Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Estimarea impactului polimorfismelor mononucleotidice asupra factorilor antropometrici de risc cardiovascular și spectrului lipidic la tineri


Autor: Gavriliuc Svetlana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Valeriu Istrati
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Ghenadie Curocichin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 februarie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.85 Mb / în română

Teza

CZU 616.12-008.9-056.52-056.7(043.2)

Adobe PDF document 8.76 Mb / în română
118 pagini


Cuvinte Cheie

factori de risc cardiovascular, obezitate, dislipidemie, profilaxie, polimorfism mononucleotidic, genotip

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii și recomandări, bibliografia din 171 de surse, 104 pagini de text de bază, 45 tabele, 39 figuri. Rezultatele au fost reflectate în 11 publicații ştiinţifice. Cuvinte-cheie: factori de risc cardiovascular, obezitate, dislipidemie, profilaxie, polimorfism mononucleotidic, genotip. Domeniul de studiu: cardiologie.

Scopul: studierea aportului polimorfismelor mononucleotidice la expresia factorilor de risc cardiovascular antropometrici și lipidici la tineri. Obiectivele cercetării: Studierea factorilor antropometrici de risc cardiovascular; determinarea factorilor lipidici de risc cardiovascular; detectarea a 9 polimorfisme mononucleotidice asociate cu factorii de risc; estimarea statistică a asocierii dintre polimorfismele analizate și manifestările fenotipice.

Noutatea și originalitatea științifică: În premieră, în populația tânără din Republica Moldova, a fost realizat un studiu clinic și molecular-genetic complex. S-au obținut date originale despre răspândirea obezității și dislipidemiei în lotul studiat. S-au implementat metode de diagnostic molecular-genetic pentru analiza locilor de interes, prin genotiparea în baza a 9 polimorfisme mononucleotidice cu estimarea ulterioară a interdependențelor dintre parametrii cardiovasculari și portajul variantelor alelice de risc.

Problema ştiinţifică soluţionată: constă în validarea și fundamentarea științifică a asocierilor dintre polimorfismele mononucleotidice și factorilor antropometrici și lipidici de risc cardiovascular, contribuind la optimizarea stratificării riscului, inițierea intervenției profilactice eficiente la etapa presimptomatică și reducerea ponderii obezității și a dislipidemiei.

Semnificaţia teoretică: constă în testarea utilității polimorfismelor genetice pentru stratificarea populației tinere în contextul riscului cardiovascular, iar evidențele obținute reconfirmă ipoteza determinismului genetic în condiționarea bolilor cardiovasculare. Studiul reprezintă un suport științific semnificativ care reflectă particularitățile clinico-biochimice și genetice ale factorilor de risc cardiovascular la tineri și permite elaborarea unui algoritm de diagnostic aplicat persoanelor tinere din grupul de risc sporit.

Valoarea aplicativă a lucrării: Relevarea utilității parametrilor clinico-biochimici, precum și a polimorfismelor genetice vor optimiza diagnosticul la etapele preclinice datorită delimitării grupului de risc cardiovascular sporit, contribuind la perfecționarea programelor de estimarea a riscului cardiovascular, prin includerea componentei genetice a acestuia.

Implementarea rezultatelor știinţifice s-a efectuat în laboratorul de genetică și IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară, USMF “Nicolae Testemițanu”.

Cuprins


1.REPERE CONCEPTUALE ȘI VIZIUNI CONTEMPORANE ÎN INTERPRETAREA OBEZITĂȚII ȘI DISLIPIDEMIEI ÎN CALITATE DE FACTORI DE RISC CARDIOVASCULAR
 • 1.1. Aspecte epidemiologice ale factorilor de risc cardiovascular
 • 1.2. Caracteristica factorilor de risc cardiovascular antropometrici și lipidici
 • 1.3. Genetica factorilor de risc cardiovascular antropometrici și lipidici
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Estimarea dimensiunii eșantionului necesar pentru studiu
 • 2.2. Descrierea lotului de studiu
 • 2.3. Caracteristica materialului biologic
 • 2.4. Metode de studiu
 • 2.5. Investigaţii molecular-genetice
 • 2.6. Metode de prelucrare statistică
 • 2.7. Concluzii la Capitolul 2

3. PREZENTAREA PARAMETRILOR ANTROPOMETRICI ȘI A PROFILULUI LIPIDIC AL SUBIECȚILOR
 • 3.1. Caracteristica parametrilor antropometrici
 • 3.2. Prezentarea parametrilor lipidici
 • 3.3. Asocierea dintre parametrii lipidici și statutul antropometric
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

4. PREZENTAREA MOLECULAR-GENETICĂ A SUBIECȚILOR ȘI STUDIUL DE ASOCIERE DINTRE VARIANTELE GENETICE ȘI MANIFESTĂRILE FENOTIPICE
 • 4.1. Analiza genotipică a locilor asociați cu genele implicate în metabolismul lipidic
 • 4.2. Analiza frecvențelor alelice și genotipice
 • 4.3. Repartiția frecvențelor genotipurilor în dependență de nivelele parametrilor antropometrici
 • 4.4. Repartiția frecvențelor genotipurilor în dependență de nivelele parametrilor lipidici
 • 4.5. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE