Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / mai /

Optimizarea metodei de plastie în corecţia chirurgicală a defectelor congenitale ale peretelui abdominal anterior


Autor: Negru Ion
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.35 - Chirurgie pediatrică
Anul:2019
Conducători ştiinţifici: Stanislav Babuci
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Tica Constantin
doctor, profesor universitar, Universitatea „Ovidius”, Constanţa, România
Consultant ştiinţific: Viorel Nacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 mai 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.16 Mb / în română

Teza

CZU 617.55-007-053.1-089.844(043.2)

Adobe PDF document 10.33 Mb / în română
171 pagini


Cuvinte Cheie

Defecte congenitale ale peretelui anterior abdominal, sindrom de dismotilitate intestinală persistentă, grefe biologice, intervenție reconstructivă

Adnotare

Structura tezei: Teza este expusă pe 128 pagini și este structurată din: introducere, 5 capitole, concluzii, recomandări, bibliografia conținând 324 surse bibliografice, fiind documentată cu 8 tabele, 73 figuri și 20 anexe.

Domeniul de studiu: chirurgie pediatrică.

Scopul lucrării: Ameliorarea rezultatelor tratamentului afecțiunilor malformative ale peretelui abdominal prin elaborarea și testarea unor xenogrefe biologice.

Obiectivele studiului au inclus evaluarea rezultatelor clinico-paraclinice ale afecțiunilor malformative ale peretelui abdominal cu identificarea factorilor de risc congenitali și dobândiți care au influențat prognosticul bolii; stabilirea rolulului modificărilor morfohistologice a țesuturilor loco-regionale și estimarea lor în asocierea unor complicații postoperatorii; studierea modificărilor histopatologice ale anselor intestinale modificate și rolul lor în etiopatogenia, evoluția și exodul gastroschizisului la nounăscuți; analiza comparativă a tehnicilor chirurgicale utilizate în afecțiunile malformative ale peretelui abdominal anterior ca argument pentru testarea unor grefe biologice care ar putea fi utilizate în plastie; argumentarea morfopatologică a avantajelor și dezavantajelor utilizării grefelor biologice decelularizate în tratamentul chirurgical al afecțiunilor malformative ale peretelui abdominal anterior în model experimental.

Inovația și originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obținute. A fost stabilită incidența malformațiilor congenitale asociate cu gastroschizis și omfalocel, cât și a altor factori de risc care au influiențat semnificativ evoluția nefavorabilă a bolii. Au fost estimate modificările morfopatologice ale anselor intestinale eviscerate la nou-născuți. S-au studiat particularităţile morfopatologice regionale ale defectului congenital al peretelui abdominal la nou-născuți cu gastroschizis și omfalocel. A fost determinată eficiența comparativă argumentată morfopatologic a utilizării diferitor grefe bioprotetice în reconstrucția experimentală a defectelor peretelui abdominal.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză constă în analiza comparativă a eficienței membranei amniotice, pericardului bovin, fasciei bovine și a peritoneului parietal bovin în reconstrucția defectelor peretelui abdominal cu scop de ameliorare a rezultatelor tratamentului chirurgical al acestor malformații.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a rezultatelor. A fost constatat spectrul modificărilor structurale ale anselor intestinale eviscerate responsabile pentru dereglările persistente de peristaltism și tranzit intestinal. A fost descrisă structura arhitecturală și procesele reparative ale sacului embrional, justificând conduita conservativă în omfalocelul major și gigant cu proporție visceroabdominală. A fost efectuată o constatare comparativă a stabilității membranei amniotice prelucrată cu glutaraldehidă sau formalină și cea criopreservată în cazurile de utilizare în calitate de substituient temporar al peritoneului în defectele abdominale. A fost stabilită biocompatibilitatea și biorezistența peritoneului bovin parietal fixat în formaldehidă 0,5% și decelularizat în închiderea defectelor majore ale peretelui abdominal în model experimental, cât și dezavantajele neoperitoneului format după înlocuirea treptată a implantului. S-a constatat că utilizarea grefei de pericard bovin oferă o rezistență acceptabilă cu proprietăți de stabilizare a peretelui abdominal, iar acțiunea iritantă și inflamatorie nesemnificativă a grefelor de fascie bovină preservată în formaldehidă asupra anselor intestinale permite utilizarea ei în închiderea defectelor fasciale abdominale, fiind plasată în contact direct cu conținutul abdominal.

Rezultatele cercetărilor efectuate la tema tezei au fost reflectate în 14 lucrări ştiinţifice, inclusiv 9 articole.

Cuprins


1. СONCEPȚII CONTEMPORANE ÎN CORECȚIA CHIRURGICALĂ A DEFECTELOR CONGENITALE ALE PERETELUI ABDOMINAL ANTERIOR LA NOU-NĂSCUȚI
 • 1.1. Aspecte etiopatogenetice și clinico-diagnostice în gastroschizis la nou-născuț
 • 1.2. Evoluția strategiilor de corecție chirurgicală în gastroschizis la nou-născuți
 • 1.3. Caracteristica clinică, particularitățile de diagnostic și opțiunile de tratament în diverse forme de omfalocel
 • 1.4. Concepții științifice în aplicarea clinică a grefelor biologice în chirurgia reconstructivă a peretelui abdominal
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a materialului de cercetare
 • 2.2. Caracteristica și metodologia modelului experimental
 • 2.3. Metode de investigare
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PROFILUL CLINICO-PARACLINIC ȘI SPECTRUL MODIFICĂRILOR MORFOPATOLOGICE ÎN DEFECTELE CONGENITALE ALE PERETELUI ABDOMINAL ANTERIOR
 • 3.1. Caracteristica statutului clinico-paraclinic în defecte congenitale ale peretelui abdominal anterior (gastroschizis și omfalocel)
 • 3.2. Profilul histomorfopatologic regional al defectului congenital al peretelui abdominal anterior la nou-născuți cu gastroschizis
 • 3.3. Aspecte morfologice şi histopatologice ale omfalocelului la n ou-născuți.
 • 3.4. Rolul modificărilor structurale intestinale în evoluția sindromului de dismotilitate intestinală la nou-născuți cu gastroschizis
 • 3.5. Estimarea modificărilor morfopatologice ale complexelor placentare la nou-născuți cu defecte congenitale ale peretelui abdominal anterior (gastroschizis și omfalocel)
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3
4. STUDIU DE FEZABILITATE A UTILIZĂRII UNOR IMPLANTURI BIOLOGICE ÎN RECONSTRUCȚIA DEFECTELOR PERETELUI ABDOMINAL ÎN MODEL EXPERIMENTAL
 • 4.1. Analiza rezultatelor tratamentului chirurgical a copiilor cu afecțiuni malformative ale peretelui abdominal anterior
 • 4.2. Evaluarea histologică a eficienței membranei amniotice umane utilizată în reconstrucția experimentală a defectelor peretelui abdominal anterior
 • 4.3. Implantul peritoneal bovin în reconstrucția defectelor majore ale peretelui abdominal anterior în model experimen
 • 4.4. Răspunsul celular local în plastia defectului abdominal cu pericard bovin și fascie bovină prezervate în formaldehidă în model experimental pe iepuri
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. EVALUAREA COMPARATIVĂ A POTENȚIALULUI DE REGENERARE ÎN UTILIZAREA UNOR XENOGREFE BOVINE DECELULARIZATE ÎN RECONSTRUCȚIA DEFECTELOR PERETELUI ABDOMINAL ANTERIOR ÎN MODEL EXPERIMENTAL
 • 5.1. Evaluarea in vivo a xenogrefelor acelulare de fascie bovină în reconstrucția defectelor peretelui abdominal în model experimental pe porci
 • 5.2. Particularitățile de regenerare tisulară a xenogrefelor decelularizate de pericard bovi n utilizate în reconstrucția defectelor peretelui abdominal anterior în model experimental
 • 5.3. Evaluarea fezabilității peritoneului parietal bovin decelularizat în reconstrucția defectelor peretelui abdominal. Studiu experimental
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI