Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Comunităţile Cucuteni-Tripolie târzii din spaţiul pruto-nistrean. Grupul cultural Gordineşti


Autor: SÎRBU Ghenadie
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.06 - Arheologie
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Oleg Leviţki
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 septembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.54 Mb / în română

Teza

CZU 902/904 (478) (043.2)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
299 pagini


Cuvinte Cheie

interfluviul Prut-Nistru, eneolitic final, cultura Cucuteni-Tripolie, grupul cultural Gordineşti, aşezări, rit funerar, ceramică, cronologie, sincronisme, interferenţe culturale.

Adnotare

Structura tezei: Introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, 124 pagini text de bază, bibliografie din 366 de titluri, două anexe, cinci hărți, cinci planşe/tabele tipologice şi 118 figuri. Rezultatele obținute: sunt publicate în zece lucrări științifice.

Scopul lucrării: sistematizarea şi generalizarea datelor cu privire la grupul cultural de tip Gordineşti, apărut în silvostepa pruto-nistreană la finele eneoliticului, bazat pe reluarea prelucrării întregului lot de materiale şi corelarea acestuia cu cele din cadrul facieselor eneolitice târzii (vecine sau din Europa Centrală), cu care comunităţile de tip Gordineşti au intrat în contact.

Obiectivele cercetării: 1) analiza istoriografiei şi delimitarea problemelor nesoluţionate; 2) stabilirea arealului; 3) aprecierea organizării interne şi a tipurilor de complexe de habitat şi de olărit; 4) elaborarea tipologiei pentru inventar; 5) stabilirea practicilor funerare; 6) determinarea analogiilor pentru lotul de materiale; 7) încadrarea cronologică; 8) evidenţierea sincronismelor şi a contactelor cu comunităţile vecine.

Noutatea și originalitatea științifică: rezidă în determinarea locului pe care l-a deţinut grupul cultural de tip Gordineşti atât în ansamblul faciesurilor din perioada finală a eneoliticului din Europa de Est, cât şi al celor din chalcoliticul final central-european, fapt ce a permis, cu unele rezerve, precizarea originii şi a limitelor de evoluţie cronologică a grupului analizat în lucrare. Rezultatele științifice obţinute: rezidă în detereminarea locului grupului cultural de tip Gordineşti în cadrul facieselor eneolitice târzii din Europa de Est, şi a celor din chalcolitichul final central-european, dar şi la precizarea originii şi a limitelor cronologice ale acestuia. Semnificaţia teoretică: constă în valorificarea unei teme centrată pe identificarea şi soluţionarea unui şir de probleme ce ţin de situaţia cultural-istorică din spaţiul pruto-nistrean de la sfârşitul mil. IV – începutul mil. III î.e.n., moment marcat de apusul complexului cultural Cucuteni-Tripolie şi apariţia unor variante locale, cu influenţe venite din exterior.

Valoarea aplicativă: lucrarea va fi de un real folos atât specialiştilor, care se ocupă de studierea eneoliticului final, neo-eneoliticului, chalcolithicului şi a bronzului timpuriu sud-est european, cât şi pentru iniţierea studenţilor de la specializările Arheologie şi Istorie.

Implementarea rezultatelor: ideile și rezultatele principale ale cercetărilor și-au găsit reflectarea în comunicări la 20 conferințe științifice naționale și internaționale (Federaţia Rusă, Ucraina, România, Polonia, Germania) precum şi în cadrul unor lecţii publice ţinute la Institutul de Arheologie al Universităţii din Rzeszów, Polonia.

Cuprins


1. ISTORICUL ŞI ISTORIOGRAFIA CERCETĂRII VESTIGIILOR ENEOLITICE TÂRZII DE TIP GORDINEŞTI DIN INTERFLUVIUL PRUT-NISTRU
 • 1.1. Etapele de cercetare şi acumulare a materialelor
 • 1.2. Istoriografia problemei
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2.1. Cadrul fizico-geografic
 • 2.2. Aşezări
 • 2.2.1. Tipuri de locuinţe
 • 2.2.2. Complexe de olărie
 • 2.2.3. Complexe menajere
 • 2.3. Descoperiri cu caracter funerar
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. INVENTARUL AŞEZĂRILOR ŞI NECROPOLELOR DE TIP GORDINEŞTI
 • 3.1. Ceramică
 • 3.2. Piese de inventar
 • 3.2.1. Piese lucrate din lut
 • 3.2.2. Piese din silex
 • 3.2.3. Piese din os și corn
 • 3.2.4. Obiecte din metal
 • 3.3. Obiecte cu semnificaţie cultică
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. LOCUL GRUPULUI CULTURAL DE TIP GORDINEŞTI ÎN CADRUL ENEOLITICULUI TÂRZIU DIN EUROPA DE SUD-EST
 • 4.1. Încadrarea cronologică
 • 4.2. Sincronisme şi interferenţe culturale
 • 4.3. Cocnluzii la capitolul 4

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
HĂRŢI
PLANŞE TIPOLOGICE
FIGURI
Declaraţie privind asumarea răspunderii
CV-ul candidatului