Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Calitatea vieţii pacienţilor operaţi pentru ciroza hepatica în raport cu metodele de tratament chirurgical aplicate


Autor: Darii Eugeniu
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Vladimir Hotineanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.93 Mb / în română

Teza

CZU 616.36-004-089 (043.2)

Adobe PDF document 6.14 Mb / în română
191 pagini


Cuvinte Cheie

ciroză hepatică, intervenție chirurgicală, calitatea vieţii, chestionarul SF-LDQOL, SF-36, terapia antivirală

Adnotare

Domeniul de studiu: chirurgie, hepatologie, sociologie.

Scopul tezei: Evaluarea calității vieții pacienților operați pentru ciroză hepatică în raport cu tipurile de tratament chirurgical aplicate.

Obiectivele tezei: adaptarea în spațiul românesc a chestionarului SF-LDQOL elaborat pentru aprecierea calităţii vieţii pacientului hepatic; evaluarea calității vieții și determinarea particularităților psihometrice ale pacienților de interes chirurgical, diagnosticați cu ciroză hepatica; analiza diferențelor de calitate a vieții în raport cu tipurile de tratament chirurgical aplicat și observarea în dinamică a indicilor ce o măsoară; corelarea rezultatelor terapeutice pe termen lung și a factorilor ce influienţează dinamica calității vieții pacienților cirotici chirurgical asistați; elaborarea unui protocolul de asistență medicală perioperatorie şi analiza relaţiei dintre schema de tratament utilizată şi modificările calității vieţii. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: în rezultatul cercetărilor științifice a fost validată versiunea romănă a chestionarului SF-LDQOL, inclusiv metodologia online de prelucrare a indicilor calității vieții; au fost studiate particularitățile modificărilor calității vieții pacienților cu ciroză hepatică și analizat impactul chirurgiei hipertensiunii portale corelat cu tehnica aplicată. S-au stabilit factorii care influențează calitatea vieții fapt ce a contribuit la adoptarea strategiei chirurgicale, planului terapeutic și de monitorizare postoperatorie pe termen lung.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în evaluare complexă și dinamică a componentelor calităţii vieţii cu chestionare consacrate, capabile să ofere o imagine reală a impactului cirozei hepatice, a terapiilor chirurgicale practicate şi a protocolului de asistenţă terapeutică perioperatorie asupra stării de sănătate.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: rezultatele obținute au permis perfectarea metodologiei și ameliorarea calității vieții pacienților cirotici chirurgical asistați. În baza cercetării a fost elaborat protocolul de abordare terapeutică perioperatorie prin mijloace multidisciplinare cu implicaţii favorabile pentru bolnavi. Rezultatele studiului au fost aplicate în procesul didactic şi curativ al Clinicii de Chirurgie nr. 2 și Departamentului de Medicină Internă, USMF „Nicolae Testemiţanu”, fiind reflectate în 3 acte de implementare

Cuprins


INTRODUCERE

1.CONCEPTUL DE CALITATE A VIEŢII ÎN MEDICINĂ

 • 1.1 Calitatea vieţii – instrument de evaluare a rezultatelor terapeutice
 • 1.2 Abordări metodologice privind măsurarea şi evaluarea calităţii vieţii
 • 1.3 Implicaţiile diagnosticului şi tratamentului asupra calităţii vieţii
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2. CARACTERISTICA MATERIALULUI ȘI A METODELOR DE CERCETARE

 • 2.1 Caracteristica generală a loturilor de studiu
 • 2.2 Metode de cercetare şi de acumulare ale datelor primare
 • 2.3 Metode de tratament aplicate
 • 2.4 Prelucrarea matematico-statistică a materialului
 • 2.5 Concluzii la capitolul 2

3.IMPACTUL MEDICAL AL TEHNICILOR CHIRURGICALE ASUPRA CALITĂŢII VIEŢII PACIENŢILOR DIN CAZUISTICA CERCATATĂ

 • 3.1. Elaborarea şi adaptarea în limba română a chestionarului SF-LDQOL specializat pentru
 • cercetarea calităţii vieţii pacienţilor hepatici
 • 3.2. Particularităţile clinico-evolutive şi profilul calităţii vieţii pacienţilor la etapa de admitere în studiu
 • 3.3. Evaluări privind implicaţiile tratamentului chirurgical asupra calităţii vieţii pacienilor din cadrul studiului şi observarea în dinamică a indicilor ce o măsoară
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. REZULTATE TERAPEUTICE ŞI CERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII BOLNAVILOR CIROTICI CU STATUS POSTCHIRURGICAL

 • 4.1. Caracteristicele statusului clinico-socio-profesional al pacienţilor cirotici la un interval intre 1-5 ani după intervenţia chirurgicală practicată
 • 4.2. Analiza cazuisticii prin prisma impactului intervenţiei de recuperare medicală
 • postoperatorie asupra calităţii vieţii pacientului cirotic chirurgical asistat
 • 4.2.1. Rezultatele reabilitării medico-sociale a pacienţilor cirotici cu tromboză de venă portă postsplenectomie
 • 4.2.2. Impactul protocolului endoscopic asupra calităţii vieţii pacientului cirotic cu status postchirurgical
 • 4.3. Studiul efectelor terapiei antivirale asupra calităţii vieţii pacientului cirotic operat
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE