Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Afectarea aparatului locomotor în hipotiroidie


Autor: Radu Iuliana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Liliana Groppa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

,
Consultant ştiinţific: Lorina Vudu
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română

Teza

CZU 616.441-008.64:616.7(043.2)

Adobe PDF document 5.76 Mb / în română
147 pagini


Cuvinte Cheie

hipotiroidia primară, aparatul locomotor, alterări reumatice, calitatea vieții, SF-36

Adnotare

Domeniul de studiu: reumatologie, endocrinologie.

Scopul studiului: determinarea particularităților clinice și paraclinice a afectării aparatului locomotor la pacienții cu hipotiroidie, cu elaborarea algoritmului de diagnosticare precoce, evaluarea calității vieții și a factorilor de risc.

Obiectivele studiului: constatarea incidenței și particularităților afectării aparatului locomotor la pacienții cu hipotiroidie primară prin determinarea aparențelor patologice clinice, a datelor de laborator și instrumentale; determinarea factorilor predictivi ale afectării aparatului locomotor la pacienții cu hipotiroidie primară; aprecierea impactului alterării aparatului locomotor asupra calității vieții la pacienții cu hipotiroidie primară; elaborarea algoritmului de diagnostic precoce al afectărilor aparatului locomotor în hipotiroidie primară.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: a fost determinat tabloul complex al particularităților clinice și paraclinice al efectului hipotiroidiei primare asupra aparatului locomotor. A fost specificat spectrul alterărilor reumatice, factorii de risc, calitatea vieții pacienților cu afectări ale aparatului locomotor în hipotiroidia primară, elaborat algoritmul de diagnosticare precoce.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză: au fost identificate tipurile afectării aparatului locomotor la pacienții cu hipotiroidie primară ce va contribui la cunoșterea complexă a acestui fenomen, argumentate semnele clinice și paraclinice de depistare precoce în scopul optimizarii conduitei acestor pacienți, constatat impactul afectării aparatului locomotor la calitatea vieții, evaluați factorii de risc în dezvoltarea afectărilor reumatice în hipotiroidie, elaborat algoritmul de diagnosticare precoce a afectărilor aparatului locomotor la pacientii cu hipotiroidie pentru utilizare ulterioară în practica clinică.

Semnificaţia teoretică: rezultatul studiului face mai cunoscute particularitățile clinice și paraclinice a afectării aparatului locomotor, factorii de risc, calitatea vieții pacienților suferinzi de afectarea aparatului locomotor în hipotiroidia primară.

Valoarea aplicativă a lucrării: rezultatele studiului actual vor contribui la actualizarea indicațiilor clinice și paraclinice, optimizarea diagnosticului precoce și al tratamentului selectiv la pacienții cu hipotiroidie primară, asociată cu afectări ale aparatului locomotor.

Implementarea rezultatelor: rezultatele studiului au fost aprobate și aplicate în activitatea curativă a secţielor Endocrinologie și Artrologie a IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, în procesul didactic la Catedra de endocrinologie şi în cadrul Departamentului Medicină Internă, Disciplina de reumatologie și nefrologie a IP USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


INTRODUCERE

1. AFECTAREA APARATULUI LOCOMOTOR ÎN HIPOTIROIDIA PRIMARĂ: ASPECTE EPIDEMIOLOGICE, ETIOPATOGENICE ȘI DE DIAGNOSTIC (REVIUL LITERATURII)

 • 1.1. Hipotiroidia primară: clasificarea și incidența
 • 1.2. Incidența afectării aparatului locomotor în hipotiroidia primară
 • 1.3. Factori etiopatogenetici cu implicare în patologia aparatului locomotor la pacienții cu hipotiroidie primară
 • 1.4. Eterogenitatea manifestărilor clinice și paraclinice a afectărilor aparatului locomotor la pacienții cu hipotiroidie primară
 • 1.5. Impactul asupra calității vieții pacienților cu afectarea aparatului locomotor pe fondal de hipotiroidie primară
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE

 • 2.1 Caracteristicele clinico-statutare ale lotului general de studiu
 • 2.2 Metode de cercetare utilizate în studiu
 • 2.3 Metode de prelucrare statistică a rezultatelor
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE AFECTĂRII APARATULUI LOCOMOTOR LA PACIENȚII CU HIPOTIROIDIE PRIMARĂ

 • 3.1. Incidența și manifestările clinice prin afectări ale aparatului locomotor în hipotiroidia primară
 • 3.2. Manifestările paraclinice în afectările aparatului locomotor la pacienții cu hipotiroidie primara
 • 3.3. Factori de risc și specificările impactului afectării aparatului locomotor la pacienții cu hipotiroidie asupra calității vieții apreciată prin chestionarul SF-36
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI