Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reabilitarea medicală prin tehnici kinetice active a pacienţilor cu dizabilităţi prin amputarea membrului inferior: studiu clinico-funcţional


Autor: Tăbîrţă Alisa
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.34 - Balneologie şi fizioterapie
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Oleg Pascal
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 octombrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.44 Mb / în română

Teza

CZU [617.58-089.873-036.82+615.825](043.2)

Adobe PDF document 7.47 Mb / în română
191 pagini


Cuvinte Cheie

dizabilitate, amputarea membrului inferior, reabilitare medicală, diabet zaharat, kinetoterapie, tehnici kinetice active, calitatea vieţii

Adnotare

Structura tezei. Introducere, revista literaturii, organizarea cercetării, material şi metode de cercetare, 3 capitole explorative, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 196 titluri, 11 anexe, 120 de pagini text de bază, 34 de figuri, 23 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Reabilitare medicală şi medicină fizică.

Scopul cercetării. Evaluarea statusului clinico-funcţional al persoanelor cu amputaţia membrului inferior (AMI) şi perfecţionarea programelor de reabilitare medicală prin tehnici kinetice active.

Obiectivele cercetării. Estimarea particularităţilor clinico-funcţionale la persoanele cu amputaţia membrului inferior în perioada postoperatorie tardivă; Studiul dizabilităţii după amputarea membrului inferior sub aspect biopsihosocial; Elaborarea unui algoritm de evaluare şi conduită a persoanelor ce au suportat amputaţia membrului inferior; Perfecţionarea programelor de reabilitare medicală cu tehnici kinetice active şi evaluarea eficienţei lor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Au fost evidenţiaţi indicii clinico-funcţionali de influenţă asupra dizabilităţii şi calităţii vieţii, cu evoluţia lor în dinamică, la pacienţii protezaţi primar după amputaţia membrului inferior transtibial, antrenaţi în diferite programe de reabilitare medicală. Au fost aprofundate studiile referitoare la complexitatea şi rolul metodelor kinetice active, cu elaborarea unui algoritm de conduită a persoanelor cu amputaţia membrului inferior.

Problema ştiinţifică soluţionată în teza. Au fost analizate şi obiectivizate efectele programelor de reabilitare medicală cu tehnici kinetice active asupra manifestărilor clinicofuncţionale la persoanele cu dizabilităţi cauzate de amputaţia membrului inferior. Rezultatele studiului au permis elaborarea unui algoritm de evaluare şi conduită a persoanelor cu AMI. Semnificaţia teoretică. Rezultatele cercetărilor efectuate extind cunoştinţele teoretice privind influenţa benefică a metodelor kinetice active asupra ameliorării statusului clinicofuncţional, celui psihosocial şi asupra calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi induse prin AMI.

Valoarea aplicativă. Rezultatele studiului au servit drept bază pentru elaborarea algoritmului de evaluare şi perfecţionare a programelor de reabilitare medicală cu tehnici kinetice active la pacienţii cu dizabilităţi cauzate de amputarea membrului inferior.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Recomandările metodice şi protocolul clinic naţional sunt utilizate în secţiile CREPOR şi în procesul didactic de la Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală.

Cuprins


1. ACTUALITĂŢI ÎN REABILITAREA MEDICALĂ A PERSOANELOR CU AMPUTAŢII DE MEMBRE INFERIOARE (REVISTA LITERATURII)
 • 1.1. Epidemiologia şi particularităţile amputaţiei membrului inferior
 • 1.2. Manifestările clinice şi funcţionale după amputaţia membrului inferior
 • 1.3. Caracteristica dizabilităţii şi factorii cu influenţă asupra calităţii vieţii pacienţilor cu amputaţia membrului inferior
 • 1.4. Recuperarea funcţională prin tehnici active a pacienţilor cu amputaţia membrului inferior
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării şi proiectarea eşantionului
 • 2.2. Analiza teoretică şi generalizarea datelor din literatura de specialitate
 • 2.2.1. Metode sociologice
 • 2.2.2. Metode clinice şi funcţionale
 • 2.3. Metode de analiză matematică a rezultatelor obţinute
 • 2.4. Volumul investigaţiilor
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ESTIMAREA PARTICULARITĂŢILOR CLINICO-FUNCŢIONALE LA PERSOANELE CU AMPUTAREA MEMBRULUI INFERIOR TRANSTIBIAL ÎN PERIOADA POSTOPERATORIE TARDIVĂ
 • 3.1. Caracteristica generală a eşantionului de studiu
 • 3.2. Evaluarea clinico-funcţională
 • 3.2.1. Particularităţile sindromului algic
 • 3.2.2. Bilanţul articular şi muscular
 • 3.2.3. Caracteristica funcţiilor integrale
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3