Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iunie /

Particularităţile clinico-paraclinice ale tuberculozei pulmonare infiltrative cu evoluţie severă în tratamentul DOTS


Autor: Caraiani Olga
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.26 - Ftiziopneumologie
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Constantin Iavorschi
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Consultant ştiinţific: Serghei Ghindă
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iunie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.67 Mb / în română

Teza

CZU 616.24-002.5+616-097

Adobe PDF document 4.04 Mb / în română
151 pagini


Cuvinte Cheie

туберкулез, пневмония, факторы риска, иммунология

Adnotare

Structura tezei: lucrarea este expusă pe 127 pagini de text de bază şi cuprinde: introducere, 4 capitole, concluzii, recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză, 68 de tabele, 11 figuri, 2 anexe şi un indice bibliografic format din 185 de referinţe. La tema tezei au fost publicate 31 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 articole monoautor şi înregistrat 1 certificat de inovator, 1 brevet.

Domeniul de studiu: 321.07 ‒ pneumoftziologie.

Scopul temei: Studierea particularităţilor clinice şi paraclinice ale TB pulmonare infiltrative cu evoluţie severă în tratamentul DOTS, pentru elaborarea tacticii de diagnostic diferenţial. Obiectivele: Studierea caracteristicilor generale, sociale, economice şi epidemiologice ale bolnavilor de TB pulmonară infiltrativă cu evoluţie severă şi ale pacienţilor cu pneumonie comunitară severă şi pneumonie trenantă; evaluarea manifestărilor clinice, aspectelor radiologice, indicatorilor de laborator (imunologici și bacteriologici) şi tactica de tratament al bolnavilor de TB pulmonară infiltrativă cu evoluţie severă şi al pacienţilor cu pneumonie comunitară severă şi pneumonie trenantă; identificarea factorilor de risc determinanţi ai evoluţiei severe a TB pulmonare infiltrative; elaborarea tacticii de diagnostic diferenţial al TB pulmonare infiltrative cu pneumonia comunitară severă şi pneumonia trenantă.

Metodologia cercetării științifice. Studiul realizat a fost de tip selectiv, descriptiv şi prospectiv; în cazul cercetării grupurilor de risc ‒ de tip retrospectiv-observațional, în cazul cercetării imunității celulare și umorale ‒ de tip studiu intervenție-observație.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică: Pentru prima dată în R. Moldova în cadrul strategiei DOTS au fost evaluaţi factorii de risc ai evoluţiei severe a TB pulmonare infiltrative. A fost elaborată tactica de diagnostic diferenţial al TB pulmonare infiltrative cu pneumonia comunitară severă şi pneumonia trenantă. Problema științifică soluționată în teză: Au fost elucidate particularităţile clinico-paraclinice ale tuberculozei pulmonare infiltrative cu evoluţie severă, identificaţi factorii de risc de îmbolnăvire şi elaborată tactica de diagnostic diferenţial al TB pulmonare infiltrative cu pneumonia comunitară severă şi trenantă.

Importanţa teoretică: A fost efectuat un studiu amplu al cauzelor sociale, economice, epidemiologice, clinice, radio-imagistice, bacteriologice şi de tratament ale evoluţiei severe a TB pulmonare infiltrative cu evoluţie severă. S-a constatat că vârsta comparativ mai tânără, simptomatologia specifică de lungă durată a sindromului de intoxicaţie endogenă şi bronhopulmonar sunt particularităţi ale infiltratului pulmonar de geneză tuberculoasă. Iar vârsta înaintată, debutul simptomatic acut, starea generală grav alterată condiţionată de dispnee de grad înalt şi febră caraсterizează infiltratele pulmonare din pneumonia comunitară cu evoluţie severă şi trenantă. Sensibilizarea limfocitară in vitro sub acțiunea antigenului PPD-L aplicată serului recoltat atât pre-, cât și postcurativ demonstrează specificitatea infiltratului pulmonar al bolnavilor de tuberculoză pulmonară infiltrativă, iar testele de sensibilizare sub acțiunea antigenilor nespecifici (stafilococic, streptococic, pneumococic) pot fi utilizate ca reper de diagnostic etiologic diferențial.

Valoarea aplicativă: Rezultatele cercetărilor efectuate au contribuit la elaborarea metodei de diagnostic diferenţial al TB pulmonare infiltrative cu pneumonia comunitară cu evoluţie severă şi pneumonia trenantă, destinat utilizării de către pneumoftiziologi.

Implementarea rezultatelor: Laboratorul de Imunologie și Alergologie al Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” (Ftiziopneumologie Nr. 1,2,3).

Cuprins


1. TUBERCULOZA PULMONARĂ INFILTRATIVĂ ȘI PNEUMONIA COMUNITARĂ
 • 1.1 Tuberculoza pulmonară infiltativă severă şi procesele pulmonare nespecifice în contextul epidemiologic actual
 • 1.2 Etiopatogenia tuberculozei pulmonare infiltative severe, a pneumoniei trenante şi a pneumoniei cu evoluţie severă
 • 1.3 Particularităţile răspunsului imun în infiltratele pulmonare de diferită geneză
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2 MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Notiuni despre caracteristica generală a cercetării
 • 2.2 Tehnici şi indicatori de cercetare
 • 2.3 Analiza matematico-statistică
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3 PARTICULARITĂŢILE CLINICE ŞI PARACLINICE COMPARATIVE ALE TUBERCULOZEI PULMONARE INFILTRATIVE CU EVOLUŢIE SEVERĂ
 • 3.1 Aspectele socio-demografice, economice şi epidemiologice ale bolnavilor de tuberculoză pulmonară infiltrativă cu evoluţie severă
 • 3.2 Particularitățile de depistare, aspectele clinice și de diagnostic ale bolnavilor de tuberculoză pulmonară cu evoluţie severă
 • 3.3 Particularităţile bacteriologice ale bolnavilor cu tuberculoză severă
 • 3.4 Factorii de risc ai evoluţiei severe a tuberculozei pulmonare infiltrative
 • 3.5 Particularităţile terapeutice ale bolnavilor de tuberculoză pulmonară cu evoluţie severă
 • 3.6 Studiul comparativ al reactivităţii imunologice şi rezistenţei preimune a bolnavilor cu tuberculoză pulmonară infiltrativă cu evoluţie severă și tuberculoză pulmonară infiltrativă limitată
 • 3.7 Concluzie la capitolul 3

4 PARTICULARITĂŢILE CLINICO‒PARACLINICE COMPARATIVE ALE TUBERCULOZEI PULMONARE INFILTRATIVE ȘI PNEUMONIEI COMUNITARE
 • 4.1 Aspecte de diferenţiere a tuberculozei pulmonare cu evoluţie severă şi pneumoniei cu evoluţie severă. Caracteristica comparativă a aspectelor sociodemografice, economice şi epidemiologice ale bolnavilor de tuberculoză pulmonară cu evoluţie severă şi pneumonie cu evoluţie severă
 • 4.2 Particularităţile de management al cazului, aspectele clinice şi de diagnostic al tuberculozei severe şi pneumoniei cu evoluţie severă
 • 4.3 Studiul comparativ al reactivităţii imunologice şi rezistenţei preimune a bolnavilor cu tuberculoză pulmonară cu evoluţie severă (comparativ cu pneumonia cu evoluţie severă)
 • 4.4 Caracteristicile comparative ale tuberculozei pulmonare infiltartive cu extindere limitată faţă de pneumonia comunitară cu evoluţie trenantă. Caracteristica aspectelor sociodemografice, economice şi epidemiologice ale bolnavilor de tuberculoză pulmonară infiltrativă limitată față de pneumonia comunitară cu evoluţie trenantă
 • 4.5 Particularităţile de depistare, aspectele clinice şi de diagnostic al tuberculozei pulmonare infiltrative cu extindere limitată
 • 4.6 Studiul comparativ al factorilor de risc ai tuberculozei limitate față de pneumonia comunitară cu evoluție trenantă
 • 4.7 Studiul comparativ al reactivităţii imunologice şi rezistenţei preimune a bolnavilor de tuberculoză pulmonară cu extindere limitată (comparativ cu pneumonia trenantă)
 • 4.8 Optimizarea diagnosticului clinic al tuberculozei pulmonare prin identificarea criteriilor de diagnostic diferențial al infiltratului pulmonar specific cu cel nespecific
 • 4.9 Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI