Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Roşca Timofei, doctor habilitat, conferenţiar universitarRoşca Timofei, doctor habilitat, conferenţiar universitarTeze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D „Arte poetice” în poezia postbelică din Republica Moldova (reabilitarea esteticului) 10.01.01 IF membru CSS
conducător
Ţurcanu Andrei
28.12.2015
D Romanul lui Vladimir Beșleagă (lumea artistică, personaje, tehnici narative) 10.01.01 IF membru CSS
conducător
Burlacu Alexandru
28.12.2015