Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bostan Viorel, doctor habilitat, conferenţiar universitarBostan Viorel, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei
Abilitare:15 noiembrie 2012, nr.1739
Specialităţi abilitate: 01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
05.02.02 - Teoria maşinilor şi organe de maşini

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Algoritmi de Sinteza a Regulatoarelor la Obiecte cu Inertie si Timp Mort dupa Criteriul Gradului Maximal de Stabilitate 01.05.04 UTM membru CSS
conducător
Izvoreanu Bartolomeu
28.11.2014
D Contribuţii privind cercetarea organului de lucru al microhidrocentralelor de flux 05.02.08 UTM conducător 22.01.2015