Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bostan Viorel, doctor habilitat, conferenţiar universitarBostan Viorel, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei
Abilitare:8 iulie 2011, nr.1150
Specialităţi abilitate: 01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Evaluarea potenţialului energetic eolian al Republicii Moldova 05.14.08 UTM referent
conducător
Sobor Ion
30.05.2016
D Proieсtarea controlului intelligent bazat pe calcul cuantic și soft computing al robotului autonom 01.05.04 IMI membru CSS
conducător
Gaindric Constantin
09.06.2016

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Contribuţii privind cercetarea organului de lucru al microhidrocentralelor de flux 05.02.02 UTM conducător 24.02.2015