Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea unor procedee tehnologice la cultivarea soiurilor de struguri pentru masă


Autor: Cucu Valentina
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.08 - Viticultură
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Mihail Cuharschi
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Instituţia: Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 octombrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.84 Mb / în română

Teza

CZU 634.86:631.5

Adobe PDF document 4.87 Mb / în română
163 pagini


Cuvinte Cheie

struguri de masă, tăierea în uscat, fertilitate, calitate, productivitate, maturare, operații în verde, vigoare de creștere

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 194 titluri, 14 anexe.

Domeniul de studiu: 411.07 – viticultură. Scopul tezei: optimizarea unor procedee tehnologice la cultivarea soiurilor de struguri pentru masă Codreanca, Guzun și Moldova în condițiile Republicii Moldova.

Obiectivele cercetării: valorificarea potențialului agrobiologic și productiv la soiurile de struguri pentru masă Codreanca, Guzun și Moldova în funcție de lungimea de tăiere a coardelor, încărcătura butucilor și regiunile de cultivare (Centru și Sud a Republicii Moldova); stabilirea echilibrului vegeto-productiv prin reglarea numărului de inflorescențe în raport cu numărul de lăstari în scopul accelerării maturării și sporirii calității strugurilor.

Noutatea științifică a tezei constă în stabilirea lungimii de tăiere și a încărcăturii optime combinate cu reglarea raportului dintre numărul de inflorescențe și lăstari, care a contribuit la menţinerea echilibrului vegeto-productiv al butucilor la soiurile de struguri pentru masă Codreanca, Guzun și Moldova în vederea sporirii producţiei marfă.

Problema științifică soluționată constă în argumentarea aplicării diferențiate a elementelor tehnologice de bază în concordanţă cu particularitățile agrobiologice ale soiurilor, condițiile de mediu și regiunea de cultivare ce a contribuit la realizarea unor producţii constante şi de calitate, asigurînd obţinerea unor venituri stabile. Importanța teoretică a tezei constă în următoarele: au fost elaborate scheme de tăiere combinate cu operaţii în verde în funcţie de particularităţile agrobiologice ale soiurilor şi condiţiile de mediu, care a generat sporirea calităţii şi accelerarea maturării strugurilor ce a permis majorarea rentabilităţii.

Valoarea aplicativă a cercetărilor. Rezultatele studiilor experimentale permit recomandarea pentru producere a agrotehnicii diferențiate pe soiuri. Recomandările științificopractice elaborate și implementate vor contribui la obținerea unor recolte stabile și de calitate și asigurarea unui efect economic înalt.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele obținute pe parcursul anilor de cercetare au fost implementate în SRL ,,Terra-Vitis”, GȚ ,,Cara” regiunea Sud și STE ,,Codru” regiunea Centru a Republicii Moldova.

Cuprins


1 STUDIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND INFLUENȚA ELEMENTELOR TEHNOLOGICE ASUPRA CULTURII VIȚEI DE VIE
 • 1.1 Importanța și scopul tăierii în uscat la vița de vie
 • 1.2 Cercetări privind stabilirea încărcăturii butucilor
 • 1.3 Studii privind stabilirea lungimii de tăiere
 • 1.4 Cercetări privind controlul viabilității mugurilor
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1.
2 OBIECTE, METODE ȘI CONDIȚII DE CERCETARE
 • 2.1 Obiecte de cercetare
 • 2.2 Metode de cercetare.
 • 2.3 Organizarea și amplasarea experiențelor
 • 2.4 Condiții de efectuare a cercetărilor
 • 2.5 Concluzii la capitolul 2

3 OPTIMIZAREA UNOR PROCEDEE TEHNOLOGICE ÎN SCOPUL SPORIRII PRODUCTIVITĂȚII ȘI CALITĂȚII SOIURILOR DE STRUGURI PENTRU MASĂ
 • 3.1 Influența elementelor tehnologice și a condițiilor climatice ale anului asupra soiului Codreanca
 • 3.1.1 Viabilitatea mugurilor și capacitatea de iernare
 • 3.1.2 Evoluția fazelor de dezvoltare și perioada de vegetație
 • 3.1.3 Elementele de fertilitate
 • 3.1.4 Indicii de productivitate și calitate
 • 3.1.5 Creșterea vegetativă
 • 3.1.6 Starea fiziologică a coardelor
 • 3.1.7 Fertilitatea embrionară
 • 3.2 Influența elementelor tehnologice, condițiilor climatice ale anului și regiunii de cultivare asupra soiului Guzun.
 • 3.2.1 Viabilitatea mugurilor și capacitatea de iernare
 • 3.2.2 Evoluția fazelor de dezvoltare și perioada de vegetație
 • 3.2.3 Elementele de fertilitate
 • 3.2.4 Indicii de productivitate și calitate
 • 3.2.5 Creșterea vegetativă
 • 3.2.6 Suprafața foliară
 • 3.2.7 Starea fiziologică a coardelor
 • 3.2.8 Fertilitatea embrionară
 • 3.3 Influența elementelor tehnologice, condițiilor climatice ale anului și regiunii de cultivare asupra soiului Moldova
 • 3.3.1 Viabilitatea mugurilor și capacitatea de iernare
 • 3.3.2 Evoluția fazelor de dezvoltare și perioada de vegetație
 • 3.3.3 Indicii de fertilitate
 • 3.3.4 Indicii de productivitate și calitate
 • 3.3.5 Creșterea vegetativă
 • 3.3.6 Starea fiziologică a coardelor
 • 3.3.7 Fertilitatea embrionară
 • 3.4 Comportarea soiurilor Codreanca și Guzun la aplicarea unor operații fitotehnice cu organele verzi ale butucului
 • 3.4.1 Stabilirea echilibrului vegeto-productiv prin reglarea numărului de inflorescențe în raport cu numărul de lăstari la soiul Codreanca, regiunea Sud (SRL ,,Terra-vitis”)
 • 3.4.2 Stabilirea echilibrului vegeto-productiv prin reglarea numărului de inflorescențe în raport cu numărul de lăstari la soiul Guzun, regiunea Centru STE ,,Codru”
 • 3.4.3 Restabilirea productivității și echilibrului vegetativ al butucilor (afectați de ger), cu aplicarea ciupitului lăstarilor la soiul Codreanca
 • 3.5 Concluzii la capitolul 3

4 EFICIENȚA ECONOMICĂ A SOIURILOR DE STRUGURI PENTRU MASĂ.
 • 4.1 Eficiența economică a soiurilor de struguri pentru masă în funcție de elementele agrotehnice aplicate
 • 4.2 Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI