Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Macaev Fliur, doctor habilitat, profesor cercetătorMacaev Fliur, doctor habilitat, profesor cercetător


Instituţia:Institutul de Chimie al AŞM
Abilitare:5 iulie 2012, nr.1693
Specialităţi abilitate: 02.00.03 - Chimie organică

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Sinteza şi studiul 5-aril-1,3,4-oxadiazol-2-tiolilor şi a derivaţilor lor 02.00.03 IC conducător 21.06.2013
D Sinteza şi proprietăţile compuşilor noi din seria spiro 02.00.10 IC conducător 21.06.2013
D Sinteza stereoselectivă şi proprietăţile derivaţilor noi ai (+)-3-carenei 02.00.03 IC conducător 22.12.2011
D Sinteza şi proprietăţile derivaţilor noi ai 1H- imidazolului 02.00.03 IC conducător 22.12.2011
D Sinteza şi cercetarea compuşilor optic activi din α-pinen 02.00.03 conducător 22.01.2009
D Acetofenonele în sinteza compuşilor heterociclici 02.00.03 conducător 27.04.2006