Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Soluţii integrale în termoelasticitatea necuplată


Autor: Creţu Ion
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 01.04.27 - Mecanica corpului solid deformabil
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Victor Şeremeţ
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document3.98 Mb / în română

Teza

CZU 539.3:517.9(043.2)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
142 pagini


Cuvinte Cheie

soluţii integrale, termoelasticitate, funcţia Green, funcţia de influenţă, deplasări termoelastice, tensiuni termice, condiţii de limită, dilatare de volum

Adnotare

Teza include: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, 120 pagini text de bază si 39 figuri, surse bibliografice din 122 titluri şi 4 anexe. Rezultatele obţinute au fost publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: teoria termoelasticităţii.

Scopul tezei: obtţinerea soluţiilor integrale în termoelasticitatea necuplată prin generalizarea metodei reprezentărilor integrale armonice (MRIA), folosirea metodei Maysel (MM) şi a metodei G convolut, iei (MG-C) pentru probleme de limită noi a diferitor domenii canonice.

Obiectivele cercetării: construirea funcţiilor Green; obţinerea soluţiilor integrale pentru câmpul de temperatură în baza funcţiilor Green; reprezentările generale integrale ale funcţiilor principale termoelastice Green (FPTG); determinarea FPTG în baza reprezentărilor generale folosind MRIA pentru sistemul de coordonate cartezian şi a MG-C pentru domeniul canonic sferic; calcularea unor integrale pe suprafaţă şi pe volum la obţinerea soluţiilor integrale; rezolvarea problemelor particulare în termoelasticitatea necuplată în baza soluţiilor integrale prin MRIA şi MG-C şi a metodologiei de aplicare a formulei Maysel; trasarea graficelor folosind programa Maple 18 şi analiza ulterioară a acestora pentru FPTG şi a soluţiilor analitice pentru câmpul de temperatură, deplasările şi tensiunile termice; validarea rezultatelor obţinute.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: lărgirea arsenalului de soluţii integrale obţinute la rezolvarea problemelor de limită prin generalizarea MRIA pentru domeniile canonice carteziene şi a MG-C pentru domeniul canonic sferic şi folosirea soluţiilor integrale la rezolvarea problemelor particulare de limită noi.

Semnificaţia teoretică: dezvoltarea MRIA şi a MG-C pentru domeniile carteziene şi sferice prin obţinerea soluţiilor integrale datorită cărora pot fi rezolvate probleme din termoelasticitatea necuplată.

Valoarea aplicativă: MRIA şi MG-C au avut un aport la mărirea arsenalului de soluţii integrale din domeniul mecanicii corpului solid deformabil. Acestea au o importanţă majoră, fiind posibilă rezolvarea altor probleme de limită noi din domeniu, sau pot fi folosite ca probleme test pentru validarea metodelor clasice şi numerice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obt, inute pot fi aplicate la determinarea tensiunilor şi deplasărilor termice pentru domeniile care au aceeaşi formă ca şi domeniul calculat, inclusiv în elementele de construct, ie şi nu numai (fâşia - peretele unei clădiri, semifâşia - peretele de lângă golul de uşă sau fereastră, pana sferică - cordon de sudură etc.).