Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Biotehnologia obţinerii imunomodulatorului BioR(SpI) şi studierea acţiunii lui „in vitro” asupra reactivităţii imunologice şi rezistenţei naturale la bolnavii cu tuberculoză pulmonară


Autor: Victoria Darii
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.23 - Biotehnologie
Anul:2006
Conducători ştiinţifici: Serghei Ghindă
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 octombrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.55 Mb / în română

Teza

CZU 573.6:577.112.38:615.37

Adobe PDF document 1.20 Mb / în română
132 pagini

Cuvinte Cheie

ficobiotehnologie, spirulina, biomasă, aminoacizi imunoactivi, imunomodulator BioRSpI imunologie clinică, imunosupresie, imunostimulare, reactivitate imună, rezistenţă naturală, tuberculoză

Adnotare

Lucrarea prezintă rezultatele investigaţiilor dedicate elaborarii biotehnologiei de obţinere a unui preparat imunomodulator de generaţie nouă cu un conţinut maxim prognozat de principii imunoactive la cultivarea tulpinei cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 (CYANOPHYTA) şi a investigaţiilor imunologice de studiere a acţiunii lui „in vitro” asupra reactivităţii imunologice şi rezistenţei naturale la bolnavi cu diverse forme de tuberculoză pulmonară.

A fost elaborată tehnologia originală de cultivare dirijată a spirulinei şi de obţinere a preparatului imunomodulator nou BioRSpI , caracterizat printr-un conţinut înalt de aminoacizi imunoactivi (circa 78% din conţinutul total) - glicina, valina, alanina, acidul glutamic, serina, treonina, acidul asparagic, triptofanul, arginina, cisteina.

Rezultatele studiului imunologic, care a inclus 99 bolnavi de sex diferit şi vîrstă diferită, cu diverse forme de tuberculoză pulmonară şi 50 persoane sănătoase (grupa martor) a demonstrat „in vitro” acţiunea modulativă a preparatului BioRSpI: atît stimulentă cît şi supresivă asupra activităţii funcţionale a limfocitelor T şi conţinutulului glucozei consumate din mediul de cultivare, conţinutului limfocitelor T, T-TFR, T-TFS, limfocitelor B şi 0, conţinutului de neutrofile, activităţii fagocitare şi funcţionale a neutrofilelor.

Spectrul de doze normalizante „in vitro” pentru corecţia indicilor modificaţi ai neutrofilelor este de la preparatul nediluat (5mg/ml) pînă la diluţia de 1:512(0,009mg/ml), la diluţiile mai mari preparatul îşi menţine prolongat acţiunea.

Acţiunea preparatului BioRSpI asupra indicilor reactivităţii imunologice şi rezistenţei se derulează în raport cu valorile iniţiale ale lor. La bolnavii cu indicii iniţiali scăzuţi (subnormă) preparatul denotă acţiune stimulentă. La bolnavii cu indicii iniţiali sporiţi (supranormă) preparatul acţionează supresiv, iar la cei cu indicii iniţiali în limitele normei preparatul nu manifetă nici o acţiune. Mecanismul de acţiune declanşat în prezenţa preparatului, cînd scad indicii supranormă, cresc indicii subnormă şi fără acţiune asupra indicilor situaţi în limitele normei este caracteristic pentru imunomodulatorii din grupul adaptogenilor şi permite de preparatul de a include preparatul BioRSpI în clasa imunomodulatorilor de origine vegetală (adaptogeni).

Cuprins


CAPITOLUL I. Metode şi mijloace pentru reglarea imunităţii şi rezistenţei naturale a organismului
 • 1.1. Semnificaţia microelementelor şi compuşilor chimici pentru sistemul imunitar
 • 1.2. Aminoacizi şi oligopeptide. Proprietăţi imunoreglatoare asupra sistemului imunitar
 • 1.3. Substanţe şi preparate de origine vegetală pentru reglarea imunităţii şi rezistenţei naturale a organismului
 • 1.4. Preparate şi metode pentru imunocorecţia dereglărilor în tuberculoza pulmonară
 • 1.5. Biomasa cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 – sursă valoroasă de principii bioactive imunomodulatoare

CAPITOLUL II. Materiale si metode de investigare
 • 2.1. Materiale şi metode biotehnologice de investigare
 • 2.1.1. Obiectul de studiu
 • 2.1. 2. Metode de investigare
 • 2.2. Materiale şi metode imunologice de investigare
 • 2.3. Metode de analiză a rezultatelor investigaţionale

CAPITOLUL III. Screening-ul biotehnologic al acţiunii compuşilor coordinativi noi ai unor bioelemente asupra procesului de acumulare a aminoacizilor imunoactivi în biomasa de spirulină
 • 3.1. Productivitatea tulpinei cianobateriei Spirulina platensis CNM-CB-02 la cultivare în prezenţa unor compuşi coordinativi ai bioelementelor
 • 3.2. Acţiunea compuşilor coordinativi ai Mn(II), Fe(II) şi Zn(II) asupra procesului de acumulare a aminoacizilor liberi şi legaţi în biomasa de spirulină.
 • 3.3. Compoziţia aminoacidă a fracţiilor: aminoacizi liberi şi oligopeptide ale biomasei de spirulină, cultivată în prezenţa unor compuşi coordinativi ai bioelementelor.
 • 3.4. Procedee de producere prognozată a biomasei de spirulină – sursă de aminoacizi imunoactivi

CAPITOLUL IV. Elaborarea biotehnologiei de obţinere a preparatului imunomodulator BioRSp
 • 4.1. Caracteristica tulpinei cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02.
 • 4.2. Regulament tehnologic de obţinere a preparatului imunomodulator de generaţie nouă BioRSpI
 • 4.3. Componenţa şi particularităţile fizico-chimice de bază ale preparatului BioRSpI

CAPITOLUL V. Acţiunea „in vitro” a preparatului BioRSpI asupra activităţii funcţionale şi conţinutului de limfocite
 • 5.1. Analiza clinico-imunologică a bolnavilor examinaţi
 • 5.2. Activitatea funcţională a limfocitelor la acţiunea „in vitro” a preparatului BioRSpI
 • 5.3. Conţinutul limfocitelor la acţiunea „in vitro” a preparatului BioRSpI
 • 5.3.1. Conţinutul limfocitelor T-TFR la acţiunea „in vitro”a preparatului BioRSpI
 • 5.3.2. Conţinutul limfocitelor T-TFS la acţiunea „in vitro”a preparatului BioRSpI
 • 5.3.3. Acţiunea „in vitro” a preparatului BioRSpI asupra conţinutului limfocitelor B
 • 5.3.4. Conţinutul celulelor 0 la acţiunea in „vitro” a preparatului BioRSpI

CAPITOLUL VI Acţiunea „in vitro”a preparatului BioRSpI asupra activităţii funcţionale şi conţinutului de neutrofile
 • 6.1. Conţinutul neutrofilelor fagocitare la acţiunea „in vitro” a preparatului BioRSpI
 • 6.2. Activitatea fagocitară a neutrofilelor la acţiunea „in vitro” a preparatului BioRSpI
 • 6.3. Activitatea funcţională a neutrofilelor în testul NBT la acţiunea „in vitro” preparatului BioRSpI