Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Problemele contabilităţii în unităţile de alimentaţie publică


Autor: Ina Maleca
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Tudor Tuhari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 octombrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 ianuarie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

produse preparate, semipreparate, bucate, mărfuri, preţ mediu ponderat, preţ calculat, preţ de evidenţă, adaos comercial, adaos la preţ aplicat în alimentaţia publică, coeficient multiplicator, cheltuieli de transportare-aprovizionare, costul vânzărilor, cheltuieli comerciale, centru de responsabilitate

Adnotare

În teză, sunt examinate aspectele problematice ale contabilităţii principalelor operaţii efectuate în unităţile de alimentaţie publică în contextul experienţei mondiale şi cerinţelor legislaţiei în vigoare în Republica Moldova.

În scopul depistării neajunsurilor aferente domeniului şi fundamentării unui concept de perfecţionare a acesteia, s-a argumentat necesitatea de a elabora un sistem de formare a preţurilor în alimentaţia publică, ţinând cont de specificul ramurii. De asemenea, au fost analizate şi economic argumentate metodele de formare a preţurilor de vânzare la produsele preparate, care contribuie atât la simplificarea contabilităţii, cât şi la dezvoltarea activităţii unităţilor de alimentaţie publică.

O atenţie deosebită s-a acordat elucidării problemei de contabilizare a operaţiilor privind mişcarea materiilor prime, produselor preparate şi mărfurilor în subdiviziuni în conformitate cu convenţiile fundamentale, principiile de bază ale contabilităţii şi caracteristicile calitative ale rapoartelor financiare conform S.N.C.

În scopul sporirii operativităţii, autenticităţii şi eficacităţii evidenţei, s-au examinat documentele primare şi centralizatoare privind mişcarea produselor şi mărfurilor în subdiviziuni, fiind propuse căi de perfecţionare a acestora.

Pornind de la sarcinile formulate faţă de organizarea contabilităţii cheltuielilor în unităţile de alimentaţie publică, s-a argumentat necesitatea de a revedea componenţa şi a perfecţiona contabilitatea acestora, luând în consideraţie particularităţile ramurii.

Rezultatele investigaţiilor reprezintă o dezvoltare teoretic şi metodologic aplicativă în perfecţionarea contabilităţii în unităţile de alimentaţie publică.

Cuprins


CAPITOLUL I. Specificul ramurii şi formarea preţurilor în alimentaţia publică
  • 1.1.Caracteristici definitorii ale alimentaţiei publice şi influenţa acestora asupra contabilităţii
  • 1.2. Structuri de preţuri şi căile de perfecţionare a metodelor de calcul

CAPITOLUL II. Contabilitatea stocurilor în unităţile de alimentaţie publică şi căile de perfecţionare a acesteia
  • 2.1. Perfecţionarea documentelor primare şi centralizatoare privind mişcarea produselor şi a mărfurilor în subdiviziuni
  • 2.2. Aspecte problematice ale contabilităţii stocurilor de produse şi mărfuri
  • 2.3. Modul de desfăşurare a inventarierii produselor, mărfurilor şi problemele contabilităţii diferenţelor constatate
  • 2.4. Unele aspecte privind perfecţionarea contabilităţii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

CAPITOLUL III. Particularităţile contabilităţii cheltuielilor în unităţile de alimentaţie publică
  • 3.1. Conţinutul şi clasificarea cheltuielilor
  • 3.2. Contabilitatea cheltuielilor generate de operaţii specifice unităţilor de alimentaţie publică şi căile de perfecţionare a acesteia