Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Profilul hormonal şi markeri moleculari predictivi pentru evoluţia şi terapia adenoamelor hipofizare


Autor: Melnic Eugen
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.15 - Anatomie patologică
Anul:2018
Consultanţi ştiinţifici: Lilian Şaptefraţi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Marius Raica
doctor, profesor universitar, UMF Victor Babeș,Timișoara,România
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document3.89 Mb / în română

Teza

CZU 616.432-006.55-074(043.2)

Adobe PDF document 11.67 Mb / în română
237 pagini


Cuvinte Cheie

adenom hipofizar, patern de creştere, imunohistochimie, profil hormonal, prolactina, profil molecular, hibridizare, factor de creştere, factor de proliferare, arie geografică

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea conţine 196 pagini, cuprinde introducerea, 6 capitole, discuţii pe marginea rezultatelor obţinute, concluzii şi bibliografie din 350 surse, 2 tabele, 95 figuri. Cu referire la tema tezei sunt editate 26 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studii: Anatomie patologică.

Scopul lucrării: Studiul factorilor moleculari cu rol predictiv şi probabil terapeutic abordaţi dependent de profilul hormonal al adenoamelor hipofizare.

Obiective: Evaluarea completă a adenoamelor hipofizare prin metode histopatologice, realizarea profilului hormonal şi confirmarea diagnosticului prin metode moleculare imunohistochimice.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute: Pentru prima dată a fost efectuat un studiu comparativ al profilului hormonal şi markerii moleculari al adenoamelor hipofizare. Rata cazurilor de adenoame hipofizare mixte cu asocieri rare a fost superioară mediei întâlnite în literatura de specialitate. Acest aspect susţine prezenţa unor factori etiopatogenici particulari zonei de unde provin adenoamele hipofizare. În premieră a fost estimat şi corelat rolul receptorilor hormonali pituitari şi factorii de proliferare.

Rezultatele principale noi pentru ştiinţă şi practică: S-a realizat în premiera o analiză a structurii adenoamelor hipofizare în dependenţă de aria geografică, fapt ce ar permite punerea în evidenţă a unor factori de mediu implicaţi în etiologia acestor tumori.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele privind stabilitatea receptorilor celulari vor duce la reevaluarea tacticii de diagnostic şi tratament în practica neuroterapeutică, indicând necesitatea obligatorie de studiere imunohistochimică a adenoamelor hipofizare. Stabilirea diagnosticului complet are un impact pronostic şi terapeutic enorm, eficientizând terapia antitumorală specifică şi permiţând efectuarea unui tratament personalizat în adenoamele pituitare.

Implementarea în practică: Rezultatele obţinute sunt implementate în tratamentul personalizat şi determinarea managementului şi factorilor de pronostic a pacienţilor diagnosticaţi cu adenom hipofizar în neurochirurgie şi endocrinologie.

Cuprins


1. REPERE MORFO-FUNCŢIONALE ALE HIPOFIZEI
 • 1.1. Hipofiza: dezvoltare embriologică şi histologie
 • 1.2. Adenoamele hipofizare: histopatologie şi profil molecular: controverse şi certitudini
 • 1.3. Factorii predictivi pentru diagnosticul şi terapia adenoamelor hipofizare
 • 1.4. Implicarea factorilor de creştere şi a receptorilor corespondenţi în patologia adenoamelor hipofizare
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE 2.1. Obiectul de studiu 2.2. Caracteristica generală a cercetării 2.3. Metode de cercetare 2.4. Analiza statistică 2.5. Concluzii la capitolul 2 3. ADENOAMELE HIPOFIZARE: HISTOPATOLOGIE ŞI PROFIL MOLECULAR
 • 3.1. Evaluarea rezultatelor morfologice convenţionale
 • 3.2. Profilul hormonal identificat imunohistochimic: GH, prolactină, ACTH, TSH, FSH, LH
 • 3.3. Concordanţă morfologie-imunohistochimie
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. FACTORII PREDICTIVI PENTRU DIAGNOSTICUL ŞI TERAPIA ADENOAMELOR HIPOFIZARE
 • 4.1. Rata de proliferare a adenoamelor hipofizare
 • 4.2. Expresia GFAP şi a proteinei S100 în adenoamele hipofizare cu implicaţii în prognostic şi terapie
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. IMPLICAREA FACTORILOR DE CREŞTERE ŞI A RECEPTORILOR CORESPONDENŢI ÎN PATOLOGIA ADENOAMELOR HIPOFIZARE
 • 5.1. Rolul factorilor de creştere VEGF,VEGF165b PDGF şi a receptorilor corespondenţi
 • 5.1.1. VEGF-factorul de creştere al endoteliului vascular în patogeneza, evoluţia şi terapia adenoamelor hipofizare
 • 5.1.2. VEGF165b în patogeneza adenoamelor hipofizare
 • 5.1.3. PDGF A şi axul PDGF B/PDGFRβ în adenoamele hipofizare
 • 5.1.4. Axul PDGF B/PDGFR beta în adenoamele hipofizare
 • 5.2. Expresia si semnificaţia prognostică a EG VEGF în adenoamele hipofizare
 • 5.3. Proteina HER2 şi EGFR
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

6. DATE EPIDEMIOLOGICE ALE PROFILULUI HORMONAL ALE ADENOAMELOR HIPOFIZARE DIN REPUBLICA MOLDOVA STUDIATE COMPARATIV CU PROFILUL ADENOAMELOR HIPOFIZARE DIN ROMÂNIA
 • 6.1. Variabilitatea comparativă a paternurilor de creştere şi a profilului hormonal a adenoamelor hipofizare pe teritoriul Republicii Moldova şi România
 • 6.2. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE