Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iulie /

Evaluarea clinico-imagistică şi tratamentul chirurgical în sindromul de canal carpian şi Guyon


Autor: Ursu Sergiu
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Nicolae Caproş
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Grigore Zapuhlih
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iulie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document13.71 Mb / în română

Teza

CZU [617.575+616.833.35/36]-073-089(043)

Adobe PDF document 6.99 Mb / în română
169 pagini


Cuvinte Cheie

sindrom de canal carpian, sindrom de canal Guyon, neuropatie, articulația pumnului, ligament, ultrasonografie

Adnotare

Domeniul de studiu. Studiul a inclus 350 de bolnavi cu sindrom de canal carpian și Guyon de diferite stadii ale neuropatiei de tunel, inclusiv la 146 de pacienți a fost aplicată metoda chirurgicală de tratament excizia prin abord în semilună a ligamentului anterior transversal al carpului și la 130 de pacienți a fost aplicat procedeul microchirurgical de neuroliză.

Scopul lucrării a fost elaborarea unui algoritm de diagnostic clinic, paraclinic și imagistic, bazat pe dovezi și tratament complex a bolnavilor cu sindrom de canal carpian și Guyon. Obiectivul principal al studiului a fost evaluarea și perfecționarea eficienței diagnosticului imagistic și a tratamentului chirurgical în sindromul de canal carpian și Guyon prin implementarea unui protocol de diagnostic și tratament în stadiile precoce și avansate ale afecțiunii în dependență de prezența sau lipsa factorului traumatic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a studiului. Clinic și imagistic a fost argumentată și confirmată posibilitatea determinării prin ultrasonografie a gradului de compresie a nervului median și selectării metodei de tratament chirurgical la pacienții cu sindrom de canal carpian și Guyon. Examenul histologic a constatat prezența leziunilor tisulare avansate la nivelul ligamentului transversal anterior carpian deja în stadiile precoce ale sindromul de canal carpian și Guyon de etiologie traumatică, fapt care impune necesitatea exciziei ligamentului și determinarea tipului de neuroliză.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în evaluarea și implementarea metodelor noi de diagnostic al sindromului de canal carpian și Guyon în vederea stabilirii indicațiilor concrete pentru selectarea metodei de tratament chirurgical în funcție de etiologia afecțiunii (posttraumatică sau idiopatică), gradul de compresie și afectare a nervului median și ulnar.

Semnificaţia teoretică a lucrării. Studiul a confirmat că aplicarea în practică a indicelui sonografic al nervului median al carpului îmbunătățește diagnosticul sindromului de canal carpian și Guyon. Au fost argumentate şi confirmate utilitatea şi prioritatea metodei chirurgicale (excizia prin abord în semilună a ligamentului anterior transversal al carpului cu decompresia nervului median) și eficiența neurolizei în tratamentul sindromului de canal carpian și Guyon.

Valoarea aplicativă a studiului constǎ în elaborarea unui algoritm de diagnostic și tratament complex al pacienților cu sindrom de canal carpian și Guyon care permite determinarea obiectivă a indicațiilor, selectarea și perfecționarea tratamentului chirurgical în funcție de etiologie (posttraumatică sau idiopatică), gradul de compresie și afectare a nervului median și nervului ulnar în canalul carpian și canalul Guyon.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Principalele rezultate ale studiului sunt aplicate în procesul didactic al Catedrei Traumatologie și Ortopedie a IP USMF „Nicolae Testemiţanu” şi sunt implementate în activitatea practică a Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie și Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău.

Cuprins


INTRODUCERE

1. SINDROMUL DE CANAL CARPIAN ȘI GUYON

 • 1.1. Epidemiologia, etiologia și patogeneza sindromului de canal carpian și Guyon
 • 1.2. Diagnosticul clinic și paraclinic în sindromul de canal carpian și Guyon
 • 1.3. Metodele de tratament a sindromului de canal carpian și Guyon
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE STUDIU

 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Caracteristica generală a loturilor de studiu
 • 2.3. Metode de investigații
 • 2.4. Metode de tratament și recuperare
 • 2.5. Metode de procesare statistică a rezultatelor
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL PACIENŢILOR CU SINDROM DE CANAL CARPIAN ŞI GUYON DE ETIOLOGIE NETRAUMATICĂ

 • 3.1. Tabloul clinic, evaluarea imagistică și tratamentul sindromului de canal carpian de etiologie netraumatică (A1)
 • 3.2. Tabloul clinic, evaluarea imagistică și tratamentul sindromului idiopatic de canal carpian și Guyon (A3)
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL PACIENŢILOR CU SINDROM DE CANAL CARPIAN ŞI GUYON DE ETIOLOGIE POSTTRAUMATICĂ

 • 4.1. Tabloul clinic, metode de investigație și tratamentul pacienților cu sindrom de canal carpian de etiologie posttraumatică (B1)
 • 4.2. Tabloul clinic, metode de investigație și tratamentul pacienților cu
 • sindrom de canal Guyon de etiologie posttraumatică (B2)
 • 4.3. Tabloul clinic, metode de investigație și tratamentul pacienților cu sindrom de canal carpian și Guyon de etiologie posttraumatică (B3)
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. REZULTATELE STUDIULUI LA DISTANȚĂ. ALGORITMUL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT AL SINDROMULUI DE CANAL CARPIAN ŞI GUYON

 • 5.1. Examenul histologic al ligamentului anterior al carpului
 • 5.2. Concluzii la capitolul 5

ÎNCHEIERE

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE