Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Paţiuc Vladimir, doctor, conferenţiar universitarPaţiuc Vladimir, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Institutul de Fizică Aplicată
Abilitare:18 octombrie 2007, nr.828
Specialităţi abilitate: 01.01.07 - Matematica de calcul

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Perfecționarea metodelor de calcul al ajustajelor cuplelor tribologice renovate cu materiale eterogene 05.20.03 UASM membru CSS
conducător
Marian Grigore
29.09.2022

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Modelarea matematică a proceselor neliniare în dispozitivele semiconductoare 01.01.09 USM conducător 01.07.2022
D Metode direct-aproximative la rezolvarea ecuaţiilor integrale singulare cu simboluri discontinui 01.01.09 conducător
conducător
Zolotarevschi Vladimir
19.06.2008