Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 /

Teze, septembrie 2019

Teze [34]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Sporirea durabilităţii formelor de turnare prin procedee tehnologice şi metode constructive tehnică 27.09.2019
05.03.05 - Tehnologii şi utilaje de prelucrare prin presiune
DH Etiologie, patogenie, clinică și tratament al cataractei legate de vârstă medicină 27.09.2019
14.00.08 - Oftalmologie
D Formarea competentelor manageriale la viitorii specialişti în cadrul cursului „Patrimoniul turistic” pedagogie 27.09.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Impactul elementelor din artele marțiale asupra procesului de educație fizică extracurriculară în învățământul gimnazial pedagogie 27.09.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Redimensionarea relațiilor sociale: dilema prizonierului filosofie 27.09.2019
09.00.13 - Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii
D Efectele economice ale presiunii fiscale în sectorul vitivinicol economie 27.09.2019
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Perfecționarea finanțelor publice la nivelul unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova prin prisma evaluării potențialului fiscal economie 27.09.2019
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Pregătirea masteranzilor facultăților de educație fizică și sport prin creativitate managerială pedagogie 27.09.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Traducerea ca parte a procesului literar: „Luceafărul” în spațiul rus filologie 27.09.2019
10.01.01 - Literatura română
D Cercetarea stabilității în sens Lyapunov a soluțiilor staționare în modelul dinamic Albaouy–Grebenicov (cazul a opt corpuri planare) fizică-matematică 27.09.2019
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Particularitățile structural-semantice ale terminologiei juridice a CEDO în limba engleză filologie 27.09.2019
10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
D Teoria și practica ocrotirii procesual-penale a proprietății drept 27.09.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală drept 27.09.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea penală a persoanelor juridice drept 27.09.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Valorificarea strugurilor nematuraţi la obţinerea compoziţiilor nutritive tehnică 27.09.2019
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
D Repere epistemologice în analiza limbajului pedagogic din perspectiva informaticii pedagogie 27.09.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Denigrarea ca instrument în politica internațională (Studiul de caz al relațiilor dintre Statele Unite și Federația Rusă) ştiinţe politice 27.09.2019
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Dezvoltarea competenţei de lectură a textelor de specialitate în limba germană (la profilul ştiinţe economice) pedagogie 27.09.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Umanismul filosofiei creştine în opera lui Alexandru Scarlat Sturza filosofie 27.09.2019
09.00.03 - Istoria filosofiei
DH Țara Moldovei în cadrul relaţiilor internaţionale 1611-1634 istorie 27.09.2019
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Evaluarea impactului antropic asupra viiturilor pluviale de pe râurile Republicii Moldova Ştiinţe geonomice 27.09.2019
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Cantata în creaţia compozitorilor din Republica Moldova: istorie şi tipologie (anii 1910-1960) studiul artelor, culturologie 27.09.2019
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Impactul nivelului activităţii fizice şi alimentaţiei asupra dezvoltării obezităţii la adulţi medicină 27.09.2019
14.00.07 - Igienă
D Influența comportamentului managerial asupra gestionării eficiente a organizației economie 27.09.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Tratarea timbrului în creația simfonică a lui Pavel Rivilis studiul artelor, culturologie 27.09.2019
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
DH Procedee tehnologice de generare a profilurilor nestandarde ale angrenajelor precesionale tehnică 27.09.2019
05.03.01 - Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)
D Bazele psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică prin individualizarea și diferențierea instruirii pedagogie 27.09.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Studiu asupra prenumelor actuale (pe material din raionul Orhei) filologie 27.09.2019
10.02.01 - Limba română
D Contractele de asigurare auto facultativă și obligatorie din perspectiva perfecționării acestora în Republica Moldova drept 27.09.2019
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Dezvoltarea comunicării la copiii preșcolari cu tulburări de limbaj psihologie 27.09.2019
19.00.10 - Psihologie specială
D Proprietațile fizice ale structurilor cvasi uni- și bi-dimensionale semiconductoare și compozite fizică-matematică 27.09.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-mediei pedagogie 27.09.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Estimarea rezultatelor activității operaționale în întreprinderile agricole din regiunea de Centru a Republicii Moldova economie 27.09.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Constante pedagogice ale evoluției și valorificării paradigmei inteligenţei emoţionale (abordare comparativă) pedagogie 17.09.2019
13.00.01 - Pedagogie generală