Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte politico-juridice privind cooperarea transfrontalieră în domeniul dreptului internaţional al mediului


Autor: Carolina Ţurcanu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Alexandru Burian
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Consultant ştiinţific: Vasilii Sacovici
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 octombrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 ianuarie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Teza

CZU 341.22 (043.3)

Adobe PDF document 1.06 Mb / în română
164 pagini

Varianta redactată în conformitate cu obiecţiile comisiei de experţi în drept


Cuvinte Cheie

regimul juridic, dreptul ecologic internaţional, poluarea mediului, delict internaţional, răspunderea internaţională a statelor, mecanism de implementare, acorduri internaţionale de mediu, colaborarea internaţională, cooperarea transfrontalieră

Adnotare

Scopul lucrării este de a efectua o cercetare complexă şi de constatare a obligaţiilor statelor în domeniul protecţiei mediului înconjurător, a procedeelor de implementare a politicii de protecţie a mediului, atât pe plan internaţional, cât şi naţional, a mecanismelor şi instrumentelor juridice internaţionale, care urmează a fi aplicate pentru atingerea priorităţilor în protecţia mediului.

Cercetările au fost efectuate în baza documentelor şi actelor internaţionale, convenţiilor, tratatelor şi acordurilor încheiate între state, directive europene şi declaraţii, cât şi legislaţia internă a Republicii Moldova. Drept bază metodologică a cercetărilor au servit următoarele metode: istoricojuridică, observaţia, de analiză şi sinteză, analiză comparativă, statistică, dialectică, analiza conţinutului documentar.

Importanţa teoretică şi practică a investigaţiilor este determinată de creşterea continuă a obligaţiunilor statelor privind protecţia mediului. Concluziile şi recomandările pot contribui la o mai bună concepere şi promovare a politicii în domeniul mediului, formulare şi perfecţionare mecanismelor de realizare a ei în concordanţă cu legislaţia în vigoare.

Lucrarea este utilă pentru elaborarea unei baze conceptuale a politicii de mediu a statelor, inclusiv a Republicii Moldova, în conformitate cu imperativul timpului. De asemenea, poate fi utilizată în calitate de suport teoretic şi material didactic pentru cei ce studiază „Dreptul ecologic” şi „Dreptul Internaţional Public”.

Concluziile şi propunerile pot fi utilizate de către organele de resort pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ şi pentru promovarea mai insistentă a politicii de mediu în Republica Moldova.

Lucrarea de faţă a ţinut să scoată în evidenţă elementele politicii de mediu, care stabilesc obligaţiunile statului în protecţia mediului şi căile de consolidare a lor, cadrul problemelor ţintă care vor face corpul de acţiuni în politica de mediu pentruperioada imediat următoare.

Cuprins


CAPITOLUL I. Protecţia mediului şi cooperarea internaţională: noţiune, surse, categorii
  • 1.1. Conceptualizarea noţiunii de protecţie a mediului şi regimul juridic al mediului înconjurător
  • 1.2. Premisele apariţiei cooperării internaţionale în domeniul protecţiei mediului
  • 1.3. Impactul problemelor protecţiei mediului asupra cooperării internaţionale instituţionalizate
  • 1.4. Procesul “mediul înconjurător pentru Europa”

CAPITOLUL II. Cooperarea transfrontalieră în domeniul protecţiei mediului
  • 2.1. Cooperarea regională în domeniul protecţiei mediului şi ajustarea legislativă şi instituţională a politicilor de mediu la standardele europene
  • 2.2. Republica Moldova şi cooperarea internaţională în domeniul protecţiei mediului
  • 2.3. Obligaţiile Republicii Moldova în colaborarea transfrontalieră de mediu

CAPITOLUL III. Răspunderea statelor în domeniul protecţiei mediului
  • 3.1. Principiile şi elementele răspunderii
  • 3.2. Răspunderea pentru încălcarea normelor privind protecţia mediului înconjurător