Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Chirurgia reconstructivă a arterelor carotide la pacienții cu ictus ischemic constituit


Autor: Bodiu Adrian
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.13 - Neurologie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Valerii Timirgaz
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Mihai Gavriliuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Neurologie si Neurochirurgie

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.85 Mb / în română

Teza

CZU 616.133-089.844:616.831-005.4(043.2)

Adobe PDF document 4.23 Mb / în română
166 pagini


Cuvinte Cheie

accident vascular ischemic, stenoză de arteră carotidă, boală aterosclerotică a vaselor, precondiționarea ischemică, fenomenul de stupefiere cerebrală, postcondiționarea ischemică

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 5 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie 258 titluri, 166 pagini, 141 pagini text de bază, 35 tabele, 78 figuri şi 2 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: ştiinţe medicale. Scopul lucrării constă în cercetarea beneficiului endarterectomiei carotidiene la bolnavii în perioada de reabilitare după AVC ischemic supratentorial constituit.

Obiectivele lucrării:
1. Identificarea conduitei chirurgicale optimale în tratamentul AVC-ului ischemic constituit la pacienții cu stenoză de arteră carotidă.
2. Elaborarea algoritmului diagnostic optimal de selectare a pacienţilor cu AVC ischemic constituit pentru tratament, comparând datele de ecografie, CT angiografie, perfuzie cerebrală, rezonanţă magnetică şi datele examenului de laborator.
3. Studierea fenomenului de pre- și postcondiţionare ischemică la pacienţii cu AVC ischemic supratentorial constituit tratați prin EC.
4. Evaluarea efectelor EC la pacienții cu AVC ischemic constituit în perioada subacută și de recuperare.
5. Studierea metodelor de profilaxie a complicaţiilor postoperatorii recente şi tardive.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. A fost studiată în practica neurochirurgicală fenomenul de precondiționare și postcondiţionare ischemică în dependenţă de termenii de efectuare a intervenţiei chirurgicale după debutul ictusului.

A fost valorificat fenomenului de recuperare a deficitului neurologic la pacienţii cu AVC ischemic constituit postoperator, ce poate duce la rîndul său la confirmarea fenomenului de stupefiere cerebrală.

De asemenea, au fost elaborarate metodele optimale intra- și postoperatorii pentru evitarea fenomenului de “reperfuzie generoasă”.

S-a studiat efectului precondiţiei ischemice la distanţa asupra rezultatelor operatorii. A fost elaborat algoritmului diagnostic optimal la pacienţii cu patologie ocluzantă şi stenozantă a arterelor magistrale ale creierului cu AVC ischemic constituit. Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în confirmarea efectivităţii terapeutice a chirurgiei reconstructive, a patologiei stenozante, a arterelor carotide la pacienții cu ictus ischemic constituit ca materie de recuperare a deficitului neurologic. Semnificaţia teoretică și valoarea aplicativă. A fost elaborat algoritmul optim de investigaţii, etapizarea chirurgiei reconstructive în afectarea vaselor magistrale ale creierului, aplicarea tehnicilor microchirurgicale şi microscopului chirurgical, posibilitatea pronosticului pentru pacienţii cu patologie ocluzantă şi stenozantă a arterelor carotide. Utilizarea operaţiilor de reconstructie a arterelor bazinului carotidian în practica zi de zi a INN.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Datele rezultate din investigarea ştiinţifică au fost prezentate în culegerile conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Rezultatele au fost utilizate în implementarea și optimizarea tratamentului chirurgical al stenozelor de artere carotide la pacienții cu AVC ischemic constitui în cadrul Institutului de Neurologie și Neurochirurgie. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 14 lucrări ce au fost publicate în reviste de specialitate şi prezentate la sesiuni de comunicări ştiințifice din Chişinău, Bucureşti, Iași și Cluj (România).

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL CHIRURGIEI RECONSTRUCTIVE A ARTERELOR CAROTIDE LA PACIENȚII CU ICTUS ISCHEMIC CONSTITUIT
 • .1. Accident Vascular Ischemic: date epidemiologice, factorii de risc, clasificare
 • .2. Particularitățile clinice și morfo-funcționale ale Accidentului Vascular Ischemic cauzat de stenoza carotidiană
 • .3. Investigațiile complementare în diagnosticul și monitorizarea Accidentului Vascular Ischemic determinat de stenoza carotidiană
 • .4. Tratamentul chirurgical al stenozei de arteră carotidă
 • .5. Corelația dintre stenoza de arteră carotidă și fenomenul de toleranță ischemică cerebrală
 • .6. Concluzii la capitolulul 1

2. CARACTERISTICA CERCETĂRILOR CLINICE. METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Date generale
 • 2.2. Metodele de diagnostic
 • 2.3. Tratamentul chirurgical
 • 2.4. Prelucrarea matematico-statistică a materialului
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. TRATAMENTUL CHIRURGICAL
 • 3.1. Poziționarea, abordul și pregătirile pentru etapa de bază
 • 3.2. Endarterectomia clasică
 • 3.3. Endarterectomia carotidiană eversivă
 • 3.4. Tactica chirurgicală pentru deformările patologice
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. REZULTATELE TRATAMENTULUI CHIRURGICAL
 • 4.1. Evoluția clinică postoperatorie
 • 4.2. Dinamica recuperării postoperatorii
 • 4.3. Cazuri clinice
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE