Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Critica literară şaizecistă din Republica Moldova: între investigaţie estetică şi interpretare eseistică


Autor: Olga Irimciuc
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.01 - Literatura română
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Mihail Dolgan
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 septembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Teza

CZU CZU 821.135.1 “19” (478).09 (043.3)

Adobe PDF document 0.85 Mb / în română
153 pagini


Cuvinte Cheie

critică cultural-estetică, sincretism, profesionalizarea discursului metaliterar, revalorificare, sincronizare, tradiţie, modernitate, eseu critic, arta citării, judecata de valoare, spirit critic, spirit polemic, discernămînt critic, metafora critică, structură, sistem, cod poetic, text literar, critică ştiinţifico-estetică, receptare, interpretare, model critic

Cuprins


CAPITOLUL 1. Nevoia de spirit critic în literatura româna din Republica Moldova din anii ‘60-‘80
  • 1.1. O critică de factură cultural-estetică
  • 1.2. Elemente moderne şi neomoderne în critica literară şaizecistă
  • 1.3. Posibile clasificări ale criticii literare şaizeciste din Moldova

CAPITOLUL 2. Critica de factură eseistică
  • 2.1. Eseul - o modalitate deschisă de interpretare a textului literar. Mihai Cimpoi
  • 2.2. Tentaţia lecturii sau aspecte ale criticii tematice în opera Elizei Botezatu

CAPITOLUL 3. Statutul criticii de factură estetico-ştiinţifică
  • 3.1. Un model autohton de investigare poetico-stilistică a operei literare. Mihail Dolgan
  • 3.2. Descoperirea critică a romanului
  • 3.3. O ipostază a sintezei dintre critica estetico-ştiinţifică şi cea eseistică: Ion Ciocanu