Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modificarea hibrizilor simpli de porumb timpuriu


Autor: Rusu Ghenadie
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Simion Musteaţă
doctor habilitat, profesor cercetător
Instituţia: Institutul de Fitotehnie "Porumbeni"

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 octombrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.66 Mb / în română

Teza

CZU 633.15:631.52

Adobe PDF document 4.43 Mb / în română
146 pagini


Cuvinte Cheie

Porumb timpuriu, hibrizi simpli și simpli modificați, încrucișări înrudite și backcrossate, caractere agronomice, linii consangvinizate, forme parentale

Adnotare

Teza este expusă pe 122 pagini și conține introducere, 6 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 195 de surse, 42 de tabele, 7 figuri și 5 anexe. Rezultatele cercetărilor au fost publicate în 26 de lucrări științifice.

Domeniul de studiu. Ameliorarea plantelor și producerea semințelor.

Scopul cercetărilor efectuate a constat în eficientizarea procesului de dezvoltare a hibrizilor de porumb prin înlocuirea formelor parentale și modificarea formei materne în baza încrucișărilor înrudite și backcrossate.

Obiective: Evaluarea comparativă a caracterelor și însușirilor cantitative la linii consangvinizate, încrucișări înrudite și backcrossate, utilizarea încrucișărilor înrudite ca material inițial la reciclarea liniilor comerciale; Evidențierea criteriilor de selectare a formelor parentale în procesul de sintetizare a hibrizilor simpli și simpli modificați, identificarea combinațiilor hibride performante în vederea propunerii pentru testări oficiale în diferite țări.

Noutatea și originalitatea științifică. Pentru prima dată formele parentale au fost estimate după afinitatea genetică, capacitatea de combinare, toleranța semințelor la temperaturi suboptimale și fracționarea boabelor. Hibrizii simpli și simpli modificați cu forme materne înrudite și backcrossate în premieră au fost apreciați după variabilitatea principalelor caractere morfologice.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea și perfecționarea metodologiei de selectare a formelor parentale ale hibrizilor simpli și simpli modificați de porumb timpuriu, ceea ce a condus la utilizarea mai eficientă a încrucișărilor între liniile consangvinizate cu 30–60% de rudenie genetică și la concretizarea sferei de utilizare a formelor materne backcrossate, fapt ce a permis o producere mai rentabilă a semințelor certificate. Semnificația teoretică. Evidențierea legăturilor corelative ale indicilor agronomici valoroși la liniile consangvinizate, la formele materne modificate și la testîncrucișări permite prognozarea cu un grad mai înalt de probabilitate a performanțelor realizate în hibrizi.Valoarea aplicativă. Pentru testări oficiale au fost propuşi 8 hibrizi simpli și 3 hibrizi simpli modificați, doi dintre care au fost omologați în Republica Moldova (Porumbeni 310 fiind omologat și în România), iar Bemo 203, Bemo 235, Porumbeni 220 și Porumbeni 243 – în Republica Belarus.

Implementarea rezultatelor științifice. Producerea de semințe comerciale ale hibrizilor omologați Bemo 203, Bemo 235 și Porumbeni 310 s-a efectuat în anii 2016–2017 pe loturi de hibridare amplasate în diferite unități agricole, pe o suprafață de 770 ha de către SRL ”Forever”.

Cuprins


1. SINTEZA LITERATURII REFERITOARE LA CREAREA ȘI MODIFICAREA HIBRIZILOR DE PORUMB
 • 1.1 Valorificarea heterozisului la porumb în baza hibrizilor interliniari și tipurile de hibrizi
 • 1.2 Însușirile și caracterele formelor parentale asociate cu performanțele hibrizilor
 • 1.3 Particularitățile hibrizilor timpurii și modelele heterotice de creare a acestora
 • 1.4 Variantele de modificare a hibrizilor de porumb
 • Concluzii la capitolul 1

2. CONDIȚIILE NATURALE, MATERIALUL BIOLOGIC ȘI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1 Cadrul pedoclimatic
 • 2.2 Materialul biologic și metodele de cercetare
 • Concluzii la capitolul 2

3. APRECIEREA LINIILOR CONSANGVINIZATE ȘI A ÎNCRUCIȘĂRILOR ÎNRUDITE DUPĂ PRINCIPALII INDICI AMELIORATIVI
 • 3.1 Caracterele agronomice valoroase și afinitatea genetică
 • 3.2 Capacitatea de combinare după producție și umiditatea boabelor
 • 3.3 Însușirile specifice formelor materne: androsterilitatea, toleranța la frig, fracționarea semințelor
 • Concluzii la capitolul 3

4. STUDIU COMPARATIV AL TIPURILOR DE FORME MATERNE ȘI AL HIBRIZILOR REALIZAȚI
 • Concluzii la capitolul 4

5. UTILIZAREA ÎNCRUCIȘĂRILOR ÎNRUDITE CA MATERIAL INIȚIAL LA RECICLAREA LINIILOR COMERCIALE
 • Concluzii la capitolul 5

6. CREAREA HIBRIZILOR DE PORUMB PRIN ÎNLOCUIREA FORMELOR PARENTALE ȘI MODIFICAREA FORMELOR MATERNE CU ÎNCRUCIȘĂRI ÎNRUDITE
 • 6.1 Testarea hibrizilor în culturi comparative de concurs și ecologice
 • 6.2 Descrierea hibrizilor omologați și de perspectivă
 • Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI