Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / martie /

Ingineria cristalelor clusterilor de carboxilat si polimerilor coordinativi homometalici FeIII si heterometalici FeIII/4f: sinteza, caracterizarea si studiul proprietatilor


Autor: Botezat Olga
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 01.04.18 - Cristalografie şi cristalofizică
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Victor Kravtov
doctor, conferenţiar universitar, Institutul de Fizică Aplicată
Consultant ştiinţific: Svetlana Baca
doctor, conferenţiar cercetător
Instituţia: Institutul de Fizică Aplicată

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 martie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document2.19 Mb / în română
Adobe PDF document2.29 Mb / în engleză

Teza

CZU 546.72-32:548.5(043.2) 546.650-32:548.5(043.2)

Adobe PDF document 9.67 Mb / în engleză
176 pagini


Cuvinte Cheie

ingineria cristalelor, fier, lantanide, carboxilați, clusteri, polimeri coordinativi, magnetism.

Adnotare

Teza este alcătuită din introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 259 titluri, 113 pagini text de bază, 8 tabele, 50 figuri, 4 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 21 lucrări științifice: 7 articole, 14 teze la conferințe.

Domeniul de studiu: ştiinţe ale naturii.

Scopul și obiectivele tezei: obținerea clusterilor noi de carboxilat homometalici FeIII şi heterometalici FeIII/4f şi a polimerilor coordinativi în baza lor, antrenândnd principiile ingineriei cristalului. Pentru realizarea scopului s-au stabilit următoarele obiective:elaborarea abordărilor pentru obținerea clusterilor homo- și heterometalici FeIII/4f şi a polimerilor coordinativi cu nuclearitate și topologie variabilă, inclusiv a polimerilor coordinativi în baza clusterilor; sinteza compușilor nou proiectați; determinarea structurii cristaline a acestora cu ajutorul difracţiei razelor X pe monocristal; caracterizarea proprietăţilor fizico-chimice ale compușilor obținuți; investigarea proprietăţilor magnetice în bază susceptibilității magnetice funcție de temperatuiră.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în elaborarea metodelor și condițiilor de sinteză, inclusiv sinteze hidro(solvo)termale, cu microunde şi ultrasonice, ce au rezultat cu obținerea a 42 compuși noi de FeIII/FeIII-4f. Pentru prima dată au fost obținuți compuși inelari heterometalici cu nuclearitatea {Fe18Ln6}. În baza rezultatelor a fost analizată influența naturii metalelor și liganzilor asupra compoziciei, structurii și proprietăților magnetice ale compușilor Fe/Fe-Ln.

Problema ştiinţifică soluţionată. Au fost stabilite condițiile de sinteză optimale pentru obținerea clusterilor coordinativi FeIII/FeIII-4f cu proprietăți magnetice îmbunătățite și a polimerilor coordinativi ai FeIII (0D, 1D și 3D) cu porozitate notabilă, folosind precursori de carboxilat ai FeIII și liganzi cu atomi N,O-donori. Au fost obținuți clusteri heterometalici de tip {Fe4Dy2}, {Fe6Dy3}, {Fe6Dy4}, {Fe6Tb4}, {Fe7Dy4}, {Fe18Dy6} i {Fe18Tb6} ce au arătat comportament magnetic.

Semnificația teoretică. Teza contribuie la elaborarea unor strategii eficiente pentru obținerea unor materiale noi cu proprietăți magnetice în baza compușilor coordinativi ai metalelor FeIII și LnIII. Rezultatele experimentale ale măsurărilor structurale, spectroscopice și magnetice lărgesc cunoștințele despre această clasă de compuși și oferă informație pentru înțelegerea aprofundată a principiilor care reglează comportamentul magnetic al clusterilor discreți și al structurilor în baza lor. Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că compușii noi sintetizați d/d-f pot fi folosiți ca materiale potențiale pentru elaborarea senzorilor magnetici și a dispozitivelor de memorie.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Datele structurale și magnetice referitor la clusterii polinucleari obținuți au fost utilizate pentru dezvoltarea programului wxJFinder care calculează constantele de cuplaj Heisenberg J pentru sistemele FeIII(μ2+n-O)FeIII.

Cuprins


1. CURRENT STATE OF RESEARCH IN THE FIELD OF HOMO- AND HETEROMETALLIC FeIII-LnIII POLYNUCLEAR CARBOXYLATES
 • 1.1. Crystal engineering: brief introduction
 • 1.2. Homometallic FeIII carboxylate clusters and cluster-based coordinat ion polymers
 • 1.3. Heterometallic FeIII-LnIII carboxylate clusters
 • 1.4. Conclusions to the Chapter 1

2. EXPERIMENTAL METHODS OF SYNTHESIS, ANALYSIS AND INVESTIGATIONS
 • 2.1. Materials, general methods of investigation and synthetic strategies
 • 2.2. Synthesis of homometallic FeIII clusters
 • 2.3. Synthesis of homometallic FeIII carboxylate coordination polymers
 • 2.4. Synthesis of heterometallic FeIII-LnIII carboxylate wheels
 • 2.5. Synthesis of heterometallic FeIII-LnIII carboxylate clusters
 • 2.6. Conclusions to the Chapter 2

3. HOMOMETALLIC POLYNUCLEAR FeIII CLUSTERS AND COORDINATION POLYMERS
 • 3.1. Di-, tri-, tetra, hexa-, hepta-, octa-, dodeca-, docosanuclear FeIII clusters with N,O-donor ligands
 • 3.2. Homometallic FeIII carboxylate coordination polymers with N-bridging ligands
 • 3.3. Conclusions to the Chapter 3

4. HETEROMETALLIC POLYNUCLEAR FeIII-LnIII CARBOXYLATE COMPOUNDS
 • 4.1. Nona-, deca-, tetracosanuclear FeIII-LnIII carboxylate wheels
 • 4.2. Hexa- and undecanuclear FeIII-LnIII carboxylate clusters
 • 4.3. Conclusions to the Chapter 4
OVERALL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
REFERENCES