Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dolgan (decedat) Mihail , doctor habilitat, profesor universitarDolgan (decedat) Mihail , doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Filologie al AŞM
Abilitare:16 februarie 2012, nr.1512
Specialităţi abilitate: 10.01.01 - Literatura română

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Viaţa şi opera lui Grigore Vieru în exegeza românească de sinteză 10.01.01 USM conducător 09.10.2014
D Modernitate şi tradiţionalism în creaţia poetică a lui Liviu Deleanu 10.01.01 USM conducător 11.02.2010
D Mitul personal şi conotaţiile lui în poezia contemporană 10.01.01 conducător 01.10.2009
D Critica literară şaizecistă din Republica Moldova: între investigaţie estetică şi interpretare eseistică 10.01.01 conducător 21.12.2006
D Romanul Românesc şi modelul narativ proustian 10.01.01 conducător 23.02.2006
D Rolul simbolismului european şi al bacovianismului în modernizarea poeziei române din Basarabia 10.01.01 Institutul de Literatură ... conducător 23.02.2006