Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Macaev Fliur, doctor habilitat, conferenţiar cercetătorMacaev Fliur, doctor habilitat, conferenţiar cercetător


Instituţia:Institutul de Chimie al AŞM
Abilitare:2 mai 2006, nr.628
Specialităţi abilitate: 02.00.03 - Chimie organică

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Ingineria cristalelor clusterilor de carboxilat si polimerilor coordinativi homometalici FeIII si heterometalici FeIII/4f: sinteza, caracterizarea si studiul proprietatilor 01.04.18 IFA membru CSS
consultant
Baca Svetlana
conducător
Kravtov Victor
27.03.2019
D Sinteza unor di- și sesquiterpenoide biciclice funcționalizate ce conțin azot și studiul activității biologice 02.00.10 IC membru CSS
conducător
Aricu Aculina
04.04.2019
D Sinteza terpenoidelor drimanice și homodrimanice cu unităţi structurale heterociclice și studiul activității antimicrobiene 02.00.10 IC referent
conducător
Aricu Aculina
05.04.2019
D Transformări sintetice ale acizilor ent-kaur-16-en-19-oic şi ent-trachiloban-19-oic 02.00.10 IC membru CSS
conducător
Ungur Nicon
04.04.2019

Teze aprobate [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Sinteza oxindolilor substituiţi pe baza izatinelor 02.00.03 IC conducător 11.05.2018
D Sinteza stereoselectivă şi proprietăţile derivaţilor noi ai (+)-3-carenei 02.00.03 IC conducător 22.12.2011
D Sinteza şi proprietăţile derivaţilor noi ai 1H- imidazolului 02.00.03 IC conducător 22.12.2011
D Sinteza şi cercetarea compuşilor optic activi din α-pinen 02.00.03 conducător 22.01.2009
D Acetofenonele în sinteza compuşilor heterociclici 02.00.03 conducător 27.04.2006