Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Macaev Fliur, doctor habilitat, profesor cercetătorMacaev Fliur, doctor habilitat, profesor cercetător


Instituţia:Institutul de Chimie
Abilitare:2 mai 2006, nr.628
Specialităţi abilitate: 02.00.03 - Chimie organică

Teze aprobate [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Sinteza și studiul oxindolilor optic activi 02.00.03 IC conducător 28.04.2022
D Sinteza şi cercetarea derivaților cu conţinut de azot ai 3,7,7-trimetilbiciclo[4.1.0]heptanilor din (+)-3-carenă 02.00.03 IC conducător 27.04.2021
D Sinteza oxindolilor substituiţi pe baza izatinelor 02.00.03 IC conducător 11.05.2018
D Sinteza stereoselectivă şi proprietăţile derivaţilor noi ai (+)-3-carenei 02.00.03 IC conducător 22.12.2011
D Sinteza şi proprietăţile derivaţilor noi ai 1H- imidazolului 02.00.03 IC conducător 22.12.2011
D Sinteza şi cercetarea compuşilor optic activi din α-pinen 02.00.03 conducător 22.01.2009
D Acetofenonele în sinteza compuşilor heterociclici 02.00.03 conducător 27.04.2006