Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sinteza și regenerarea cărbunilor activi prin tratare cu microunde


Autor: Petuhov Oleg
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.04 - Chimie fizică
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Tudor Lupaşcu
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Chimie
Instituţia: Institutul de Chimie

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 octombrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.83 Mb / în română

Teza

CZU 661.183.2:537.226 (043.2)

Adobe PDF document 8.37 Mb / în română
169 pagini


Cuvinte Cheie

microunde, cărbune activ, coji de nuci, adsorbție, analiză termică, optimizare matematică, microbiologie, rezistență electrică, cinetica în faza solidă, regenerare

Adnotare

Teza constă din: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie cu 227 titluri, 3 anexe, 133 pagini text de bază, 54 figuri și 38 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 18 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Chimie fizică Scopul tezei: studiul și optimizarea proceselor de sinteză și regenerare a cărbunilor activi prin tratare cu microunde, evaluarea parametrilor de structură a adsorbanților obținuți și trasarea domeniilor de aplicație ale lor.

Obiective: studiul mecanismului de interacțiune a microundelor cu substanțele carbonice; analiza termochimică a materiei prime regenerabile (coji de nuci, sâmburi de vișine, piersic, prune); cercetarea procedeelor chimice și fizico-chimice de activare a cărbunelui prin tratare cu microunde; regenerarea prin tratare cu microunde a cărbunilor activi epuizați; identificarea domeniilor de aplicare a cărbunilor activi.

Noutatea și originalitatea științifică: propunerea unui mecanism original de încălzire a substanțelor carbonice prin tratare cu microunde; calculul parametrilor cinetici a procesului de activare a cojilor de nuci cu acid fosforic.

Problema științifică soluționată: stabilirea mecanismului acțiunii agentului de activare asupra biomasei; determinarea condițiilor optime de sinteză a cărbunilor activi prin tratare cu microunde. Pentru prima dată se descriu factorii determinanți care duc la încălzirea cărbunilor la tratare cu microunde, făcând posibil de a prevedea comportarea altor materiale în condiții similare.

Semnificația teoretică: elucidarea influenței relației structură-proprietate asupra capacității de interacțiune a substanțelor carbonice cu microundele.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obținute pot fi implementate în procese tehnologice de obținere și regenerare a cărbunilor activi prin tratare cu microunde. Testările microbiologice ale adsorbanților impregnați cu preparatul Enoxil, precum și cu nanoparticule de argint sau seleniu, indică activitatea bactericidă a acestora, ce prezintă interes aplicativ pentru domeniul farmaceutic. Rezultatele studiului adsorbției hidrogenului permit stabilirea direcției de sinteză a adsorbanților carbonici cu valori a parametrilor de structură impuse de cerințele tehnice actuale privind stocarea hidrogenului.

Implementarea rezultatelor științifice. Validarea practică a rezultatelor obținute s-a realizat la S.A. Apă-Canal Chișinău și întreprinderea de producere a cărbunilor activi Ecosorbent ŞtefanVodă. Procedeul de măsurare a temperaturii în cuptorul cu microunde a fost brevetat și aplicat pe parcursul întregului studiu științific.

Cuprins


1. APLICAREA MICROUNDELOR LA TRATAREA CĂRBUNILOR ACTIVI: REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE
 • 1.1 Obținerea cărbunilor activi prin tratare cu microunde
 • 1.2 Regenerarea cărbunilor activi prin tratare cu microunde
 • 1.3 Interacțiunea microundelor cu materiale carbonice
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE
 • 2.1 Materiale.
 • 2.2 Metode și procedee de analiză
 • 2.3 Concluzii la capitolul 2

3. STUDII TEORETICE ŞI APLICATIVE DE SINTEZĂ ŞI REGENERARE A CĂRBUNILOR ACTIVI PRIN TRATARE CU MICROUNDE.
 • 3.1 Mecanismul de încălzire a substanțelor carbonice prin tratare cu microunde
 • 3.2 Modelarea procesului de activare si regenerare a cărbunelor activi.
 • 3.3 Sinteza cărbunilor activi prin tratare cu microunde
 • 3.4 Optimizarea matematică a procesului de sinteză a cărbunilor activi
 • 3.5 Studiul cărbunilor activi utilizând spectroscopia în domeniul infraroșu
 • 3.6 Studiul morfologiei cărbunilor activi prin microscopia electronică de baleiaj
 • 3.7 Concluzii la capitolul 3

4. MODIFICAREA CHIMIEI SUPRAFEŢEI ŞI APLICĂRI PRACTICE A CĂRBUNILOR ACTIVI
 • 4.1 Oxidarea cărbunilor activi prin metoda de ozonare
 • 4.2 Adsorbția hidrogenului pe cărbuni activi
 • 4.3 Testări microbiologice ale cărbunilor activi
 • 4.4 Regenerarea cărbunelui activ prin tratare cu microunde
 • 4.5 Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI