Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sinteza orientată a acizilor graşi de către cianobacteria Spirulina platensis (Nordst.) Geitl CNM-CB-01 şi microalga Porphyridium cruentum (Näg) CNM-AR-01 şi procedee de obţinere a preparatelor lipidice


Autor: Ludmila Rudi
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.23 - Biotehnologie
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 noiembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Teza

CZU 573.6.086.83 :663.1

Adobe PDF document 1.02 Mb / în română
138 pagini


Cuvinte Cheie

Spirulina platensis, Porphyridium cruentum, acizi graşi polienici, acid gama-linolenic, acid eicosapentaenoic, preparat lipidic

Adnotare

Lucrarea reprezintă un studiu complex asupra particularităţilor de sinteză a acizilor graşi la cianobacteria Spirulina platensis (Nordst.) Geitl CNM-CB-01 şi microalga Porphyridium cruentum (Näg) CNM-AR-01, a posibilităţii dirijării biosintezei acizilor graşi polienici prin stimulare cu compuşi coordinativi şi a elaborării procedeelor de obţinere a preparatelor lipidice.

A fost efectuat un studiu comparativ al acţiunii compuşilor coordinativi ai zincului cu aminoacizi şi halogenoacetaţi asupra sintezei acizilor graşi la Spirulina platensis (Nordst.) Geitl CNM-CB-01 şi Porphyridium cruentum (Näg) CNM-AR-01 şi au fost evidenţiaţi reglatorii eficienţi ai procesului de acumulare a acizilor graşi polienici de către ambele obiecte.

În baza rezultatelor obţinute au fost evidenţiate elementele comune ale răspunsului fiziologic la Spirulina platensis (Nordst.) Geitl CNM-CB-01 şi Porphyridium cruentum (Näg) CNM-AR-01 la acţiunea compuşilor coordinativi ai zincului prin stimularea sintezei acizilor graşi polienici.

Investigaţiile efectuate şi analiza rezultatelor a permis de a stabili posibilitatea dirijării sintezei acizilor graşi polienici la Spirulina platensis (Nordst.) Geitl CNM-CB-01 şi Porphyridium cruentum (Näg) CNM-AR-01 prin aplicarea stimulatorilor chimici în combinaţie cu factorii fizici.

Procedeele de sinteză orientată permit obţinerea biomasei microalgale şi cianobacteriene cu un conţinut biochimic valoros. Au fost elaborate procedee de obţinere a preparatelor lipidice din biomasa de Spirulina platensis (Nordst.) Geitl CNM-CB-01 şi Porphyridium cruentum (Näg) CNM-AR-01 şi stabilită posibilitatea utilizării antioxidanţilor naturali în scopul protejării preparatelor lipidice.

Se propune tulpina Spirulina platensis (Nordst.) Geitl.CNM-CB-01 în calitate de sursă a acidului gama-linolenic şi Porphyridium cruentum (Näg)CNM-AR-01 în calitate de sursă a acidului ecosapentaenoic.

CuprinsCapitolul I. Microalgele şi cianobacteriile – surse de lipide şi acizi graşi polinesaturaţi
 • 1.1. Rolul biologic al acizilor graşi polienici şi utilizarea lor în medicină
 • 1.2. Cianobacteriile – surse de acizi graşi polienici
 • 1.3. Microalgele în calitate de surse biotehnologice de acizi graşi polienici

Capitolul II. Materiale şi metode de investigaţie
 • 2.1 Obiectul de studiu
 • 2.2 Metode de investigaţie

Capitolul III. Studiul unor aspecte biotehnologice de utilizare a cianobacteriei spirulina platensis (nordst.) geitl. cnm-cb-01 în calitate de producător de acid gama- linolenic
 • 3.1. Compuşii coordinativi ai zincului cu aminoacizii – stimulatori ai biosintezei acizilor graşi polienici la Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. CNM-CB-01
 • 3.2. Compuşii coordinativi ai zincului cu halogenacetaţii – stimulatori ai biosintezei acizilor graşi polienici la Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. CNM-CB-01
 • 3.3. Elaborarea procedeelor de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut sporit de acid gama-linolenic
 • 3.3.1. Procedeu de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut sporit de acid gama-linolenic cu utilizarea [Zn(D,L-ala)2]
 • 3.3.2. Procedeul de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut sporit de acid gama-linolenic cu utilizarea [Zn(CBr3COO)2]

Capitolul IV. Studiul aspectelor biotehnologice de utilizare a algei roşii porphyridium cruentum (näg) cmn-ar-01 în calitate de sursă de acid eicosapentaenoic
 • 4.1 Utilizarea compuşilor coordinativi ai zincului cu aminoacizii în stimularea biosintezei acizilor graşi la Porphyridium cruentum (Näg) CNM-AR-01
 • 4.2 Utilizarea acetatului şi halogenoacetaţilor de Zn(II) în stimularea biosintezei acizilor polienici la Porphyridium cruentum (Näg) CNM-AR-01
 • 4.3. Elaborarea procedeelor de obţinere a biomasei de porfiridium cu un
 • conţinut prognozat de acid eicosapentaenoic
 • 4.3.1. Elaborarea procedeului de sinteză orientată a acidului eicosapentaenoic cu utilizarea compusului [Zn(D,L-ala)2]
 • 4.3.2. Elaborarea procedeului de sinteză orientată a acidului eicosapentaenoic cu utilizarea compusului [Zn(D-ala)2]

Capitolul V. Studiul posibilităţilor de obţinere a preparatelor lipidice din biomasa cianobacteriilor şi microalgelor
 • 5.1. Elaborarea procedeelor de obţinere a preparatelor lipidice din biomasa de spirulină
 • 5.1.1. Obţinerea preparatelor lipidice complexe din biomasa de spirulină
 • 5.1.2. Obţinerea preparatelor lipidice pentru utilizarea în cosmetologie
 • 5.1.3. Elaborarea procedeelor de protejare a acizilor graşi din preparatele complexe obţinute din biomasa de spirulină
 • 5.2 Elaborarea procedeelor de obţinere a preparatelor lipidice din biomasa de porfiridium

Capitolul VI. Tehnologii de obţinere a preparatelor lipidice din biomasa cianobacteriei spirulina platensis şi a microalgei porphyridium cruentum
 • 6.1. Tehnologia de obţinere a preparatului „LS”
 • 6.2. Tehnologia de obţinere a preparatelor „LS-E" şi „LS-CE"
 • 6.3. Tehnologia de obţinere a preparatului „LP”