului, precum și presiunii de închidere a branșelor clipului în baza analizei datelor privind dimensiunile și diametrul colului anevrismal,grosimea peretelui colului anevrismal și diametrul vasului patern. În funcție de localizarea și caracteristicile morfologice ale anevrismului poate fi selectat și abordul chirurgical.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în determinarea eficienței procedeelor AngioCT (datele primare axiale, proiecţia de intensitate maximă, reconstrucţia tridimensională şi neuronavigarea) în diagnosticul și planificarea virtuală a intervenției chirurgicale la pacienții cu anevrisme ale poligonului Willis, calcularea dimensiunii şi formei clipului şi a presiunii de încărcare asupra buzelor clipului pentru fiecare pacient, selectarea celui mai eficient abord chirurgical.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Principalele rezultate ale studiului sunt aplicate în procesul didactic al Catedrei Radiologie şi Imagistică Medicală și Catedrei Neurochirurgie a IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, în activitatea curativă a INN din Republica Moldova.

Cuprins


1. ANEVRISMELE CEREBRALE ALE POLIGONULUI WILLIS
 • 1.1. Considerații anatomo-fiziologice ale poligonului Willis
 • 1.2. Caracterizarea anevrismelor poligonului Willis: aspecte de epidemiologie,fiziopatologie, morfopatologie şi tabloul clinic
 • 1.3. Tehnici de diagnostic ale anevrismelor cerebrale
 • 1.4. Metodele de tratament ale anevrismelor cerebrale
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Caracteristica generală a lotului de studiu
 • 2.3. Metode de investigaţii
 • 2.4. Metode de procesare statistică a rezultatelor
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ANGIOGRAFIA PRIN TOMOGRAFIECOMPUTERIZATĂ ÎN DIAGNOSTICAREA ANEVRISMELOR POLIGONULUIWILLIS
 • 3.1. Caracteristica generală a anevrismelor cerebrale în baza angiografiei prin tomografie computerizată: aspecte de epidemiologie, localizare, evoluție și complicații
 • 3.2. Detectarea, cuantificarea și caracterizarea anevrismelor cerebrale
 • 3.3. Evaluarea anevrismelor poligonului Willis prin tehnicile de reconstrucție ale angiografiei prin tomografie computerizată
 • 3.4. Eficienţa comparativă a procedeelor de reconstrucție ale angiografiei prin tomografie computerizată în diagnosticul și tratamentul anevrismelor poligonului Willis
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE
 • 4.1. Caracteristica generală a anevrismelor cerebrale
 • 4.2. Eficienţa tehnicilor de postprocesare a angiografiei prin tomografia computerizată în diagnosticul anevrismelor poligonului Willis

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI