Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Particularităţile osteosintezei în fracturile femurului distal


Autor: Hîncota Dumitru
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Gheorghe Croitor
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.38 Mb / în română

Teza

CZU 616.718.43/44-001.5-089.84/227.84

Adobe PDF document 6.71 Mb / în română
158 pagini


Cuvinte Cheie

fractură, femur distal, osteosinteză, consolidare, tratament chirurgical, complicaţii.

Adnotare

Domeniul de studiu: 321.18 – Ortopedie și traumatologie.

Obiectivele lucrării. Scopul lucrării constă în optimizarea tratamentului chirurgical prin evaluarea metodelor de diagnostic, precizarea tacticii de tratament pentru perfectarea procesului de recuperare al pacienților cu fracturi ale femurului distal.

Studiul a evaluat frecvența, cauzele apariției, tipurile și gravitatea fracturilor femurului distal cu aprecierea indicaţiilor, contraindicaţiilor şi căilor de abord pentru osteosinteza diferitor tipuri de fracturi ale femurului distal; a analizat performanțele tehnicilor minim invazive de tratament chirurgical; a evidenţiat cazurile de apariţie a complicaţiilor şi eșecurilor cu perfectarea măsurilor profilactico-curative; a elaborat un algoritm de diagnostic și tratament al fracturilor femurului distal.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Au fost analizate indicațiile, contraindicațiile și metodele de tratament pentru fiecare pacient cu fractură a femurului distal. S-au perfectat și implementat în practica clinică tehnicile minim invazive în fracturile de tip A și C (AO). Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în optimizarea tratamentului chirurgical la pacienții cu fracturi ale femurului distal, prin aprecierea indicațiilor pentru stabilitate absolută sau relativă în dependență de tipul de fractură și elaborarea algoritmului de tratament.

Semnificaţia teoretică a studiului. Au fost analizate frecvenţa, tipurile şi gravitatea fracturilor femurului distal, precizate indicaţiile şi contraindicațiile pentru diferite tipuri de tratament ale fracturilor femurului distal, argumentate beneficiile tehnicilor minim invazive de osteosinteză a femurului distal.

Valoarea aplicativă a lucrării. A fost apreciată restabilirea funcţiei genunchiului omonim în baza scalelor internaționale. Analiza minuțioasă a rezultatelor obținute pe parcursul realizării cercetării (date clinice, imagistice, patologiile concomitente) a contribuit la elaborarea algoritmului de diagnostic și tratament chirurgical diferențiat al pacienților cu fracturi ale femurului distal. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Principalele rezultate ale studiului sunt aplicate în procesul didactic al Catedrei Ortopedie şi Traumatologie a IP USMF „Nicolae Testemiţanu” şi sunt implementate în activitatea practică cotidiană a secțiilor de Traumatologie din cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul de Medicină Urgentă.

Cuprins


INTRODUCERE

1. PARTICULARITĂȚILE TRATAMENTULUI FRACTURILOR FEMURULUI DISTAL

 • 1.1. Noțiuni de anatomie, epidemiologie și clasificare a fracturilor femurului distal
 • 1.2. Principiile de tratament al fracturilor femurului distal
 • 1.3. Fractura femurului distal la pacientul politraumatizat
 • 1.4. Complicațiile și recuperarea pacientului cu fractura femurului distal
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE STUDIU

 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Caracteristica generală a loturilor de studiu
 • 2.3. Metode de tratament
 • 2.4. Metode de procesare statistică a rezultatelor
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. METODE DE TRATAMENT CHIRURGICAL A FRACTURILOR FEMURULUI DISTAL

 • 3.1. Tratamentul chirurgical diferențiat al fracturilor femurului distal
 • 3.2. Metode de tratament în fracturile femurului distal de tipul A, B și C
 • 3.3. Tratamentul pacienților politraumatizați, cu fracturi deschise și leziuni de tipul ”genunchi flotant”
 • 3.4. Algoritmul de tratament al fracturilor femurului distal
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA LA DISTANTĂ A REZULTATELOR TRATAMEN-TULUI CHIRURGICAL AL FRACTURILOR FEMURULUI DISTAL

 • 4.1. Studiul comparativ al tratamentului chirurgical prin tehnicile clasică și minim invazive în fracturile femurului distal
 • 4.2. Factorii care influențează consolidarea și recuperarea după tratamentul chirurgical al fracturilor femurului distal
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

ANALIZA REZULTATELOR ȘI DISCUȚII